×
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
banner

Vyučované předměty

ARA38E ARA79E          Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství

ARA41E                         Management pěstování rostlin v ekologickém zemědělství

ARA49E                         Ekologická farma a její provoz

AAE05E AAE03E          Zemědělské systémy I

ARL08Z                         Základy zemědělství

Garantované předměty

ARA03Z Odborná exkurze - Mgr.
ARA21Z Odborná exkurze - Bc.
ARA72Z Odborná exkurze - Mgr.
ARA86Z Odborná exkurze - Bc.