×
prof. Ing. Eloy Fernández Cusimamani, Ph.D.
www.fernandez
banner

Životopis

               Zaměstnání/Instituce/Pracovní zařazení

Od 1998:         ČZU v Praze, Fakulta tropického zemědělství, Katedra tropických a subtropických plodin a  agrolesnictví, vedoucí laboratoře rostlinných explantátů FTZ  
Od 2007:        docent
2009-13:        zástupce pro vědu a výzkum FTZ
Od 2010:        zástupce vedoucího katedry
2015-16:        proděkan pro vědu a výzkum a doktorské studium

 
Výzkumné zaměření

Rostlinné explantáty
Speciální rostlinná produkce

 

Granty

Řešitel a spoluřešitel projektů:
    AV ČR
    FRVŠ
    CIGA
    IGA

 

Publikační aktivita

27 článků ve vědeckých časopisech s IF
22 ve vědeckých časopisech bez IF
2 kapitoly v knize
3 odborná kniha
50 příspěvků na konferencích
10 dalších odborných publikací.
H index = 8