×
prof. Ing. Eloy Fernández Cusimamani, Ph.D.
www.fernandez
banner

Granty

Uchovávání, rozmnožování a šlechtění tropických a subtropických rostlin v in vitro podmínkách

GA FTZ, 2010-2010

Diverzifikace a ochrana genofondu užitkových rostlin prostřednictvím kombinace etnobotanické inventarizace a indukované polyploidizace in vitro

GA FTZ, 2011-2011

In vitro indukovaná Polyploidie u vybraných zemědělských plodin, okrasných a léčivých rostlin

GA FTZ, 2012-2013

Mitotická polyploidie in vitro a hodnocení genetické variability pomocí molekulárních markerů a flow cytometrie u vybraných plodin

GA FTZ, 2013-2013

Mikropropagace a mitotická polyploidie in vitrou vybraných okrasných a léčivých rostlin

GA FTZ, 2014-2014

Mikropropagace a mitotická polyploidie in vitrou vybraných okrasných a léčivých rostlin

GA FTZ, 2015-2015

Mitotická polyploidizace in vitro u tymiánu obecného (Thymus vulgaris L.)

GA FTZ, 2017-2017

Šlechtění tymiánu obecného (Thymus vulgaris L.) pomocí mitotické polyploidizace in vitro

GA FTZ, 2018-2018

Indukovaná mitotická polyploidie u Senecio clivicolus Wedd.

GA FTZ, 2019-2020

In vitro indukovaná polyploidie u Celosia argenta L.

GA FTZ, 2020-2021

In vitro indukovaná polyploidie u Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link.

GA FTZ, 2021-2022

Development of polyploid genotypes in Mentha spicata L. using In vitro somatic polyploidization

GA FTZ, 2022-2023