×
Ing. David Bečka, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

ŠTRANC, P. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ŠTRANC, D. ALTERNATIVE METHODS FOR SLUG AND ARION CONTROL IN WINTER RAPESEED (Brassica napus L.). Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 3, s. 104 - 107. ISSN: 1211-3174.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Analýza výnosů ozimé řepky a první prognóza pro rok 2011 . Úroda, 2010, roč. 58, č. 11, s. 25 - 28. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – BEČKA, D. – CAPOUCHOVÁ, I. Ascorbic acid content in potato tubers with coloured flesh as affected by genotype, environment and storage. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 605-611. ISSN: 1214-1178.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – KOUDELA, M. – BEČKOVÁ, L. – BEČKA, D. – KRULIŠ, Z. – ŠÁRKA, E. – VOŘÍŠEK, K. – LEDVINA, Š. – ŠALOUNOVÁ, B. – VENYERCSANOVÁ, J. Biodegradation of composites based on maltodextrine and wheat B-starch in compost. Horticultural Science, 2015, roč. 42, č. 4, s. 209-214. ISSN: 0862-867X.

PIVEC, J. – BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. Consumptive use of water in Brassica napus L. from flowering to ripening stage under rainless region conditions. IRRIGATION AND DRAINAGE, 2011, roč. 60, č 4, s. 493-498. ISSN: 1531-0353.

CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Efektivnější ochrana máku proti krytonosci kořenovému. Úroda, 2013, roč. 61, č. 1, s. 45-48. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – BEČKA, D. – PULKRÁBEK, J. Effect of growing conditions and storage on the total anthocyanin content in potatoes with coloured flesh. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 9, s. 435-440. ISSN: 1214-1178.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – VOŘÍŠEK, K. – ŠIMKA, J. Effects of Conventional and Stabilized Urea Fertilizers on Soil Biological Status. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2014, roč. 45, č. 17, s. 2363-2372. ISSN: 0010-3624.

HONSOVÁ, H. – ŠTRANC, P. – BEČKA, D. – BEČKOVÁ, L. Energetická hodnota krmné řepy a cukrovky v ekologickém zemědělství. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 11, s. 360 - 362. ISSN: 1210-3306.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Glucosinolates – secondary plant products as important complex interaction in our biosphere. Current Nutrition & Food Science, 2010, roč. 6, č. 4, s. 281 - 289. ISSN: 1573-4013.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Jarní regulace ozimé řepky u odlišných hustot porostů. Úroda, 2013, roč. 61, č. 4, s. 40-43. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Možnosti zlepšení ochrany ozimé řepky proti hlízence obecné. Úroda, 2010, roč. 58, č. 6, s. 50 - 55. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, H. – BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – BEČKOVÁ, L. Obsah vybraných prvků v bulvách ekologické krmné řepy a cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 11, s. 317 - 319. ISSN: 1210-3306.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Odrůdy řepky pro speciální podmínky. Úroda, 2009, roč. 57, č. 7, s. 28 - 29. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. Ozimá řepka v minulé a současné sezóně. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 23-25. ISSN: 0139-6013.

POKORNÝ, J. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – BEČKA, D. Photosynthetic activity of selected genotypes of hops (Humulus Lupulus L.) in critical periods for yield formation. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 6, s. 264-270. ISSN: 1214-1178.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podzimní aplikace růstových regulátorů a dusíku v ozimé řepce. Úroda, 2010, roč. 58, č. 9, s. 22 - 24. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – PAZDERŮ, K. – VAŠÁK, J. Poppy root weevils (Stenocarus ruficornis, Stephens 1831) control in opium poppy (Papaver somniferum L.). Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 470-474. ISSN: 1214-1178.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – VOŘÍŠEK, K. Preemergentní herbicidy a mikrobiologické vlastnosti půdy. Úroda, 2008, roč. 12, č. 2008, s. 74 - 75. ISSN: 0139-6013.

ŠIMKA, J. – VLAŽNÝ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Regulace řepky na podzim pomocí azolů a hnojení dusíkem. Úroda, 2011, roč. 59, č 9, s. 38-42. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – VAŠÁK, J. Reziduální působení herbicidů do jarního ječmene na následující řepku. Úroda, 2008, roč. 56, č. 9, s. 20 - 23. ISSN: 0139-6013.

VANĚK, A. – KOMÁREK, M. – CHRASTNÝ, V. – BEČKA, D. – MIHALJEVIČ, M. – ŠEBEK, O. – PANUŠKOVÁ, G. – SCHUSTEROVÁ, Z. Thallium uptake by white mustard (Sinapis alba L.) grown on moderately contaminated soils-Agro-environmental implications. Journal of Hazardous Materials, 2010, roč. 182, č. 0, s. 303 - 308. ISSN: 0304-3894.

KROFTA, K. – POKORNÝ, J. – KUDRNA, T. – JEŽEK, J. – PULKRÁBEK, J. – KŘIVÁNEK, J. – BEČKA, D. The effect of application of copper fungicides on photosynthesis parameters and level of elementary copper in hops . Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 2, s. 91-97. ISSN: 1214-1178.

ŠTRANC, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. THE EFFECT OF PROTECTIVE SEED MIXTURE ON DAMAGE OF STEMS OF WINTER OILSEED RAPE (Brassica napus L.) BY RAPESEED STEM WEEVIL (Ceutorhynchus napi) AND CABBAGE STEM WEEVIL (Ceutorhynchus pallidactylus). Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 1, s. 16 - 23. ISSN: 1211-3174.

PIVEC, J. – BRANT, V. – BEČKA, D. The influence of weather conditions on the sap flow of Brassica napus L. during the fructification and maturation stages. Ekologia-Bratislava, 2009, roč. 28, č. 1, s. 43 - 51. ISSN: 1335-342X.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – BEČKOVÁ, L. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. Use of petal test in early-flowering varieties of oilseed rape (Brassica napus L.) for predicting the infection pressure of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Crop Protection, 2016, roč. 80, č. , s. 127-131. ISSN: 0261-2194.

CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. Vliv ročníku a způsobu aplikace dusíku na výnos semen máku setého.. Úroda, 2011, roč. 59, č 1, s. 42-44. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Využití močoviny s inhibitory pro výživu ozimé řepky na jaře. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4 příloha, s. 12-17. ISSN: 0139-6013.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – VAŠÁK, J. Využití Petal Testu k prognóze výskytu hlízenky obecné v řepce. Úroda, 2013, roč. 61, č. 8, s. 39-43. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – PROKINOVÁ, E. – BEČKOVÁ, L. – ŠIMKA, J. Využití petal testu u raně kvetoucích odrůd řepky ozimé (Brassica napus, L.) pro diagnostiku šíření askospor Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Rostlinolékař, 2014, roč. 25, č. 6, s. 13-17. ISSN: 1211-3565.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. VÝVOJ A NOVÉ SMĚRY PRO ŘEPKU OLEJNOU. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 39 - 44. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Zhodnocení výkonnosti odrůd ozimé řepky . Úroda, 2012, roč. 60, č. 12, s. 21-24. ISSN: 0139-6013.

ŠIMKA, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Znaczenie jesiennej aplikacji klasycznych i stabilizowanych nawozów azotowych w nawozeniu rzepaku ozimego (Brassica napus L. convar. napus f. biennis). Rosliny Oleiste - Oilseed Crops, 2012, roč. 33, č. 1, s. 93-102. ISSN: 1233-8273.

Odborná monografie

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

Kapitoly v odborné knize

BEČKOVÁ, L. – HONSOVÁ, H. – URBAN, J. – BEČKA, D.; idPublikace = 66486; Název: Cukrová řepa (Beta vulgaris L. var. altissima) a krmná řepa (Beta vulgaris L. var. rapacea)-- Neexistuje podtyp publikace --

HONSOVÁ, H. – BEČKOVÁ, L. – URBAN, J. – BEČKA, D. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Sugar beet (Beta vulgaris L. var. altissima) and fodder beet (Beta vulgaris L. var. rapacea), s. 117-146.

HONSOVÁ, H. – HNILIČKA, F. – BEČKA, D. – HEJNÁK, V. Research in Organic Farming. Rijeka: InTech, 2011. 186s. ISBN 978-953-307-381-1. Technologies and varieties of fodder beet in organic farming, s. 71-90.

Článek ve sborníku z akce

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Agrární trh, ozimá řepka pro sklizeň 2013 a změny v pěstitelské technologii olejky. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, KRV, 2012. s. 1-8.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Agrární trh, plodiny a řepka. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 2-10.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Analýza výnosů ozimé řepky a prvá prognóza pro rok 2011 Olejniny, svět a ČR. In Prosperující olejniny 9.122010, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, katedra rostlinné výroby, 2010. s. 1 - 6.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – BOKOR, P. – PROKINOVÁ, E. – BEČKOVÁ, L. Diagnostika hlízenky obecné (Sclerotinia sclerotiorum) u řepky ozimé pomocí odběru korunních plátků (Petal test) . In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 74-77.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Dynamika rastu a obsahu živín v repke ozimnej. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 47-50.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – LIČKOVÁ, S. Dynamika rastu repky ozimnej a pšenice ozimnej. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 35-37.

CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Faktory ovlivňující výnosotvorné prvky máku v roce 2015. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 120-122.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Kvalita řepky v roce 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 108-111.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Kvalita tří typů odrůd řepky ozimé. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 93-97.

CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Mák - úskalí v agrotechnice ekonomicky zajímavé plodiny. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 113-115.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. Mikrobiologické parametry půdy při rozdílném hnojení ozimé řepky dusíkem. In Prosperující olejniny 09.12.2010, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2010. s. 75-76.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Možnosti zlepšení ochrany řepky ozimé proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum). In Prosperující olejniny 9.122010, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, katedra rostlinné výroby, 2010. s. 55 - 61.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Neskorá aplikácia dusíku na jeseň a jej vplyv na výnos repky ozimnej. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 53-55.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Neskoré hnojenie repky na jeseň. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 52-54.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podmínky pro zvýšení výnosů a zlepšení ekonomiky řepky ozimé. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 1-9.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podzimní regulace růstu řepky u odlišných hustot porostů - 3-leté výsledky. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 51-57.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – RÖHL, W. – MAKOWSKI, N. – BOKOR, P. – BÉREŠ, J. – MIKŠÍK, V. Protistresová technologie produkce ozimé řepky - počet šešulí a větví na řepce - vhodný parametr pro predikci výnosu u podniků?. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 11-14.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – ŠIMKA, J. – BEČKA, D. Směs močoviny s inhibitory (nitrifikace i ureasy) a ledku amonného s vápencem pro ozimou řepku. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 49-50.

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – KEDAJ, P. – VAŠÁK, J. Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé v roce 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 15-19.

CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. – LIČKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé v roce 2014/15 a 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 6-9.

