×
Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D.
banner

Granty

Dřívější projekty

v roce 2011 FRVŠ na téma: Vztah obsahu a složení mastných kyselin v mléce k tělesné kondici a
zdraví vybraných dojnic

od roku 2013 do 2016 spoluřešitel rozvojového projektu ČRA: Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině

 

Různé PRV projekty realizované v rozmezí let 2016 - 2021

- realizace programu inovace (16.2.1)

- spolupráce ČZU s odbornou veřejností: farma Lesoňovice, ZAS Nivnice, ZD Telč, ZOD Žichlínek, VUCHS Rapotín, Záhoran a.s. Všechovice, ZD Senice na Hané, a další

Vztah obsahu kyseliny citronové a počtu somatických buněk v mléce vybraných dojnic

GA FAPPZ, 2010-2010

Hodnocení vztahu mezi obsahem kyseliny citronové a mastných kyselin v mléce u dojnic na začátku laktace

GA FAPPZ, 2011-2011

Indikátory negativní energetické bilance ve vztahu k obnově reprodukčních funkcí krav po otelení

GA FAPPZ, 2012-2012