×
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
banner

Výzkumné a grantové projekty

Inovace v pěstitelské technologii raných brambor pro časné sklizně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Inovační prvky v technologii pěstování raných brambor

CIGA, 2006-2007

Půdoochranné pěstitelské systémy u brambor se zaměřením na kvalitní ekologickou produkci na orné půdě

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012

Motivace a zlepšení podmínek pro práci studentů při získávání experimentálních výsledků pro své diplomové práce

GA FAPPZ, 2011-2011

Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS.

GA FAPPZ, 2013-2013

Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS.

GA FAPPZ, 2014-2014

Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS.

GA FAPPZ, 2015-2015

Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS.

GA FAPPZ, 2016-2016

Intenzifikace polní produkce s důrazem na inovace, ekologizaci a trvalou udržitelnost podmínek pro zemědělství

GA FAPPZ, 2017-2018

Inovace a ekologizace rostlinné produkce s důrazem na trvalou udržitelnost podmínek pro zemědělství

GA FAPPZ, 2018-2019

Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2021