BEČKA, D. – **SLEZÁKOVÁ, M. – PAZDERŮ, K. – BEČKOVÁ, L. Vliv desikace a lepení řepky ozimé na semenářské ukazatele, výnos a kvalitu. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 128-135.

BEČKA, D. – PETRÁSEK, J. – CIHLÁŘ, P. Vliv moření osiva přípravkem M-Sunagreen na podzimní růst a přezimování řepky ozimé (Brassica napus L.). In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 140-144.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Vplyv jesenného prihnojenia na výnos semien repky ozimnej. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 51-53.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2011/12. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, KRV, 2012. s. 25-37.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2013/14. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 21-32.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 25-37.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 13-25.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2011/12. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, KRV, 2012. s. 12-24.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2013/14. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 10-16.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 38-45.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 26-34.

BOKOR, P. – BEČKA, D. Výskyt bielej hniloby a fómovej hniloby repky ozimnej v poloprevádzkových pokusoch na Slovensku vo vegetačnom roku 2015/2016. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 70-73.

BOKOR, P. – BEČKA, D. – TÓTHOVÁ, M. Výskyt bielej hniloby a verticíliového vädnutia rastlín v porastoch repky ozimnej na Slovensku v roku 2014. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 82-85.

BOKOR, P. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Výskyt houbových chôrob repky ozimnej v Českej republike a na Slovensku vo vegetačnom roku 2011/2012. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 67-73.

BOKOR, P. – BEČKA, D. Výskyt verticíliového vädnutia rastlín repky ozimnej v poloprevádzkových pokusoch na Slovensku vo vegetačnom roku 2015/2016. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 84-87.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. Výsledky odrůdových a technologických pokusů - Tematické řepky na Slovensku v roce 2014/15. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 49-51.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2015/16. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 38-42.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou v roce 2013/14 na Slovensku. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 17-20.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – RŮŽEK, L. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. Využití stabilizovaných močovin ve výživě řepky ozimé - 3-leté výsledky. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 43-48.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – RÖHL, W. – BÉREŠ, J. – MIKŠÍK, V. Vývoj pěstitelských technologií řepky ozimé (Brassica napus L. var, napus f. biennis). In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Lázně Skalka. Praha: Česká zemědělská univerrzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 1-5.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KUNZOVÁ, E. – ŠKARPA, P. Významné faktory ovlivňující kvalitu olejnin. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, ČZU Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 106-111.

BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Vzťah mohutnosti koreňovej sústavy a úrod repky ozimnej. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 20-25.

Technicky realizované výsledky

Řepka ozimá - pěstitelský rádce Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2007 Odkaz

Certifikované metodiky

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – PROKINOVÁ, E. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Řepka ozimá - inovace pěstitelské technologie , Winter oilseed rape - growing technology innovation, winter rape, fertilization, growth regulation, Sclerotinia sclerotiorum, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, pěstitelská technologie , 78-10/KÚ-SŘÚ/UKZUZ/2013, Účelnější vynakládání investic při aplikaci azolových regulátorů a fungicidů a zvýšení výnosu semen z hektaru. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský v Brně, 18.06.2013, ISBN: 978-80-213-2382-7, 44 s. Odkaz

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – ŠTÍCHA, V. – HANČ, M. Analýza vlivu přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin na řepku olejku poškozenou krupobitím. ČZU Praha: Česká Pojišťovna a.s., 2016, 44s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido . Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2015, 42s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2016, 22s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2017, 29s. ISBN: ,

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hnojení řepky ozimé stabilizovanými močovinami . 2013, In: Znaczenie roślin straczkowych w agrotechnice rzepaku ozimego, 26.4. 2013, Nowe Goluszowice, Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2013, s. 11-18, EUR, ISBN: 978-83-7717-127-1.

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Kvalitativní parametry hybridních a liniových odrůd ozimého ječmene na 17 lokalitách po celé ČR v roce 2016/2017. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2017, 5s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. – VAŠÁK, J. Možnosti intenzifikace systému pěstování řepky ozimé a pšenice ozimé. Praha: DOW AgroSciences, s.r.o., 2015, 12s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – URBAN, J. – TOMÁŠEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, máku setého jarního, ječmene jarního, kukuřice silážní, řepy cukrové s využitím hnojiv společnosti Agrofert Holding. ČZU Praha: Agrofert Holding a.s., 2014, 50s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, kukuřice seté a cukrové řepy s využitím vybraných přípravků. Praha: Agrofert Holding a.s., 2017, 68s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, máku setého, kukuřice a cukrovky s využitím vybraných hnojiv. ČZU Praha: Agrofert Holding a.s., 2018, 71s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – URBAN, J. – TOMÁŠEK, J. – ČERNÝ, L. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, máku setého, kukuřice a cukrovky s využitím vybraných přípravků. Praha: Agrofert Holding a.s., 2015, 48s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – URBAN, J. – TOMÁŠEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, máku setého, kukuřice a cukrovky s využitím vybraných přípravků. ČZU Praha: Agrofert Holding a.s., 2016, 90s. ISBN: ,

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. – CIHLÁŘ, P. Redukce výnosu řepky po simulovaném krupobití. Praha: Česká pojišťovna a.s., 2015, 4s. ISBN: ,

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. Simulace poškození řepky krupobitím a jeho vliv na výnos. Praha: Česká pojišťovna a.s., 2015, 6s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. – CIHLÁŘ, P. – LIČKOVÁ, S. – MIKŠÍK, V. Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé. ČZU Praha: KWS Osiva s.r.o., 2016, 19s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – MIKŠÍK, V. Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé. ČZU Praha: KWS Osiva s.r.o., 2017, 17s. ISBN: ,

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KEDAJ, P. – LIČKOVÁ, S. Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé v roce 2014/15 s využitím nových poznatků (strip til, podzimní hnojení N, regulace růstu, listová výživa a fungicidy). Praha: KWS Osiva s.r.o., 2015, 20s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – HAMOUZ, K. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Vliv hybridních a liniových odrůd ozimého ječmene na výnos zrna na 7 lokalitách po celé ČR, vegetační sezóna 2017/2018. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2018, 19s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. – MIKŠÍK, V. Vliv ošetření na vady kořenů a výnos odrůdy Factor KWS. ČZU Praha: KWS Osiva s.r.o., 2018, 26s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Vliv přípravku N-lock na produkci řepky ozimé a máku. ČZU Praha: DOW AgroSciences s.r.o., 2017, 6s. ISBN: ,

BOKOR, P. – BEČKA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt verticíliového vädnutia repky ozimnej v Českej Republike a na Slovensku v roku 2012. 2013, In: Znaczenie roślin straczkowych w agrotechnice rzepaku ozimego, 26.4. 2013, Nowe Goluszowice, Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2013, s. 19-28, EUR, ISBN: 978-83-7717-127-1.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Výsledky přesných maloparcelkových pokusů s přípravky společnosti Beidea u řepky ozimé a pšenice ozimé v roce 2018. ČZU Praha: BEIDEA s.r.o., 2018, 42s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. Výsledky přesných maloparcelkových pokusů s přípravky společnosti Beidea u řepky ozimé, pšenice ozimé a máku setého v roce 2015. Praha: BEIDEA s. r. o., 2016, 51s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Výsledky přesných maloparcelkových pokusů s přípravky společnosti Beidea u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního a máku setého v roce 2016. ČZU Praha: BEIDEA s. r. o., 2016, 43s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ČERNÝ, L. – CIHLÁŘ, P. Výsledky přesných maloparcelkových pokusů s přípravky společnosti Beidea u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního a máku setého v roce 2017. Praha: BEIDEA s. r. o., 2017, 71s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ČERNÝ, L. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. Zprávy z pokusů pro společnost Agrofert u řepky ozimé, máku setého jarního, ječmene jarního, kukuřice silážní, řepy cukrové na Výzkumné stanici FAPPZ ČZU v Červeném Újezdě a na poloprovozních pokusech s řepkou ozimou v SR. Praha: Agrofert Holding a.s., 2013, 20s. ISBN: -,

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

HONSOVÁ, H. – KŘOVÁČEK, J. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – HAMOUZ, K. Katalog plodin - rozšíření, Crop catalogue - extension, catalogue, special and small-scale crops, 2011, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Katalog plodin, ČZU, KRV, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), , http://krv.agrobiologie.cz/atlas/

Ostatní výsledky

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); A zase je čas setí řepky. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 7, s. 74-77. ISSN: 1801-7673.

Aby řepka úspěšně přezimovala Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2007

Agroekonomie olejnin a inovace pěstitelské technologie prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D., 2007

Agronómia hlavných plodín Česka a Slovenska 2007/08 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2007

Agronómia hlavných plodín Česka a Slovenska 2007/08 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2007

Agronómia hlavných plodín Česka a Slovenska 2007/08 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2007

Agronomický pohled a poučení z roku 2008 u ozimé řepky, máku a hořčice prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2008

Agronomický pohled a poučení z roku 2008 u ozimé řepky, máku, hořčice a jarního ječmene prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2008

Agronomie hlavních plodin Čech, Moravy a Slezska 2007/08 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír, 2007

Agronomie hlavních plodin Čech, Moravy a Slezska 2007/08 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír, 2007

Agronomie hlavních plodin Čech, Moravy a Slezska 2007/08 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír, 2007

Agronomie hlavních plodin Čech, Moravy a Slezska 2007/08 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír, 2007

Agronomie hlavních plodin Čech, Moravy a Slezska 2007/08 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír, 2007

Agrotechnika jarní řepky a máku Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Aktivita arylsulfatasy a dehydrogenasy po aplikaci herbicidů Butisan® Star, Command® 4 EC, Devrinol 45F, Lasso® MTX a Treflan 48 EC. Ing. Nováková Michaela; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Dvořák Ondřej; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Aktuální možnosti stimulace výnosů a ochrana ozimé řepky proti šešulovým škůdcům. prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. David Bečka, Ph.D., 2010

ANTISTRESOVÝ VLIV STIMULÁTORU RŮSTU AUXINOIDNÍHO TYPU U LUPINY MODRÉ Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Štranc Daniel; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Štranc Jaroslav; Rákos Lubomír, 2007

Aplikace brassinosteroidů u řepky ozimé RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D., 2006

CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Aplikace listových hnojiv v máku. 2011. Zemědělec, 2011, roč. 19, č 17, s. 13-16. ISSN: 1211-3816.

Aplikace přípravku Lexicon v řepce RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2006

Aplikace přípravku Sunagreen - zajímavosti z pokusů na sóje luštinaté v roce 2005 Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Štranc Daniel; Ing. Bečka David, Ph.D., 2006

Autumn growth and development of different winter oilseed rape variety types at three input levels Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2004

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Autumnal Growth Regulation and Nitrogen Fertilization on Winter Rapeseed (Brassica napus L. convar. napus f. biennis) with Different Density of Growth. 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Proceeding Book. 5-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 50-53, WRD. ISBN: 978-87065-33-4.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Autumnal Regulation and Nitrogen Fertilization in Winter Rapeseed (Brassica napus L. convar. napus f. biennis) with Different Stand Density. 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Abstract Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 396, WRD. ISBN: 978-87065-32-7.

