×
Ing. David Bečka, Ph.D.
banner

Publications

Article in a professional periodical

ŠTRANC, P. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ŠTRANC, D. ALTERNATIVE METHODS FOR SLUG AND ARION CONTROL IN WINTER RAPESEED (Brassica napus L.). Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 3, s. 104 - 107. ISSN: 1211-3174.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Analýza výnosů ozimé řepky a první prognóza pro rok 2011 . Úroda, 2010, roč. 58, č. 11, s. 25 - 28. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – BEČKA, D. – CAPOUCHOVÁ, I. Ascorbic acid content in potato tubers with coloured flesh as affected by genotype, environment and storage. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 605-611. ISSN: 1214-1178.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – KOUDELA, M. – BEČKOVÁ, L. – BEČKA, D. – KRULIŠ, Z. – ŠÁRKA, E. – VOŘÍŠEK, K. – LEDVINA, Š. – ŠALOUNOVÁ, B. – VENYERCSANOVÁ, J. Biodegradation of composites based on maltodextrine and wheat B-starch in compost. Horticultural Science, 2015, roč. 42, č. 4, s. 209-214. ISSN: 0862-867X.

PIVEC, J. – BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. Consumptive use of water in Brassica napus L. from flowering to ripening stage under rainless region conditions. IRRIGATION AND DRAINAGE, 2011, roč. 60, č 4, s. 493-498. ISSN: 1531-0353.

CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Efektivnější ochrana máku proti krytonosci kořenovému. Úroda, 2013, roč. 61, č. 1, s. 45-48. ISSN: 0139-6013.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – TOMÁŠEK, J. – VAŠÁK, J. Effect of autumn nitrogen fertilization on winter oilseed rape growth and yield parameters. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 9, s. 435-441. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – BEČKA, D. – PULKRÁBEK, J. Effect of growing conditions and storage on the total anthocyanin content in potatoes with coloured flesh. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 9, s. 435-440. ISSN: 1214-1178.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – VOŘÍŠEK, K. – ŠIMKA, J. Effects of Conventional and Stabilized Urea Fertilizers on Soil Biological Status. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2014, roč. 45, č. 17, s. 2363-2372. ISSN: 0010-3624.

HONSOVÁ, H. – ŠTRANC, P. – BEČKA, D. – BEČKOVÁ, L. Energetická hodnota krmné řepy a cukrovky v ekologickém zemědělství. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 11, s. 360 - 362. ISSN: 1210-3306.

**VICIANOVÁ, M. – **DUCSAY, L. – **VARGA, L. – **ERNST, D. – BEČKA, D. Fertilization of oilseed rape with and without autumn nitrogen dose. Acta Fytotechnica et Zootechnica:Online, 2022, roč. 25, č. 1, s. 46-53. ISSN: 1336-9245.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Glucosinolates – secondary plant products as important complex interaction in our biosphere. Current Nutrition & Food Science, 2010, roč. 6, č. 4, s. 281 - 289. ISSN: 1573-4013.

BEČKA, D. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – CIHLÁŘ, P. – PAZDERŮ, K. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Growth and yield of winter oilseed rape under strip-tillage compared to conventional tillage. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 2, s. 85-91. ISSN: 1214-1178.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Jarní regulace ozimé řepky u odlišných hustot porostů. Úroda, 2013, roč. 61, č. 4, s. 40-43. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Možnosti zlepšení ochrany ozimé řepky proti hlízence obecné. Úroda, 2010, roč. 58, č. 6, s. 50 - 55. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – **HONSOVÁ, H. – BEČKOVÁ, L. – CIHLÁŘ, P. Možnosti zlepšení polní vzcházivosti a výnosu řepky ošetřením osiva. Úroda, 2021, roč. 69, č. 4, s. 46-50. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – BEČKOVÁ, L. Obsah vybraných prvků v bulvách ekologické krmné řepy a cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 11, s. 317 - 319. ISSN: 1210-3306.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Odrůdy řepky pro speciální podmínky. Úroda, 2009, roč. 57, č. 7, s. 28 - 29. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. Ozimá řepka v minulé a současné sezóně. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 23-25. ISSN: 0139-6013.

