×
Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání    

2012               obhajoba disertační práce na téma „Studium obsahu a složení mastných kyselin v mléce ve vztahu k reprodukci a zdraví dojnic“

2009-2012     interní postgraduální doktorské studium, Katedra speciální zootechniky ČZU

2007-2009     Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, magisterské studium, obor Šlechtění zvířat

2004-2007    Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, bakalářské studium, obor Chovatelství

 

Průběh zaměstnání

2018-dosud ČZU v Praze, katedra chovu hospodářských zvířat; vědecký, výzkumný a vývojový pracovník

2012-2017 ČZU v Praze, katedra speciální zootechniky; technik (odborný vědecký pracovník projektu)

2009-2012   ČZU v Praze, katedra speciální zootechniky; interní doktorand

 

Další pracovní zkušenosti

6/2021 získání certifikátu - Navrhování projektů pokusů (základní kurz)

06-08/2005;2006;2007;2008;2009 Agrofanda Kunratice, spol. s.r.o. - ošetřovatel dojnic, dojič, zástupce zootechnika

07-08/2002;2003 Odborná stáž na farmě v Německu

 

Odborné zaměření

-mléčný skot, technologie v chovu dojnic, mléko a jeho složky, tělesná kondice skotu

-masný skot

-šlechtění, genetika, statistické zpracování zootechnických dat