×
Ing. Karel Douda, Ph.D.
Karel Douda - personal web pages
banner

Nabídka BP a DP prací

 

Postup šíření a rizika invazního druhu škeble asijská (Sinanodonta woodiana) v ČR (DP; rešeršní + terénní práce; Ing. Karel Douda, Ph.D.)

                                                     

Hostitelsko-parazitické interakce velkých mlžů a ryb (BP/DP; převážně experimentální práce v laboratoři, přesná specifikace tématu podle možností studenta; Ing. Karel Douda, Ph.D.)

                                                                                                           

Využití metod analýzy obrazu pro hodnocení růstu juvenilních jedinců perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) pro bioindikační účely (BP/DP; rešeršní práce + zpracování dat v SW; Ing. Karel Douda, Ph.D.)

                              

Využití sladkovodních mlžů pro on-line biosenzoring jakosti vody (BP/DP; rešeršní + experimentální práce v laboratoři, analýza dat; přesná specifikace tématu podle možností studenta; Ing. Karel Douda, Ph.D.)

                                                   

GIS analýza vlivu land-use povodí na společenstva organismů vodních toků (BP/DP; rešeršní práce + zpracování dat s využitím GIS software; přesná specifikace tématu podle možností studenta; Ing. Karel Douda, Ph.D.)