×
Ing. Karel Douda, Ph.D.
Karel Douda - personal web pages
banner

Douda Karel

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách - Katedra zoologie a rybářství
phone +420 22438 3642

Odborné zaměření:

  • Biologie a ekologie vodních organismů, zejména sladkovodních mlžů řádu Unionoida
  • Význam hostitelsko-parazitických vazeb pro populační dynamiku ohrožených a invazních druhů vodních organismů
  • Mechanismy disperze a faktory ovlivňující invazivitu vodních bezobratlých
  • Vliv jakosti vody na výskyt vodních bezobratlých v kontextu environmentálních změn
  • Ekotoxikologie vodních bezobratlých
  • Aplikace metod GIS při studiu dynamiky vodních a mokřadních ekosystémů