Bionafta škodí řepce prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2008

Bionafta škodí řepce prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2008

Bionafta škodí repke prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOZAK, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Česko-polský polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika, jarní ječmen ve Velkých Hošticích. 2011. Česko - polský polní den se zaměřením na řepku ozimou a jarní ječmen na lokalitě Velké Hoštice dne 12.5.2011, celkem 55 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOZAK, M. – MALARZ, W. – KOTECKI, A.Česko-polský polní den ve Velkých Hošticích . 2016, Česko-polský polní den zaměřený na odrůdy, hnojení a agrotechniku řepky ozimé ve Velkých Hošticích dne 11.5.2016, 75 účastníků (z toho 30 z Polska). .

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – KOZAK, M. – MALARZ, W. Podtyp: Uspořádání akcí; Česko-polský polní den ve Velkých Hošticích - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Česko-polský polní den ve Velkých Hošticích dne 22.5.2013, 95 účastníků (z toho 40 z Polska).

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOZAK, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Česko-polský polní den ve Velkých Hošticích - odrůdy řepky ozimé, diagnostika, jarní ječmen.. 2012, Česko - polský polní den se zaměřením na řepku ozimou a jarní ječmen na lokalitě Velké Hoštice dne 9.5.2012, celkem 80 účastníků..

Česko-polský polní den Velké Hoštice - odrůdy řepky ozimé, diagnostika, agrotechnika jarního ječmene Ing. David Bečka, Ph.D., Marcin Kozak (externí), prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ing. Martin Hájek, 2010

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); ČeskoSlovenské řepky na konci září 2011. 2011. Poradca pestovateľa, 2011, roč. 1, č 4, s. 1-3.

Choroby sóji - použití přípravku Horizon 250 EW Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Štranc Daniel; Ing. Bečka David, Ph.D., 2005

Co přinesl rok 2007 a co ještě přinese Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2007

Composition of Glucosinolates in Biomass of Brassica Genus and their Role in Crop System Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Kroutil Petr; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2007

Composition of Glucosinolates in Biomass of Brassica Genus and their Role in Crop System Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Kroutil Petr; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2007

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Den plný poznatků - Výzkumná stanice FAPPZ Červený Újezd. 2014, Polní den se zaměřením na řepku ozimou (odrůdy, agrotechnika) na lokalitě Červený Újezd dne 29.4.2014, celkem 100 účastníků.

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Den plný poznatků - Výzkumná stanice FAPPZ Červený Újezd. 2015, Polní den se zaměřením na řepku ozimou (odrůdy, agrotechnika) na lokalitě Červený Újezd dne 29.4.2015, celkem 90 účastníků.

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Den plný poznatků - Výzkumná stanice FAPPZ Červený Újezd. 2016, Polní den se zaměřením na řepku ozimou (odrůdy, agrotechnika) na lokalitě Červený Újezd dne 3.5.2016, celkem 110 účastníků..

HOLKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v Agrocoop Hul. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Huli dne 10.5.2012, celkem 170 účastníků.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v Agrocoop Hul. 2013, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Huli dne 29.5.2013, celkem 120 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v Agrocoop Hul. 2014, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agrocoop Hul dne 14.5.2014, celkem 160 účastníků.

HOLKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v Agroracio Liptovký Mikuláš. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Liptovském Mikuláši dne 5.6.2012, celkem 90 účastníků.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v Agrorácio Liptovském Mikuláši. 2013, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agrorácio Liptovském Mikuláši dne 19.6.2013, celkem 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v Agroracio Liptovský Mikuláš. 2014, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agro-Racio Liptovský Mikuláš dne 13.6.2014, celkem 55 účastníků.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v PPD Prašicích. 2013, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v PPD Prašice dne 30.5.2013, celkem 80 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky olejnej v PPD Prašicích. 2014, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v PPD Prašice dne 13.5.2014, celkem 125 účastníků.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky ozimnej in Veľké Bedzany. 2015, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Veľké Bedzany (PPD Prašice) dne 22.4.2015, celkem 120 účastníků.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J.Deň poľa repky ozimnej na Liptově. 2016, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agroracio Liptovský Mikuláš dne 3.6.2016, celkem 70 účastníků..

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky ozimnej v Agrochem Úpor. 2015, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agrochem Úpor dne 21.4.2015, celkem 90 účastníků.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Deň poľa repky ozimnej v Agrocoop Hul. 2015, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agrocoop Hul dne 23.4.2015, celkem 200 účastníků.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J.Deň poľa repky ozimnej v Huli. 2016, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agrocoop Hul dne 1.6.2016, celkem 155 účastníků..

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J.Deň poľa repky ozimnej v Prašících. 2016, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v PPD Prašice dne 31.5.2016, celkem 100 účastníků..

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J.Deň poľa repky ozimnej v Úpore. 2016, Polní den se zaměřením na řepku ozimou v Agrochem Úpor dne 2.6.2016, celkem 100 účastníků..

Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Dílčí poznatky a vybrané experimentální výsledky u ozimé řepky v pokusném roce 2002/03. prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2004

Dlouhá zima-krátké jaro pro zimu Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dobře založený porost řepky na podzim = radostný pohled zjara. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 7, s. 51-53. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Doporučení k jarní agrotechnice řepky ozimé. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 3, s. 116-119. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J.Doporučení k jarnímu ošetření řepky ozimé - Insekticidy, regulace a fungicidy. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 44-46. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Doporučení k výběru odrůd ozimé řepky . 2011. Zemědělec, 2011, roč. 19, č 23, s. 16-20. ISSN: 1211-3816.

Doporučení k výběru odrůd řepky Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Doporučení k výběru odrůd řepky ozimé. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 5, s. 78-80. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Doporučení k výběru odrůd řepky ozimé. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 5, s. 86-89. ISSN: 1801-7673.

Doporučení k výživě, ochraně, a stimulaci ozimé řepky na jaře 2005 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2005

Doporučení pro výběr odrůd řepky ozimé na sezónu 2009/2010 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Dvanáctý kongres řepkařů v Číně Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc., 2007

Ekologické zemědělství 2007 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; prof. Ing. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Bicanová Eva; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Bc. Erhartová Daniela; Ing. Krejčířová Lucie; Mičák Libor; Ing. Mičáková Alena; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

Enzymové aktivity a mikrobní biomasa stanovená mikrovlnnou metodou po aplikaci sulfonylmočovinových herbicidů k sladovnickému ječmeni doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2009

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Farmářské osivo – propad ekonomiky ozimé řepky. 2011. Poradca pestovateľa, 2011, roč. 1, č 2, s. 4-7.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BEČKOVÁ, L. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fertilization of winter oilseed rape with urea with inhibitors. 2015, 14th International Rapeseed Congress - Innovation for Tomorrow, Saskatoon, July 5-9, 2015, p. 447.

GENETICKY MODIFIKOVANÁ SÓJA Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D., 2005

Growing technologies for genetically modified varieties of winter oilseed rape in Czech republic Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D., 2005

KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. – BEČKA, D. – DVOŘÁK, P. – **TRAUŠKEOVÁ, P.Herbicid tolerantní řepky v pěstitelských systémech. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 53-57. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

Herbicid v sóji působí pozitivně Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Štranc Jaroslav, 2005

BEČKA, D.; idPublikace = 69367; Název: Herbicidní strategie u řepky ozimé-- Neexistuje podtyp publikace --

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Historie, současnost a nové trendy v pěstování ozimé řepky. 2012, Úroda, 2012, roč. 60, č. 4- příloha, s. 10-11. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V.Hledání rezerv ve výnosech ozimé řepky. 2016, Farmář, roč. 22, č. 5/2016, str. 18-20, ISSN 1210-9789.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V.Hledání rezerv výnosů ozimé řepky. 2016, Poradca pestovateľa, roč. 6, č. 6, str. 2-4.

Hnojení řepky na jaře Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – VLAŽNÝ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hnojení řepky ozimé s využitím stabilizovaných močovin. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 53-57, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – VLAŽNÝ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hnojení řepky ozimé s využitím stabilizovaných močovin. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 53-57, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

Hodnocení ekonomické efektivnosti výroby řepky ozimé Ing. Pánková Ludmila; Ing. Bečka David, Ph.D., 2006

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – BOKOR, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Houbové choroby ozimé řepky a ochrana proti nim. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 4, s. 56-58. ISSN: 1801-7673.

Hybridní odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Influence of growing intensity and variety on production indicators and winter rapeseed (Brassica napus L. var. napus) quality. prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D., 2007

Influence of growing intensity and variety on production indicators and winter rapeseed (Brassica napus L. var. napus) quality. prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D., 2007

Influence of Growing Intensity on the Yield Components and Seed Yield of Winter Rapeseed Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2006

Influence of Herbicide Residues in Winter Rapeseed on Subsequently Sown Spring Barley Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Dvořák Ondřej; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Influence of Herbicide Residues in Winter Rapeseed on Subsequently Sown Spring Barley Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Dvořák Ondřej; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D.Insekticídna a fungicídna ochrana repky ozimnej na jar 2016. 2016, Poradca pestovateľa, roč. 6, č. 1 str. 1..

URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – CIHLÁŘ, P. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií. 2013, Semináře na 7 lokalitách ČR, 2013: 17.1. České Budějovice (46 účastníků), 18.1. Kralovice (108 účastníků), 21.1. Doksy (73 účastníků), 22.1. Kočí (104 účastníků), 23.1. Velké Hoštice (64 účastníků), 24.1. Skalka (85 účastníků), 25.1. Jaroměřice nad Rokytnou (75 účastníků).

Intenzivní pěstování řepky a nové poznatky prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2005

INTENZIVNÍ PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY OZIMÉ Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2006

INTENZIVNÍ PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY OZIMÉ VE VZTAHU K ROČNÍKU Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2005

INTENZIVNÍ PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY OZIMÉ – VÝSLEDKY POLOPROVOZNÍCH ODRŮDOVÝCH POKUSŮ Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2006

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Intenzivní řepka ANO, ale.... 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 5, s. 6-8.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak kvalitně založit porosty ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 7, s. 78-80. ISSN: 1801-7673.

Jak letos připravit řepku pro sklizeň Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VLAŽNÝ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak na krytonosce kořenového a plíseň makovou bez mořidel?. 2014, 13. makový občasník, Mák v roce 2014 3.-7.2. 2014, roč. 13, s. 50-55. ISBN: 978-80-213-2443-5.