POKORNÝ, J. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – BEČKA, D. Photosynthetic activity of selected genotypes of hops (Humulus Lupulus L.) in critical periods for yield formation. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 6, s. 264-270. ISSN: 1214-1178.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podzimní aplikace růstových regulátorů a dusíku v ozimé řepce. Úroda, 2010, roč. 58, č. 9, s. 22 - 24. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – PAZDERŮ, K. – VAŠÁK, J. Poppy root weevils (Stenocarus ruficornis, Stephens 1831) control in opium poppy (Papaver somniferum L.). Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 470-474. ISSN: 1214-1178.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – VOŘÍŠEK, K. Preemergentní herbicidy a mikrobiologické vlastnosti půdy. Úroda, 2008, roč. 12, č. 2008, s. 74 - 75. ISSN: 0139-6013.

ŠIMKA, J. – VLAŽNÝ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Regulace řepky na podzim pomocí azolů a hnojení dusíkem. Úroda, 2011, roč. 59, č 9, s. 38-42. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – VAŠÁK, J. Reziduální působení herbicidů do jarního ječmene na následující řepku. Úroda, 2008, roč. 56, č. 9, s. 20 - 23. ISSN: 0139-6013.

VANĚK, A. – KOMÁREK, M. – CHRASTNÝ, V. – BEČKA, D. – MIHALJEVIČ, M. – ŠEBEK, O. – PANUŠKOVÁ, G. – SCHUSTEROVÁ, Z. Thallium uptake by white mustard (Sinapis alba L.) grown on moderately contaminated soils-Agro-environmental implications. Journal of Hazardous Materials, 2010, roč. 182, č. 0, s. 303 - 308. ISSN: 0304-3894.

KROFTA, K. – POKORNÝ, J. – KUDRNA, T. – JEŽEK, J. – PULKRÁBEK, J. – KŘIVÁNEK, J. – BEČKA, D. The effect of application of copper fungicides on photosynthesis parameters and level of elementary copper in hops . Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 2, s. 91-97. ISSN: 1214-1178.

ŠTRANC, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. THE EFFECT OF PROTECTIVE SEED MIXTURE ON DAMAGE OF STEMS OF WINTER OILSEED RAPE (Brassica napus L.) BY RAPESEED STEM WEEVIL (Ceutorhynchus napi) AND CABBAGE STEM WEEVIL (Ceutorhynchus pallidactylus). Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 1, s. 16 - 23. ISSN: 1211-3174.

PIVEC, J. – BRANT, V. – BEČKA, D. The influence of weather conditions on the sap flow of Brassica napus L. during the fructification and maturation stages. Ekologia-Bratislava, 2009, roč. 28, č. 1, s. 43 - 51. ISSN: 1335-342X.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – BEČKOVÁ, L. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. Use of petal test in early-flowering varieties of oilseed rape (Brassica napus L.) for predicting the infection pressure of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Crop Protection, 2016, roč. 80, č. , s. 127-131. ISSN: 0261-2194.

CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. Vliv ročníku a způsobu aplikace dusíku na výnos semen máku setého.. Úroda, 2011, roč. 59, č 1, s. 42-44. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Využití močoviny s inhibitory pro výživu ozimé řepky na jaře. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4 příloha, s. 12-17. ISSN: 0139-6013.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – VAŠÁK, J. Využití Petal Testu k prognóze výskytu hlízenky obecné v řepce. Úroda, 2013, roč. 61, č. 8, s. 39-43. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – PROKINOVÁ, E. – BEČKOVÁ, L. – ŠIMKA, J. Využití petal testu u raně kvetoucích odrůd řepky ozimé (Brassica napus, L.) pro diagnostiku šíření askospor Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Rostlinolékař, 2014, roč. 25, č. 6, s. 13-17. ISSN: 1211-3565.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. VÝVOJ A NOVÉ SMĚRY PRO ŘEPKU OLEJNOU. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 39 - 44. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Zhodnocení výkonnosti odrůd ozimé řepky . Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 21-24. ISSN: 0139-6013.

ŠIMKA, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Znaczenie jesiennej aplikacji klasycznych i stabilizowanych nawozów azotowych w nawozeniu rzepaku ozimego (Brassica napus L. convar. napus f. biennis). Rosliny Oleiste - Oilseed Crops, 2012, roč. 33, č. 1, s. 93-102. ISSN: 1233-8273.

Professional monograph

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

Chapters in technical book

BEČKOVÁ, L. – HONSOVÁ, H. – URBAN, J. – BEČKA, D.; idPublikace = 66486; Název: Cukrová řepa (Beta vulgaris L. var. altissima) a krmná řepa (Beta vulgaris L. var. rapacea)-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. – BEČKOVÁ, L. – URBAN, J. – BEČKA, D. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Sugar beet (Beta vulgaris L. var. altissima) and fodder beet (Beta vulgaris L. var. rapacea), s. 117-146.

