×
Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D.
banner

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách - Katedra chovu hospodářských zvířat
Odborný vědecký pracovník projektu
phone +420 22438 3070

Pedagogická činnost

Publikace

  • DUCHÁČEK, J. – PŘIBYL, J. – STÁDNÍK, L. – VOSTRÝ, L. – BERAN, J. – ŠTOLC, L. Stability of Aberdeen Angus breeding values in the Czech Republic from 1997 to 2007 . Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 11, s. 509-520. ISSN: 1212-1819.
  • BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. – LOUDA, F. – ŠTOLC, L. Effect of bulls’ breed, age and body condition score on quantitative and qualitative traits of their semen. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 6, s. 37-44. ISSN: 1211-8516.
  • STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – OKROUHLÁ, M. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. – STUPKA, R. – ZITA, L. The effect of parity on the proportion of important healthy fatty acids in raw milk of Holstein cows. Mljekarstvo, 2013, roč. 63, č. 4, s. 195-202. ISSN: 0026-704X.

Odborné zaměření

-mléčný skot, technologie v chovu dojnic, mléko a jeho složky, tělesná kondice skotu

-masný skot

-šlechtění, genetika, statistické zpracování zootechnických dat

 

V současné době se podílí na projektech PRV (16.2.1 - v různých částech ČR)