Jak se orientovat v odrůdách Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2005

Jak vybírat odrůdy pro rok 2004/05 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2004

Jak vybírat odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Jak vybírat odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jaké odrůdy olejky nás letos zaujaly?. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 5, s. 2-4.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jaké odrůdy ozimé řepky v srpnu zasejeme. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č. 6, s. 45-47. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní agrotechnika řepky a sucho. 2014, Poradca pestovateľa, roč. 4, č. 2, s. 2-3.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jarní agrotechnika řepky ozimé - výsledky pokusů. 2013, In: Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií, 17.1. – 25.1. 2013, České Budějovice, Kralovice, Doksy a další. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 27-32, CST. ISBN: 978-80-213-2351-3.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní agrotechnika řepky ozimé s předpokladem rekordních výnosů. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 3, s. 92-94. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní doporučení pro hnojení ozimé řepky dusíkem. 2014, Poradca pestovateľa, roč. 4, č. 1, s. 1-2.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní doporučení pro hnojení ozimé řepky dusíkem. 2014, Úroda, roč. 62, č. 3, s. 70-74. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní hnojení dusíkem a dalšími živinami. 2015, Poradca pestovatela, roč. 5, č. 1, s. 3-4..

Jarní hnojení řepky Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarní ječmen - polní den v Žichlicích. 2015, Polní den v Žichlicích se zaměřením na agrotechniku jarního ječmene dne 4.6.2015, 40 účastníků.

Jarní ječmen skvěle nahradí zaoranou ozimou řepku Ondřej Dvořák (externí), Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Martin Hájek, 2010

Jarní ochrana a regulace růstu řepky Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Jarní ochrana proti škůdcům, stimulace a regulace růstu řepky Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarní polní den v Humburkách - odrůdy řepky ozimé, diagnostika. 2012, Jarní polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Humburky dne 20.3.2012, celkem 50 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarní polní den v Petrovicích - odrůdy řepky ozimé, diagnostika. 2012, Jarní polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Petrovice dne 9.3.2012, celkem 50 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarní polní den ve Vstiši - odrůdy řepky ozimé, diagnostika. 2012, Jarní polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Vstiš dne 28.3.2012, celkem 60 účastníků.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní regulace porostů řepky ozimé. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 2, s. 8-10.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní regulace růstu a fungicidní ochrana u řepky ozimé. 2015, Poradca pestovatela, roč. 5, č. 2, s. 3-4.

HOLKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarný deň poľa repky olejnej v Agrocoop Hul. 2012, Jarní polní den se zaměřením na řepku ozimou v Huli dne 15.3.2012, celkem 50 účastníků.

HOLKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarný deň poľa repky olejnej v Agrorácio Liptovský Mikuláš. 2012, Jarní polní den se zaměřením na řepku ozimou v Liptovském Mikuláši dne 29.3.2012, celkem 50 účastníků.

HOLKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarný deň poľa repky olejnej v PPD Prašice. 2012, Jarní polní den se zaměřením na řepku ozimou v Prašicích dne 16.3.2012, celkem 50 účastníků.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jesenné hnojenie repky dusíkom. 2012, Naše pole, 2012, roč. 16, č. 8, s. 39-41. ISSN: 1335-2465.

Klasický a molekulární pohled na vliv sulfonylmočovin na půdní mikroorganismy. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Žabová J.; Urbanová M.; Baldrián P.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2009

KOMPLEXNÍ PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGIE PRO ŘEPKU OZIMOU Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2005

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kritériá pre zaorávanie repkových porastov. 2011. Naše pole, roč. 15, č 12 s. 16-18. ISSN: 1335-2465.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kritéria pro zaorávky a zásady stimulace porostů olejky. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 2, s. 2-4.

Kvalita olejnin - I. Řepka ozimá Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvalita hlavních olejnin ČR v roce 2013. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 127-132. ISBN: 978-80-213-2420-6.

Kvalita olejnin při intenzivní produkci. Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2005

Kvalita ozimé řepky a její hospodářský význam Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Kvalita řepky v roce 2009 Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Kvalita-Řepka-Zemědělství Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalitné založenie porastov ozimnej repky = základ bohatej úrody. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 9, s. 18-20. ISSN: 1335-2466.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Letošní nadějné řepky potřebují kvalitní jarní agrotechniku. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 3, s. 111-115. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Listová výživa řepky ozimé na jaře 2011. 2011. Zemědělec, 2011, roč. 19, č 17, s. 11-12. ISSN: 1211-3816.

CIHLÁŘ, P. – **MICHALÍČEK, J. – BEČKA, D.Mák – problematický rok 2017. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 125-127. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

Metody zlepšení ochrany řepky ozimé proti chorobám a škůdcům Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

KOZAK, M. – KOTECKI, A. – MALARZ, W. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Międzynarodowy dzień rzepaku w Gilówe. 2016, Polsko-český polní den zaměřený na odrůdy, hnojení a agrotechniku řepky ozimé v Gilówe dne 9.6.2016, 65 účastníků (z toho 3 z ČR). .

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – GNIADZIK, M. – KOZAK, M. – KOZAK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Modern production of winter rape in the Czech Republic and Poland. 2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu, 2014, CXI, č. 607, s. 7-20. ISSN: 1897-2098.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mohla byť úroda repky na Slovensku ešte vyššia?. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 12, s. 14-17. ISSN: 1335-2466.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mohutné korene - základ pre dobrý výnos repky ozimnej. 2014, Úroda, roč. 62, č. 7, s. 40-41. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možné modifikácie technológie pestovania ozimnej repky. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 8, s. 41-44. ISSN: 1335-2466.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možné problémy pro řepku a řešení. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 6, s. 2-9.

Možnost agrobiologické regulace stresu u sóji Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Štranc Jaroslav; Ing. Bečka David, Ph.D.; Bc. Erhartová Daniela; Štranc Daniel; RNDr. Kohout Ladislav, CSc., 2006

CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J.Možnosti podpory vzcházení porostu a regulace zaplevelení máku. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 2, s. 40-42. ISSN: 1801-7673.

Možnosti zlepšení ochrany řepky ozimé proti hlízence obecné (sclerotinia sclerotiorum). Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

HONSOVÁ, H. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J.Možnosti zlepšení polní vzcházivosti řepky. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 63-65. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

HONSOVÁ, H. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J.Možnosti zlepšení polní vzcházivosti řepky a zvýšení výnosů. 2018, Prosperující olejniny 2018 (Prosperous Oil Crops 2018) 4.-6.12. 2018, roč. 13, s. 36-38. ISBN: 978-80-213-2907-5 .

NAŠE ZKUŠENOSTI S PĚSTOVÁNÍM GENETICKY MODIFIKOVANÉ ŘEPKY OZIMÉ Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Kroutil Petr; Ing. Zukalová Helena, CSc., 2005

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Neskoré hnojenie repky na jeseň. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 9/10, s. 52-54. ISSN: 1801-7673.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Neskoré hnojenie repky na jeseň. 2015, Poradca pestovatela, roč. 5, č. 4, s. 1-3.

BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nová agrotechnika ozimé řepky. 2012, Farmář, 2012, roč. 18, č. 8, s. 32-33. ISSN: 1210-9789.

Nová odrůda hořčice „Sarepta Spota“ Ing. Zukalová Helena, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2008

**KUČERA, J. – **KOŠÁL, R. – **VALENTA, J. – BEČKA, D.Nové aplikační okno pro LovoCaN T. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 161-162. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

Nové i osvědčené zkušenosti pro setí a ošetření řepky prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2007

CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – VORŠILKA, T. – VLAŽNÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové možnosti zvýšení efektivity pěstování máku. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č 1, s. 39-42. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – KOZAK, M. – MALARZ, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nové pěstitelské technologie řepky ozimé v Čechách a v Polsku. 2014, Rośliny wysokobialkowe 7.5. 2014, roč. 2, s. 55-61. ISBN: 978-83-7717-174-5.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové poznatky k podzimní regulaci řepky ozimé. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 9-10, s. 88-89. ISSN: 1801-7673.

Nové přístupy k hubení slimáčků a plzáků v řepce ozimé Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Štranc Daniel, 2005

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V.Ochrana a hnojenie repky ozimnej na jar 2016. 2016, Rolnícke noviny, odborná příloha Řepka, roč. 5, č. 1, s. 4-6. ISSN: 0032-0943.

RŮŽEK, L. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J.Ochrana ozimé řepky před houbovými chorobami původem z půdy s pozitivním vlivem na živou mikrobní složku půdy. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 96-98. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana řepky ozimé proti chorobám na jaře. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 4, s.42-45. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana řepky ozimé proti chorobám předčasného dozrávání. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 4, s. 54 - 56. ISSN: 1801-7673.

Ochranné obsevy ozimé řepky proti šešulovým škůdcům Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Štranc Jaroslav, 2007

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odlišná reakce odrůd řepky ozimé na podzimní azoly. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 7, s. 6-8.

Odrůdová agrotechnika (1. část) - přezimování, poškození stonkovými krytonosci a bejlomorkou kapustovou Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2004

Odrůdová agrotechnika (2. část) - výnosové ukazatele a výnos Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2004

Odrůdová agrotechnika řepky ozimé v r. 2006/07 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Odrůdová agrotechnika řepky ozimé v roce 2006/07 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA – MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2006/07 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2007

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA – MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2005/06 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D., 2006

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA – VÝSLEDKY POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ 2005/06 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2006

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA – VÝSLEDKY POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ 2006/07 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2007

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odrůdové pokusy s ozimou řepkou 2011 v SR – zatím zběžně. 2011. Poradca pestovateľa, 2011, roč. 1, č 3, s. 9-10.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J.Odrůdové pokusy s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2015/16. 2016, Poradca pestovateľa, roč. 6, č.5, str. 2-4..

Odrůdy a doporučení pro výsev ozimé řepky v roce 2008 Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Odrůdy ozimé řepky k rozšíření prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2007

Odrůdy ozimé řepky pro osev 2007/08 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2007

Odrůdy ozimé řepky pro zásev 2004/05 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2004

Odrůdy pro letošní sezonu Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc., 2006

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odrůdy řepek pro sezonu 2012/13. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 5, s. 100-103. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odrůdy řepky do extrémních podmínek. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 4, s. 4-9.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odrůdy řepky podle extrémního hodnocení. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 3, s. 9-11.

BEČKA, D.Okénko agronoma - Chrášťany. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 5, s. 66-67, ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D.Okénko agronoma - Velké Hoštice. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 1, s. 48-49. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. Podtyp: Skripta; Oleje - řepka, slunečnice a další netradiční olejniny v lidské výživě. 2013, Kapitola In: Hejnák, V. a kol.: Zemědělství a zdravé potraviny. Specializované skriptum pro univerzitu třetího věku, 2013, Praha: ČZU, s. 37-42. ISBN: 978-80-213-2356-8.