HONSOVÁ, H. – HNILIČKA, F. – BEČKA, D. – HEJNÁK, V. Research in Organic Farming. Rijeka: InTech, 2011. 186s. ISBN 978-953-307-381-1. Technologies and varieties of fodder beet in organic farming, s. 71-90.

Article in collection of an event

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Agrární trh, ozimá řepka pro sklizeň 2013 a změny v pěstitelské technologii olejky. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, KRV, 2012. s. 1-8.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Agrární trh, plodiny a řepka. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 2-10.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Analýza výnosů ozimé řepky a prvá prognóza pro rok 2011 Olejniny, svět a ČR. In Prosperující olejniny 9.122010, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, katedra rostlinné výroby, 2010. s. 1 - 6.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – BOKOR, P. – PROKINOVÁ, E. – BEČKOVÁ, L. Diagnostika hlízenky obecné (Sclerotinia sclerotiorum) u řepky ozimé pomocí odběru korunních plátků (Petal test) . In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 74-77.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Dynamika rastu a obsahu živín v repke ozimnej. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 47-50.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – LIČKOVÁ, S. Dynamika rastu repky ozimnej a pšenice ozimnej. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 35-37.

CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Faktory ovlivňující výnosotvorné prvky máku v roce 2015. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 120-122.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Kvalita řepky v roce 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 108-111.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Kvalita tří typů odrůd řepky ozimé. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 93-97.

CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Mák - úskalí v agrotechnice ekonomicky zajímavé plodiny. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 113-115.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. Mikrobiologické parametry půdy při rozdílném hnojení ozimé řepky dusíkem. In Prosperující olejniny 09.12.2010, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2010. s. 75-76.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Možnosti zlepšení ochrany řepky ozimé proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum). In Prosperující olejniny 9.122010, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, katedra rostlinné výroby, 2010. s. 55 - 61.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Neskorá aplikácia dusíku na jeseň a jej vplyv na výnos repky ozimnej. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 53-55.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Neskoré hnojenie repky na jeseň. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 52-54.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podmínky pro zvýšení výnosů a zlepšení ekonomiky řepky ozimé. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 1-9.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podzimní regulace růstu řepky u odlišných hustot porostů - 3-leté výsledky. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 51-57.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – RÖHL, W. – MAKOWSKI, N. – BOKOR, P. – BÉREŠ, J. – MIKŠÍK, V. Protistresová technologie produkce ozimé řepky - počet šešulí a větví na řepce - vhodný parametr pro predikci výnosu u podniků?. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 11-14.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – ŠIMKA, J. – BEČKA, D. Směs močoviny s inhibitory (nitrifikace i ureasy) a ledku amonného s vápencem pro ozimou řepku. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 49-50.

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – KEDAJ, P. – VAŠÁK, J. Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé v roce 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 15-19.

CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. – LIČKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé v roce 2014/15 a 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 6-9.

BEČKA, D. – **SLEZÁKOVÁ, M. – PAZDERŮ, K. – BEČKOVÁ, L. Vliv desikace a lepení řepky ozimé na semenářské ukazatele, výnos a kvalitu. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 128-135.

BEČKA, D. – PETRÁSEK, J. – CIHLÁŘ, P. Vliv moření osiva přípravkem M-Sunagreen na podzimní růst a přezimování řepky ozimé (Brassica napus L.). In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 140-144.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Vplyv jesenného prihnojenia na výnos semien repky ozimnej. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 51-53.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2011/12. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, KRV, 2012. s. 25-37.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2013/14. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 21-32.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 25-37.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 13-25.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2011/12. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, KRV, 2012. s. 12-24.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2013/14. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 10-16.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 38-45.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 26-34.

BOKOR, P. – BEČKA, D. Výskyt bielej hniloby a fómovej hniloby repky ozimnej v poloprevádzkových pokusoch na Slovensku vo vegetačnom roku 2015/2016. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 70-73.

BOKOR, P. – BEČKA, D. – TÓTHOVÁ, M. Výskyt bielej hniloby a verticíliového vädnutia rastlín v porastoch repky ozimnej na Slovensku v roku 2014. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 82-85.

BOKOR, P. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Výskyt houbových chôrob repky ozimnej v Českej republike a na Slovensku vo vegetačnom roku 2011/2012. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 67-73.

