×
prof. Ing. Eloy Fernández Cusimamani, Ph.D.
www.fernandez
banner

Spolupráce

Katedra genetiky a šľachtenia rastlín; Katedra rastlinnej výroby. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Slovensko. http://www.uniag.sk/

Facoltá di Farmacia.  Università degli studi della Basilicata. Potenza, Itálie. http://www.unibas.it/

Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Peru. http://www.unsaac.edu.pe/

Carrera de Ingeniería Agronómica. Universidad nacional SigloXX. LLallagua, potosí, Bolívie. http://www.unsxx.edu.bo/

Oddělení genetiky a šlechtitelských metod; Oddělení virologie. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha. Česká republika. http://www.vurv.cz/