Olejka letos nezklame Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2004

Olejniny v České Republice a jejich kvalita. Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Ošetření ozimé řepky po zimě prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2004

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ošetření porostů ozimé řepky na jaře. 2011. Úroda, 2011, řoč. 59, č 2, s. 40-44. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ošetrenie slabých porastov ozimnej repky na jar. 2011. Naše pole, 2011, roč. 15, č 2, s. 34-36. ISSN: 1335-2466.

Osivo – garancia kvality a produkčných ukazatelov repky olejky prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. David Bečka, Ph.D., 2010

Osvědčená a nová doporučení pro založení porostů nové řepky prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2006

Otáčí se slunečnice za sluncem? Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Štranc Daniel; Jurčák Jaroslav, 2007

Ozimná repka pre rok 2010 (1. část) prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Ozimná repka pre rok 2010 (2.část) prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P.Ozimná repka v minulej a súčasnej sezóne. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 12, s. 18-20. ISSN: 1335-2466.

Perspektiva pěstování řepky v ČR prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2005

Perspektivy pěstování olejnin v ČR. Ing. Zukalová Helena, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2005

Pesticidní pokusy se sójou v roce 2009 Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Ing. Bečka David, Ph.D.; Štranc Daniel, 2009

Pesticidní pokusy se sójou v roce 2010 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Jaroslav Štranc (externí), Ing. David Bečka, Ph.D., Daniel Štranc (externí), 2010

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstitelská technologie pro jarní řepku. 2011. Agromanuál, 2011, roč. 6, č 3, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – KOZAK, M. – MALARZ, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pěstitelská technologie řepky ozimé v Čechiji a v Polsku. 2013, In: Znaczenie roślin straczkowych w agrotechnice rzepaku ozimego, 26.4. 2013, Nowe Goluszowice, Wroclaw: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, 2013, s. 69-73, EUR, ISBN: 978-83-7717-127-1.

Pěstitelské intenzity řepky ozimé, odrůdová agrotechnika Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

BEČKA, D.; idPublikace = 71940; Název: Pěstování řepky (canoly) v Kanadě, 14. řepkový kongres v Saskatoonu-- Neexistuje podtyp publikace --

Pěstování rostlin - cvičení Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2006

Pěstování rostlin - cvičení Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Křivánek Jindřich; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2008

Pěstování rostlin - cvičení Ing. Bečka David, Ph.D., 2006

ŠTRANC, P. – BEČKA, D. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pěstování sóji luštinaté v České republice. 2014, Rośliny wysokobialkowe. Wroclaw: Uniwersitet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 49-53. ISBN: 978-83-7717-174-5.

VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D.Pestovanie repky olejky - predzberové úpravy, odrody. 2016, Naše pole, roč. XX, č. 7, str. 43-46, ISSN 1335-2466.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phenolic Constituents in Rapeseed Flour – the next secondary plant products as important komplex in our biosphere. 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Proceeding Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 470-473, WRD. ISBN: 978-87065-33-4.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phenolic Constituents in Rapeseed Flour – the next secondary plant products as important komplex in our biosphere. 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Abstract Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 528, WRD. ISBN: 978-87065-32-7.

VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Počasí a ozimá řepka. 2014, Úroda, roč. 62, č. 6, s. 60 - 64. ISSN: 0139-6013.

VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Počasie a ozimná repka I. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 8, s. 43-45. ISSN: 1335-2466.

VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Počasie a ozimná repka II. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 9, s. 22-23. ISSN: 1335-2466.

Podle čeho vybírat odrůdy řepky ozimé Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Podmínky úspěchu pěstování řepky. Zakládání porostů a výběr odrůd. Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Podzimní aplikace regulátorů růstu a fungicidů do řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2006

Podzimní aplikace regulátoru růstu a hnojení N u řepky ozimé Ing. Šimka Jiří; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Podzimní aplikace růstových regulátorů u řepky ozimé (Brassica napus L.) Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Jiří Šimka, Ing. Petr Vlažný, prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní hnojení dusíkem – významná součást pěstitelského systému řepky. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 6, s. 5-6.

BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J.Podzimní hnojení řepky dusíkem . 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 41/2016, str.26-27, ISSN 1211-3819 .

Podzimní ošetření řepky prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2004

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní regulace a hnojení řepky ozimé. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 9-10, s. 56-58. ISSN: 1801-7673.

Podzimní regulace růstu a vývoje u řepky ozimé Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Jiří Šimka, prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – VLAŽNÝ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Podzimní regulace růstu řepky u odlišných hustot porostů. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 44-48, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – VLAŽNÝ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Podzimní regulace růstu řepky u odlišných hustot porostů. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 44-48, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní regulace slabých řepek. 2011. Zemědělec, 2011, roč. 19, č 40, s. 17. ISSN: 1211-3816.

Podzimní růst a vývoj řepky ozimé v roce 2009 Ing. Bečka David, Ph.D., 2009

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pohled na kvalitu ozimé řepky v první dekádě 21. století. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 68-71, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pohled na kvalitu ozimé řepky v první dekádě 21. století. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 68-71, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

Pokusy s regulátory růstu na sóje luštinaté Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Ing. Bečka David, Ph.D.; Štranc Daniel, 2004

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pol'nohospodárske a iné postrehy z Juhoafrickej republiky I. 2013, Naše pole, 2013, roč. 17, č. 6, s. 6-8. ISSN: 1336-2666.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pol'nohospodárske a iné postrehy z Juhoafrickej republiky II. 2013, Naše pole, 2013, roč. 17, č. 7, s. 6-8. ISSN: 1336-2666.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Hrotovicích - odrůdy řepky ozimé, diagnostika.. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Hrotovice dne 30.5.2012, celkem 160 účastníků.

Polní den - mák, řepka, ječmen, pšenice Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Pšenička Petr; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Kosek Zdeněk, 2007

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika v Chrášťanech. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Chrášťany dne 14.6.2011, celkem 110 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika v Hrotovicích. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Hrotovice dne 13.5.2011, celkem 130 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika v Humburkách. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Humburky dne 24.6.2011, celkem 70 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika v Kelči. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Kelč dne 4.5.2011, celkem 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika v Novém Městě na Moravě. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Nové Město na Moravě dne 11.5.2011, celkem 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika v Petrovicích. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Petrovice dne 2.6.2011, celkem 80 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika ve Vstiši. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Vstiš dne 16.6.2011, celkem 140 účastníků.

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika, hnojení, mechanizace v Červeném Újezdě. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Červený Újezd dne 27.4.2011, celkem 85 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den - odrůdy řepky ozimé, diagnostika,v Rostěnicích. 2011. Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Rostěnice dne 3.5.2011, celkem 65 účastníků.

Polní den Červený Újezd - odrůdy řepky ozimé, diagnostika Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Polní den Chrášťany - odrůdy řepky ozimé, diagnostika, pšenice ozimá Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Pavel Růžek (externí), 2010

Polní den Hrotovice - odrůdy řepky ozimé, diagnostika Ing. David Bečka, Ph.D., 2010

Polní den Humburky - odrůdy řepky ozimé, diagnostika Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Polní den Kelč - odrůdy řepky ozimé, diagnostika Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Polní den Nové Město na Moravě - odrůdy řepky ozimé, diagnostika Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Polní den Petrovice - odrůdy řepky ozimé, diagnostika Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

KOZAK, M. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MALARZ, W. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka Glubczyce. 2013, Mezinárodní polní den - odrůdy řepky ozimé, hnojení. stimulace na lokalitě Glubczyce dne 26.4.2013, 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Agropodnik Humburky. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Humburky, dne 20.6.2014, 90 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Hrotovice. 2015, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Hrotovice, dne 12.6.2015, 130 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Humburky. 2015, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Humburky, dne 19.6.2015, 80 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Kelč. 2015, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Kelč, dne 13.5.2015, 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Klas a.s. Záhoří. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Petrovice, dne 19.6.2014, 50 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den repka ozimá - Lupofyt Chrášťany. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Chrášťany, dne 17.6.2014, 102 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Lupofyt Chrášťany. 2015, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Chrášťany, dne 10.6.2015, 147 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Nové Město na Moravě. 2015, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Nové Město na Moravě, dne 11.6.2015, 70 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Petrovice. 2015, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Petrovice, dne 9.6.2015, 60 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Rostěnice a.s.. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Rostěnice, dne 27.5.2014, 80 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - V-Farma Vstiš. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Vstiš, dne 18.6.2014, 105 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - Vstiš. 2015, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Vstiš, dne 14.5.2015, 115 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - ZD Hrotovice. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Hrotovice, dne 4.6.2014, 140 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - ZD Kelčsko. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Kelč, dne 6.5.2014, 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den řepka ozimá - ZD Nové Město na Moravě. 2014, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Nové Město na Moravě, dne 3.6.2014, 55 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá v Chrášťanech. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Chrášťany, dne 7.6.2016, 135 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá v Hrotovicích. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Hrotovice, dne 19.5.2016, 150 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá v Humburkách. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Humburky, dne 17.6.2016, 75 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá v Kelči. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Kelč, dne 12.5.2016, 70 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá v Novém Městě na Moravě. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Nové Město na Moravě, dne 22.6.2016, 50 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá v Petrovicích. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Petrovice, dne 18.5.2016, 70 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá v Rostěnicích. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Rostěnice, dne 13.5.2016, 90 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Polní den řepka ozimá ve Vstiši. 2016, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Vstiš, dne 4.5.2016, 140 účastníků..

Polní den Rostěnice - odrůdy řepky ozimé, diagnostika Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Červeném Újezdě - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Červený Újezd dne 24.4.2013, celkem 75 účastníků.

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Červeném Újezdě - odrůdy řepky ozimé, diagnostika, hnojení, mechanizace.. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Červený Újezd dne 27.4.2012, celkem 110 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Chrášťanech - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Chrášťany dne 26.6.2013, 108 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Chrášťanech - odrůdy řepky ozimé, diagnostika.. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Chrášťany dne 21.6.2012, celkem 90 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Hrotovicích - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Hrotovice dne 6.6.2013, 140 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Humburkách - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Humburky, dne 27.6.2013, 80 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Humburkách - odrůdy řepky ozimé, diagnostika. . 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Humburky dne 22.6.2012, celkem 60 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Kelči - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Kelč dne 23.5.2013, 70 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Kelči - odrůdy řepky ozimé, diagnostika.. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Kelč dne 4.5.2012, celkem 60 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Nové Město na Moravě - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Nové Město na Moravě dne 5.6.2013, 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Novém Městě na Moravě - odrůdy řepky ozimé, diagnostika.. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Nové Město na Moravě dne 29.5.2012, celkem 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Petrovicích - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Petrovice dne 7.6.2013, 60 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Petrovicích - odrůdy řepky ozimé, diagnostika. . 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Petrovice dne 25.4.2012, celkem 100 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Rostěnicích - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika. 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Rostěnice dne 24.5.2013, 80 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den v Rostěnicích - odrůdy řepky ozimé, diagnostika.. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Rostěnice dne 3.5.2012, celkem 65 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den ve Vstiši - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika . 2013, Polní den - odrůdy řepky ozimé, agrotechnika na lokalitě Vstiš dne 10.5.2013, 120 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní den ve Vstiši - odrůdy řepky ozimé, diagnostika.. 2012, Polní den se zaměřením na řepku ozimou na lokalitě Vstiš dne 30.5.2012, celkem 120 účastníků.