BOKOR, P. – BEČKA, D. Výskyt verticíliového vädnutia rastlín repky ozimnej v poloprevádzkových pokusoch na Slovensku vo vegetačnom roku 2015/2016. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 84-87.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. Výsledky odrůdových a technologických pokusů - Tematické řepky na Slovensku v roce 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 49-51.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 38-42.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou v roce 2013/14 na Slovensku. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 17-20.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – RŮŽEK, L. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. Využití stabilizovaných močovin ve výživě řepky ozimé - 3-leté výsledky. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 43-48.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – RÖHL, W. – BÉREŠ, J. – MIKŠÍK, V. Vývoj pěstitelských technologií řepky ozimé (Brassica napus L. var, napus f. biennis). In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Lázně Skalka. Praha: Česká zemědělská univerrzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 1-5.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KUNZOVÁ, E. – ŠKARPA, P. Významné faktory ovlivňující kvalitu olejnin. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, ČZU Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 106-111.

BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Vzťah mohutnosti koreňovej sústavy a úrod repky ozimnej. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 20-25.

Technically realized results

Winter rapeseed - growing guide Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2007 Odkaz

Certified methodologies

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – PROKINOVÁ, E. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Řepka ozimá - inovace pěstitelské technologie , Winter oilseed rape - growing technology innovation, winter rape, fertilization, growth regulation, Sclerotinia sclerotiorum, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, pěstitelská technologie , 78-10/KÚ-SŘÚ/UKZUZ/2013, Účelnější vynakládání investic při aplikaci azolových regulátorů a fungicidů a zvýšení výnosu semen z hektaru. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský v Brně, 18.06.2013, ISBN: 978-80-213-2382-7, 44 s. Odkaz

Research report containing classified information

BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – ŠTÍCHA, V. – HANČ, M. Analýza vlivu přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin na řepku olejku poškozenou krupobitím. ČZU Praha: Česká Pojišťovna a.s., 2016, 44s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido . Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2015, 42s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2016, 22s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2017, 29s. ISBN: ,

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hnojení řepky ozimé stabilizovanými močovinami . 2013, In: Znaczenie roślin straczkowych w agrotechnice rzepaku ozimego, 26.4. 2013, Nowe Goluszowice, Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2013, s. 11-18, EUR, ISBN: 978-83-7717-127-1.

BEČKA, D. – TOMÁŠEK, J. – CIHLÁŘ, P. – BEČKOVÁ, L. – MIKŠÍK, V. Hodnocení vlivu osiva řepky na výnosy a kvalitu řepky ozimé. Výzkumná zpráva pro Corteva Agrisicence Czech s.r.o. za rok 2022. ČZU Praha: Corteva Agriscience Czech s.r.o., 2022, 16s. ISBN: neuveden,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKOVÁ, L. Insekticidní a stimulační ošetření osiva řepky ozimé, pšenice ozimé, a ječmene jarního přípravky společnosti Corteva. Výzkumná zpráva pro Corteva Agriscience Czech s.r.o. v roce 2022. Praha: Corteva Agriscience Czech s.r.o., 2022, 22s. ISBN: neuveden,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Kvalitativní parametry hybridních a liniových odrůd ozimého ječmene na 17 lokalitách po celé ČR v roce 2016/2017. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2017, 5s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. – VAŠÁK, J. Možnosti intenzifikace systému pěstování řepky ozimé a pšenice ozimé. Praha: DOW AgroSciences, s.r.o., 2015, 12s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – URBAN, J. – TOMÁŠEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, máku setého jarního, ječmene jarního, kukuřice silážní, řepy cukrové s využitím hnojiv společnosti Agrofert Holding. ČZU Praha: Agrofert Holding a.s., 2014, 50s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, kukuřice seté a cukrové řepy s využitím vybraných přípravků. Praha: Agrofert Holding a.s., 2017, 68s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, máku setého, kukuřice a cukrovky s využitím vybraných hnojiv. ČZU Praha: Agrofert Holding a.s., 2018, 71s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – URBAN, J. – TOMÁŠEK, J. – ČERNÝ, L. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, máku setého, kukuřice a cukrovky s využitím vybraných přípravků. Praha: Agrofert Holding a.s., 2015, 48s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – URBAN, J. – TOMÁŠEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, máku setého, kukuřice a cukrovky s využitím vybraných přípravků. ČZU Praha: Agrofert Holding a.s., 2016, 90s. ISBN: ,

BEČKA, D. – TOMÁŠEK, J. – CIHLÁŘ, P. – BEČKOVÁ, L. – MIKŠÍK, V. Odrůdová agrotechnika řepky ozimé. Výzkumná zpráva pro Bayer s.r.o. v roce 2021. Praha: Bayer s.r.o., 2021, 15s. ISBN: neuveden,