×
doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Od roku 2000 - se podílím na následující výuce:     Půdní chemie - cvičení, ochrana půdy - cvičení, úprava půdních režimů - cvičení, soil and chemical relationship – cvičení, soil protection and conservation - cvičení, vedení semestrálních projektů pro zahraniční studenty.

Vedení diplomových a bakalářských prací v českém i anglickém jazyce.

Jsem spoluautorem skript Pedologické praktikum.