Polní den Vstiš - odrůdy řepky ozimé, diagnostika Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Polní den Výzkumné stanice v Červeném Újezdě - řepka, ječmen, pšenice Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír, 2007

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D., 2008

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Polní dny na kterých nechybíme - odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D., 2009

Polsko-český polní den Glubczyce - odrůdy řepky ozimé, diagnostika Marcin Kozak (externí), Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ing. Martin Hájek, 2010

Porovnání výkonnosti hybridních a liniových odrůd řepky ozimé (Brassica napus L.) Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Jiří Šimka, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Possibilities of Brassinosteroids and Lexin Use in Soybean Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Štranc Jaroslav; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Štranc Daniel, 2008

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Improvement of Winter Rapeseed (Brassica napus L.) Protection against Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum). 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Proceeding Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 1274-1277, WRD. ISBN: 978-87065-33-4.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Improvement of Winter Rapeseed Protection (Brassica napus L.) against Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum). 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Abstract Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 510, WRD. ISBN: 978-87065-32-7.

Poznatky a vybrané experimentální výsledky u ozimé řepky a hořčice bílé v pokusném roce 2003/04 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D., 2005

Prečo spracovávať vysokoolejnaté odrody repky ozimnej Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prečo, kde a ako pestovať jarnú repku. 2013, Naše pole, 2013, roč. 17, č. 3, s. 16-18. ISSN: 1336-2666.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prečo, kde a ako pestovať jarnú repku. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 1, s. 9-13, ISSN: N.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BOKOR, P.Před založením porostů ozimé řepky 2016/17. 2016, Poradca pestovataľa, roč. 6., č. 4, str. 1-4..

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pred zberom repkových porastov. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 7, s. 41-44. ISSN: 1335-2466.

Předsklizňová regulace u olejnin Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Předsklizňové ošetření a sklizeň ozimé řepky prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2007

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Předsklizňové ošetření řepky ozimé. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 4, s. 9-11.

Předsklizňové regulace Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Přezimování, výživa, ochrana a stimulace ozimé řepky na jaře 2006 Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prihnojiť repku na jeseň?. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 9/10, s. 59-61. ISSN: 1801-7673.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – VLK, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Příprava ke sklizni vybraných olejnin. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 19, s. 16-17. ISSN: 1211-3816.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Príprava na zber a zber repkových porastov. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 7, s. 45-47. ISSN: 1335-2466.

Příprava ozimé řepky na sklizeň prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2004

Príprava porastov na zber repky Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2008

Príprava porastov ozimnej repky na zber prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2004

Příprava řepky na sklizeň Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2008

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Příprava řepky pro sklizeň. 2014, Poradca pestovateľa, roč. 4, č. 3, s. 2-3.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – **BOKOR, P. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – RŮŽEK, L.Problémy řepky v Evropě, EU, ČR, SR – sucho, zimy, kořeny. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 1-3. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

Proč zpracovávat vysokoolejnaté odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Proč zpracovávat vysokoolejnaté odrůdy řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prognóza výskytu hlízenky obecné u řepky ozimé. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 4, s. 38-40. ISSN: 1801-7673.

Prosperující olejniny prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Prosperující olejniny Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Kosek Zdeněk; Ing. Zukalová Helena, CSc., 2006

Prosperující olejniny Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Kosek Zdeněk; Kosek Zdeněk; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Prosperující olejniny Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Kosek Zdeněk; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Pšenička Petr, 2007

Prosperující olejniny Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Kosek Zdeněk; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Pšenička Petr, 2007

Prosperující olejniny Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Kosek Zdeněk; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Pšenička Petr, 2007

Prosperující olejniny Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Kosek Zdeněk, 2008

Prosperující olejniny Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Kosek Zdeněk, 2008

Prosperující olejniny Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Kosek Zdeněk, 2009

Prosperující olejniny Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Kosek Zdeněk, 2009

Prosperující olejniny 2010 Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Zdeněk Kosek (externí), Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., 2010

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOSEK, Z. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2011. 2011. Konference Prosperující olejniny 2011, 8.12 2011 na ČZU v Praze, 150 účastníků a 9.12. 2011 ve Větrném Jeníkově, 85 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOSEK, Z. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2012. 2012, Konference Prosperující olejniny 2012, 6.12 2012 na ČZU v Praze, 160 účastníků a 7.12. 2012 ve Větrném Jeníkově, 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOSEK, Z. – CIHLÁŘ, P. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2013. 2013, Konference Prosperující olejniny 2013, 12.12. 2013 na ČZU v Praze, 135 účastníků a 13.12. 2013 ve Větrném Jeníkově, 80 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – KOSEK, Z. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2014. 2014, Konference Prosperující olejniny 2014, 11.12. 2014 na ČZU v Praze, 160 účastníků a 12.12. 2014 ve Větrném Jeníkově, 90 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperující olejniny 2015. 2015, Konference Prosperující olejniny 2015, 10.12. 2015 na ČZU v Praze, 125 účastníků a 11.12.2015 ve Větrném Jeníkově, 75 účastníků.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ČERNÝ, L. – ZUKALOVÁ, H.Prosperující plodiny 2016. 2016, Konference Prosperující plodiny 2016, 6.12. 2016 na ČZU v Praze - 160 účastníků, 7.12.2016 ve Větrném Jeníkově - 90 účastníků a 8.12.2016 ve Skalce - 60 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOSEK, Z. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Uspořádání akcí; Prosperujúce olejniny 2012. 2012, Konference Prosperujúce olejniny 2012, 23.2 2012 na SPU v Nitře, 200 účastníků.

BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ČERNÝ, L. – ZUKALOVÁ, H.Prosperujúce plodiny 2016. 2016, Konference Prosperujúce plodiny 2016, 9.12.2016 v Jaslovských Bohunicích - 110 účastníků..

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – CIHLÁŘ, P. – KOZAK, M. – RÖHL, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Protistresová technologie pěstování řepky ozimé. 2015, Poradca pestovatela, roč. 5, č. 3, s. 1-3..

Protistresový účinek stimulátoru u lupiny modré Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Štranc Daniel; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Štranc Jaroslav, 2007

Prvé doporučení k výživě ozimé řepky na jaře 2004 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2004

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prvé hodnocení řepkového roku 2010/11. 2011. Poradca pestovatel´a, 2011, roč. 1, č 2, s. 1-2.

BÉREŠ, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rast repky ozimnej a neskorá aplikácia dusíku na jeseň. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9/10, s. 52-53. ISSN: 1801-7673.

Reduction of Yield Formation Components and Spring Malting Barley Yield by Residual Effect of Herbicides Used in Winter Rapeseed Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Dvořák Ondřej; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace a hnojení řepky na podzim. 2011. Zemědělec, 2011, roč. 19, č 41, s. 22. ISSN: 1211-3816.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace řepky, fungicidy a azoly na jaře 2013. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 4, s. 5-8.

Regulace zrání a sklizeň ozimé řepky prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2004

Regulace zrání a sklizeň ozimé řepky prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2005

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulácia repky na jeseň. 2011. Poradca pestovatel´a, 2011, roč. 1, č 3, s. 2-3.

Rekapitulace výnosů řepky ozimé v roce 2005 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2005

VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka - odraz pokroku a obchodu. 2012, Farmář, 2012, roč. 18, č. 6, s. 34-35. ISSN: 1210-9789.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CHALOUPSKÝ, R. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Řepka - univerzální zdroj oleje. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Řepka olejná: kvalita, uplatnění, zpracování.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka a její růst v zimě 2012/13. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 3, s. 2-3.

Řepka a mák prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Kosek Zdeněk, 2004

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka a produkce komodity olejniny. 2011. Zemědělec, 2011, roč. 19, č 23, s. 12-14. ISSN: 1211-3816.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Repka a sucho. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 5, s. 8-11.

Řepka ozimá - pěstitelský rádce Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2007

Řepka ozimá - pěstitelský rádce Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2007

Řepka ozimá - pěstitelský rádce Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2007

VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. – MIKŠÍK, V. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka v Českých zemích. 2011. Odborná příloha časopisu Úroda, 2011, roč. 59, č 4, s. 4-7. ISSN 0139-6013.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka v júni 2013. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 5, s. 2.

Řepka v prognóze Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka v úvahách. 2013, Agrotip BASF, 2013, č. 11-12, s. 10-12.

Řepka, mák, hořčice 2006 Ing. Bečka David, Ph.D., 2006

Řepka, mák, hořčice 2006 Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Kosek Zdeněk; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Řepka, mák, slunečnice a hořčice prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Kosek Zdeněk, 2005

Řepka, mák, slunečnice a hořčice prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Kosek Zdeněk, 2005

Ŕepka, pšenice a cukrovka pod vlivem brassinosteroidů RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Ing. Kroutil Milan; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2007

BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J.Řepka, zimy a výnosy. 2016, Poradca pestovateľa, roč. 6, č. 1, str. 3.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P.Repková sezóna 2015/16 a poučenia z nej. 2016, Naše pole, roč. XX, č. 9, str.6-17, ISSN 1335-2466.

Řepkové jaro je za dveřmi? Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2007

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Repkové korene na jeseň – základ úrody 2012. 2011. Poradca pestovateľa, 2011, roč. 1, č 3, s. 7-8.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Řešení začínajícího útlumu pěstování ozimé řepky. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 1-9. ISBN: 978-80-213-2420-6.

Response of Selected Winter Rapeseed Cultivars to Different Growing Intensity under Conditions of the CR Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D., 2008

Rizika a možnosti produkce řepky prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2006

KOZAK, M. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – KOTECKI, A. Podtyp: Uspořádání akcí; Rośliny wysokobiałkowe. 2014, Mezinárodní konference - Proteinové plodiny, dne 7.5.2014, Nowe Goluszowice, 70 účastníků.

VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rozvoj pěstitelské technologie řepky. 2012, Farmář, 2012, roč. 18, č. 5, s. 31-32. ISSN: 1210-9789.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P.Růst české slovenské řepky v zimě 2015/16 v provozních podmínkách na pokusech s výsevky a zimním dusíkem. 2016, Poradca pestovateľa, roč. 6, č. 2, str. 3-4..

