×
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
banner

Životopis a profesní zaměření

Vzdělání:

1993-1997 studium na Střední zemědělské škole v Havlíčkově Brodě

1997-1998 studium na Vyšší odborné a střední zemědělské škole v Kostelci nad Orlicí

1998-2003 Mgr. studium, Česká zemědělská univerzita v Praze

2000-2005 Doplňující pedagogické studium učitelství odborných předmětů v rámci programu celoživotního vzdělávání na ČZU v Praze, Institut vzdělávání a poradenství

2003-2008 Ph.D. v programu Fytotechnika, Česká zemědělská univerzita v Praze


Zaměstnání:

Česká zemědělská univerzita v Praze

2006-doposud Odborný asistent – akademické a pedagogické aktivity, koordinace a řešení projektů VaV (MŠMT, MZe a TAČR)

2005-2006 Technický a výzkumný pracovník – příprava, řešení a vyhodnocování výzkumných projektů


Odborné organizace a členství

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

2016-doposud Člen řídícího výboru ČTPEZ – aktivní podíl na tvorbě střednědobých a dlouhodobých cílů v sektoru EZ, identifikace priorit a provázání v oblasti VaV, konzultační a poradenská činnost


Spolupráce s odbornou praxí

Udržuje odborné kontakty a řeší projekty s výzkumnými organizacemi, poradenskými, kontrolními organizacemi a zemědělskými podniky, jako např. Výzkumný ústav bramborářský, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, Kontrolní organizace KEZ, Biocont Laboratory, Agdata aj.

Podílí se na organizaci a vystupuje na odborných akcích a seminářích pro zemědělskou praxi se zaměřením na ekologické zemědělství, např. Demonstrační farma Musilových.