Šedosemennost vypovídá o kvalitě hořčice. Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

VLAŽNÝ, P. – CIHLÁŘ, P. – ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Signalizace a následná foliárni aplikace insekticidu jeko nástroj k snížení škodlivosti krytonosce kořenového v porostech máku. 2012, In: Sdružení Český mák informuje: 11. Makový občasník. 30.1.-3.2. 2012, Býšť, Vsisko, Rostěnice, Větrný Jeníkov, Červený Újezd. Praha: ČZU, 2012, s. 62-66, CST. ISBN 978-80-213-2248-6.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Škodlivost obilnín z výdrvu v repke a možná ochrana. 2011. Naše pole, 2011, roč. 15, č 9, s. 20-21. ISSN: 1335-2465.

Škodlivosť šešulových škodcov ozimnej repky a možnosti ochrany prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. David Bečka, Ph.D., 2010

Slezské pokusy Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Hájek Martin, 2009

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOZAK, M. – KOTECKI, A. Podtyp: Uspořádání akcí; Slezské pokusy - Velké Hoštice. 2014, Česko-polský polní den zaměřený na odrůdy a agrotechniku řepky ozimé ve Velkých Hošticích dne 5.5.2014, 65 účastníků (z toho 25 z Polska).

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KOZAK, M. – MALARZ, W. – KOTECKI, A. Podtyp: Uspořádání akcí; Slezské pokusy Velké Hoštice. 2015, Česko-polský polní den zaměřený na odrůdy, hnojení a agrotechniku řepky ozimé ve Velkých Hošticích dne 12.5.2015, 90 účastníků (z toho 40 z Polska).

Speciální fytotechnika Ing. Bečka David, Ph.D., 2009

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Speciální přístup ke slabým řepkám na jaře. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 1, s. 4-8.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stabilita úrod a ekonomika repky ozimnej I. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 3, s.28-29. ISSN: 1335-2466.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – BÉREŠ, J. – BOKOR, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stabilita úrod a ekonomika repky ozimnej II. 2015, Naše pole, roč. 19, č.4, s. 21-22. ISSN: 1335-2466.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilizovaná dusíkatá hnojiva ALZON® 46 a UREAstabil zlepšují vlastnosti půdy pod ozimou řepkou. 2012, Zborník z konferencie Prosperujúce olejniny 2012, Nitra, 23.2.2012, s.58-59, ISBN: 978-80-213-2255-4.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilizovaná dusíkatá hnojiva ALZON® 46 a UREAstabil zlepšují vlastnosti půdy pod ozimou řepkou. 2011, Sborník konference Prosperující olejniny 2011, Praha, Větrný Jeníkov, 8. - 9.12.2011, s. 58-59. ISBN: 978-80-213-2218-9.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J.Stav porostů a doporučení k jarní agrotechnice řepky ozimé - Výživa a hnojení, stimulace. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 90-92. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stav řepek před zimou a agronomická doporučení pro jaro. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 2, s. 78 - 81. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stav řepkových porostů po zimě 2010/2011. 2011. Syninfo, 2011, č. 4, s. 20-22.

Stav řepky ozimé, prognóza přezimování a výnosů prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2007

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stav řepky v Česko-Slovensku před zimou 2012/13. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 7, s. 2-6.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stimulace a listová výživa ozimé řepky na jaře. 2011. Úroda, 2011, roč. 59, č 3, s. 64-66. ISSN: 0139-6013.

Stimulace porostu sóji přípravkem Amalgerol Premium v roce 2005 Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Štranc Daniel; Ing. Bečka David, Ph.D., 2006

Stimulátory, smáčedla, adheziva u ozimé řepky, sladovnického ječmene a jarního máku prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2009

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stimulátory, smáčedla, adheziva u ozimé řepky, sladovnického ječmene a jarního máku. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 2, s. 4-8.

Stručný přehled výnosových výsledků poloprovozních odrůdových pokusů se sójou v roce 2004 Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Štranc Daniel; Ing. Bečka David, Ph.D., 2005

Sulfonylmočovinové herbicidy aplikované ve fázi sloupkování k sladovnickému ječmeni a jejich vliv na půdní mikroorganismy doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2008

Sulphonylurea herbicides and their effect on soil microbial association doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Růžková Michaela; Baldrián P.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Support of winter rapeseed and poppy emergence during drought prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D., 2005

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Svět olejnin a principiálně inovovaná technologie pěstování řepky ozimé pro ČR a SR. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 1-7, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Svět olejnin a principiálně inovovaná technologie pěstování řepky ozimé pro ČR a SR. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 1-7, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Bělé. 2015, Tématické řepky - polní den v Bělé se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 2.6.2015, 30 účastníků.

VAŠÁK, J. – ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Blatném. 2013, Tématické řepky - polní den v Blatném se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé dne 13. 6. 2012, celkem 130 lidí.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Dyníně. 2014, Tématické řepky - polní den v Dyníně se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 10.6. 2014, 36 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Dyníně. 2015, Tématické řepky - polní den v Dyníně se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 25.6.2015, 35 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Jedlé. 2012, Tématické řepky - polní den v Jedlé se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 13. 6. 2012, celkem 40 lidí.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Jedlé. 2013, Tématické řepky - polní den v Jedlé se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro pozdní setí a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 13. 6. 2013, 30 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Jedlé. 2014, Tématické řepky - polní den v Jedlé se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 11. 6. 2014, 30 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Mirošově. 2013, Tématické řepky - polní den v Mirošově se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro pozdní setí a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 10. 6. 2013, 40 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Mžanech. 2013, Thematic rapeseed - field day in Mžany focused on varieties of winter rapeseed for late sowing time and cultivation technologies of malting barley in 11th of june 2013, 15 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Mžanech.. 2012, Tématické řepky - polní den v Mžanech se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 14. 6. 2012, celkem 30 lidí. .

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tématické řepky - polní den v Příkosicích. 2012, Tématické řepky - polní den v Příkosicích se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 11.6. 2012, celkem 40 lidí.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Příkosicích. 2014, Tématické řepky - polní den v Příkosicích se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 9. 6. 2014, 31 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Tršicích. 2014, Tématické řepky - polní den v Tršicích se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku dne 28.5. 2014, 70 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Tršicích. 2015, Tématické řepky - polní den v Tršicích se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku dne 24.4. 2015, 65 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Slatinách. 2012, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 20. 6. 2012, celkem 30 lidí.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Slatinách. 2013, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro pozdní setí a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 14. 6. 2013, 20 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Slatinách. 2014, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 13. 6. 2014, 53 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Slatinách. 2015, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 5.6.2015, 46 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Velkém Týnci. 2012, Tématické řepky - polní den ve Velkém Týnci se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 12. 6. 2012, celkem 60 lidí.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Velkém Týnci a Tršicích. 2013, Tématické řepky - polní den ve Velkém Týnci a Tršicích se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro pozdní setí a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 12. 6. 2013, 70 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, jarní ječmen - polní den v Bechlíně. 2016, Tématické řepky - polní den v Bechlíně se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 10.6.2016, 24 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, jarní ječmen - polní den v Žichlicích. 2016, Tématické řepky - polní den v Žichlicích se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 13.6.2016, 43 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, jarní ječmen - polní den ve Slatinách. 2016, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechnik a jarní ječmen dne 15.6.2016, 62 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, jarní ječmen, mák - polní den v Bělé. 2016, Tématické řepky - polní den v Bělé se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku, jarní ječmen a mák dne 16.6.2016, 28 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, ozimá pšenice - polní den v Kolovči. 2016, Tématické řepky - polní den v Kolovči se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechnik a ozimá pšenice dne 28.6.2016,70 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, ozimá pšenice - polní den v Tršicích. 2016, Tématické řepky - polní den v Tršicích se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechnik a ozimá pšenice dne 8.6.2016,50 účastníků..

The stimulation of winter rapeseed yield in period maturity Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

The stimulation of winter rapeseed yield in period maturity Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Transpirace liniové a hybridní odrůdy řepky ozimé v závislosti na vybraných abiotických faktorech prostředí Ing. Brant Václav, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Bečka David, Ph.D., 2007

Treflan 48 EC (trifluralin), nejlepší ve výnosech, nejhorší v biologických parametrech půdy doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; Ing. Nováková Michaela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Dvořák Ondřej; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Trendy v pestovaní a využívaní olejnín (I. čásť) prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. David Bečka, Ph.D., 2010

Trendy v pestovaní a využívaní olejnín (II. čásť) prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. David Bečka, Ph.D., 2010

Tříleté zkušenosti s aplikací brassinosteroidů v řepce ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; RNDr. Kohout Ladislav, CSc., 2008

Tvorba úrody u repky ozimné v roce 2008/09 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Účinnost vybraných graminicidů v porostech řepky na podzim roku 2002 Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2004

ÚČINNOST VYBRANÝCH GRAMINICIDŮ V POROSTECH ŘEPKY NA PODZIM ROKU 2002 Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2004

UPLATNĚNÍ GENETICKÝCH MODIFIKACÍ U ŘEPKY OLEJNÉ Ing. Bečka David, Ph.D., 2005

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Úvaha pred sejbou repky. 2013, Naše pole, 2013, roč. 17, č. 9, s. 16-19. ISSN: 1336-2666.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Úvaha pred sejbou repky. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 5, s. 4-10, ISSN: N.

BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – **PROKEŠ, K.Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé – tříleté hodnocení. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 4-8. ISBN: 978-80-213-2798-6.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – GNIADZIK, M. – KOZAK, M. – KOZAK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Variation in opium poppy production for consumption in the Czech Republic and Poland. 2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu, 2014, CXI, č. 607, s. 21-28. ISSN: 1897-2098.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vedle jistých odrůd zkoušejte nové. 2012, Zemědělec, roč. 20, č. 33, s. 26-27. ISSN: 1211-3816..

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D., 2006

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámcí grantu MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámcí grantu MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámcí grantu MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámcí grantu MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D., 2006

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Kosek Zdeněk, 2006

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZe ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2005

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZe ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2005

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZe ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2005

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZe ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2005

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZe ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2005

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZe ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2005

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZe ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2004

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZe ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2004

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZe ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2004

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZe ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2004

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZe ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2004

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZe ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2004

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZe ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2004

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Veřejná odborná prohlídka pokusů s řepkou ozimou v rámci grantu NAZV MZE ČR QF3246 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Vhodné herbicidy pro ozimou řepku, šetrné pro jarní ječmen Ing. Dvořák Ondřej; Ing. Bečka David, Ph.D., 2007

VLIV APLIKACE BRASSINOSTEROIDŮ NA RŮST, VÝNOS A KVALITU ŘEPKY OZIMÉ Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; RNDr. Kohout Ladislav, CSc., 2007

Vliv koncentrace řepky na úrodu a potřebu ošetření prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Mikoláš J., 2009

Vliv pesticidů na sóju v letošním roce Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Ing. Pokorný Jaroslav; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2007

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Dvořák Ondřej; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv ročníku a způsobu aplikace hnojiv na výnos semen máku setého. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 90-93, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

CIHLÁŘ, P. – VLAŽNÝ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv ročníku a způsobu aplikaci hnojiv na výnos semen máku setého. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 90-93, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

VLIV VYSOKÝCH DÁVEK HERBICIDŮ NA VÝNOSOTVORNÉ PRVKY, VÝNOS A KVALITU SLADOVNICKÉHO JEČMENE Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Vplyv aplikácie listových hnojív na vlastnosti semerna ozimnej repky, jačmeňa jarného a maku siateho prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

**BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Vplyv hustoty porastov na výskyt chorôb repky ozimnej. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 99-102. ISBN: 978-80-213-2798-6.

**BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – **TANCIK, J.Vplyv výskytu verticíliového vädnutia na úrodu repky. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 103-106. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

Výber odrod repky ozimnej Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Výběr odrůd řepky ozimé na rok 2010/11 Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Výběr odrůd řepky ozimé podle místních podmínek a zkušeností Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Výběr odrůd řepky ozimé pro sezonu 2007/08 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Výběr odrůd řepky ozimé pro sezónu 2009/10 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Kijewski L., 2009

Výběr odrůd řepky ozimé v roce 2008/09 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výběr plodin pro jaro v roce růstu cen. 2011. Farmář, 2011, roč. 17, č 2, s. 18-20. ISSN: 1210-9789.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vyberáme odrôdy repky pre seónu 2012/13 . 2012, Rolnické listy, 2012, roč. 83, č. 26, s. 12, ISSN: 1335-440X.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vybíráme odrůdy ozimé řepky pro novou sezónu. 2015, Úroda, roč. 63, č. 8, s. 47-52. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – ČERNÝ, L.Vybíráme odrůdy pro nový zásev řepky. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 5, s. 78-81. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ČERNÝ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vybíráme odrůdy řepky ozimé. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 5, s. 126-129. ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vybíráme odrůdy řepky ozimé pro novou sezónu. 2011. Agromanuál, 2011, roč. 6, č 5, s. 64-67. ISSN: 1801-7673.

Vybrané výsledky pokusů z řepkou ozimou a jarním mákem a rok 2005 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc., 2006

BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vybrané výsledky výkonnosti liniových a hybridních odrůd řepky ozimé. 2011. Poradca pestovatel´a, 2011, roč. 1, č 1, s. 7-8.

CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané výsledky z pokusů s mákem na ČZU v roce 2013. 2014, 13. makový občasník, Mák v roce 2014 3.-7.2. 2014, roč. 13, s. 68-70. ISBN: 978-80-213-2443-5.

CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané výsledky z pokusů s mákem na ČZU v roce 2014. 2015, 14. makový občasník, Mák v roce 2015, 2. 2. - 5. 2. 2015, roč. 14, s. 48-50, ISBN: 978-80-213-2539-5.

CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané výsledky z pokusů s mákem na ČZU v roce 2015. 2016, 15. makový občasník, Mák v roce 2016, 3. 2. - 5. 2. 2016, roč. 15, s. 74-76, ISBN: 978-80-213-2623-1.

BEČKA, D. – **BOKOR, P. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V.Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé na Slovensku 2016/17. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 30-34. ISBN: 978-80-213-2798-6.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – BÉREŠ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé – maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2012/13. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 24-36. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé – poloprovozní pokusy 2012/13. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 13-19. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H.Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé – poloprovozní pokusy 2016/17. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 22-29. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – BEČKOVÁ, L. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H.Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé –maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2016/17. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 9-21. ISBN: 978-80-213-2798-6.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výkonostní porovnání odrůd ozimé řepky v sezóně 2012/2013. 2014, Řepka - odborná příloha časopisu Úroda, roč. 62, č. 4, s. 20-25. ISSN: 0139-6013.

Výnosová odezva odrůd řepky ozimé na intenzitu pěstování Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

VÝNOSOVÁ ODEZVA VYBRANÝCH ODRŮD ŘEPKY OZIMÉ NA INTENZITU PĚSTOVÁNÍ Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2005

VÝNOSOVÁ ODEZVA VYBRANÝCH ODRŮD ŘEPKY OZIMÉ NA INTENZITU PĚSTOVÁNÍ – POLOPROVOZNÍ POKUSY 2004/05 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2006

Výnosy odrůd řepky ozimé v roce 2005/06 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Výsev a základní ošetření řepky 2005/06 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2005

Výsev ozimé řepky v roce 2009 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – BOKOR, P. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt houbových chorob (hlízenky obecné a verticiliového vadnutí) na řepce ozimé v roce 2010/11. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 60-64, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – BOKOR, P. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt houbových chorob (hlízenky obecné a verticiliového vadnutí) na řepce ozimé v roce 2010/11. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 60-64, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

Výsledky herbicidních pokusů s lupinou bílou v roce 2006 Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Ing. Bečka David, Ph.D., 2007

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2010/11. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 14-26, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2010/11. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 14-26, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůd řepky ozimé na Slovensku. 2014, Poradca pestovateľa, roč. 4, č. 5, s. 3-4.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůd řepky ozimé – poloprovozní pokusy 2010/11. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 27-38, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůd řepky ozimé – poloprovozní pokusy 2010/11. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 27-38, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

Výsledky odrůdové agrotechniky u řepky ozimé v roce 2005/06 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2006

Výsledky odrůdové intenzity řepky ozimé v roce 2005/06 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

VÝSLEDKY ODRŮDOVÝCH MALOPARCELKOVÝCH POKUSŮ V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2004/05 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc., 2006

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2010/11 . 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 39-40, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2010/11 . 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 39-40, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou na Slovensku v roce 2010/2011. 2011. Poradca pestovatel´a, 2011, roč. 1, č 4, s. 9-11.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BOKOR, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou v roce 2012/13 na Slovensku. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 7, s. 2-5.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů s řepkou ozimou v roce 2012/13 na Slovensku. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 20-23. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

Výsledky pesticidních pokusů v sóje v roce 2010 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Jaroslav Štranc (externí), Ing. David Bečka, Ph.D., Daniel Štranc (externí), 2010

Výsledky pokusů s herbicidy a stimulátory růstu v sóje Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Štranc Daniel; Ing. Bečka David, Ph.D., 2009

Výsledky pokusů s pesticidy v sóje v roce 2009 Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Ing. Bečka David, Ph.D.; Štranc Daniel, 2009

Výsledky poloprovozních pesticidních pokusů "Sója 2008" Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Štranc Daniel; Ing. Bečka David, Ph.D., 2008

Výsledky poloprovozních pesticidních pokusů se sójou v roce 2007 Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Ing. Pokorný Jaroslav; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2007

Výsledky přesných pokusů s brassinosteroidy u odrůdy sóji Korada v roce 2004 Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Ing. Bečka David, Ph.D.; Štranc Daniel, 2004

VÝSLEDKY PŘESNÝCH POKUSŮ S PŘÍPRAVKEM NA BÁZI TEBUCONAZOLE – HORIZON 250 EW - V SÓJE V ROCE 2003 Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Štranc Jaroslav; Štranc Daniel; Ing. Bečka David, Ph.D., 2005

Výsledky zkoušení odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2007/08 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2008

Výsledky zkoušení odrůd řepky ozimé - maloparcelkové pokusy v Červeném Újezdě 2008/09 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Výsledky zkoušení odrůd řepky ozimé - poloprovozní pokusy 2007/08 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2008

Výsledky zkoušení odrůd řepky ozimé - poloprovozni pokusy 2008/09 Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Šimka Jiří; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Využití brassinosteroidů a směsného přípravku s auxiny, fulvokyselinami a huminovými kyselinami při pěstování sóji luštinaté Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Štranc Jaroslav; RNDr. Kohout Ladislav, CSc.; Štranc Daniel, 2008

VYUŽITÍ OCHRANNÝCH OBSEVŮ PROTI STONKOVÝM KRYTONOSCŮM U ŘEPKY OZIMÉ Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Nerad Daniel, 2006

Využití stabilizovaných dusíkatých hnojiv ve výživě řepky ozimé (Brassica napus L.) Ing. Jiří Šimka, Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

VÝVOJ A NOVÉ SMĚRY PRO ŘEPKU OLEJNOU Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Výživa a hnojení řepky dusíkem na jaře Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Jiří Šimka, 2010

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ŠIMKA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výživa a hnojení řepky na jaře. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 1, s. 3-4.

BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – BEČKOVÁ, L. – BÉREŠ, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam a pěstování luskovin v České republice. 2014, Rośliny wysokobialkowe. Wroclaw: Uniwersitet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 43-47. ISBN: 978-83-7717-174-5.

BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BÉREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vztah kořenů a výnosů u řepky ozimé. 2015, Poradca pestovatela, roč. 5, č. 3, s. 4.

Wyniky badań metod uprawy rzepaku ozimego (Brassica napus L.) i maku (Papaver somniferum L.) prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc., 2005

Yield and yield components of different winter oilseed rape variety types at the three input levels Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D., 2005

Zakládání porostů a výběr odrůd prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D., 2007

Zakládání porostů a výběr odrůd řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Zakládání porostů ozimé řepky Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Zakládání porostů řepky ozimé pro sezónu 2009/10 Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Zakládání porostů řepky ozimé v roce 2010/11 Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Jiří Šimka, 2010

VAŠÁK, J. – BEČKA, D.Zásady hnojenia repky na jar. 2016, Naše pole, roč. XX., č. 3, str. 14-16, ISSN 1335-2466.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zásady ochrany ozimnej repky proti burinám I. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 2, s. 35-36. ISSN: 1335-2466.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zásady ochrany ozimnej repky proti burinám II. 2014, Naše pole, roč. 18, č. 3, s. 42-44. ISSN: 1335-2466.

Zásady při výběru odrůd řepky ozimé Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zásady úspěšného pěstování jarní řepky. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 1, s. 4-7.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zásev řepky 2014/15 – změny a doporučení. 2014, Poradca pestovateľa, roč. 4, č. 4, s. 2-3.

BOKOR, P. – BEČKA, D. – HUDEC, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zdravotný stav porastov repky ozimnej na Slovensku vo vegetačnom roku 2012/2013. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 68-72. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

**BOKOR, P. – BEČKA, D.Zdravotný stav repky ozimnej v poloprevádzkových pokusoch v roku 2017 na Slovensku. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 107-110. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

URBAN, J. – VAŠÁK, J. – ADAMČÍK, J. – BEČKA, D. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – KUCHTOVÁ, P. – PAZDERŮ, K. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Skripta; Zemědělské systémy II. (Rostlinná produkce). 2014, ČZU Praha, 83 s.21. ISBN: 978-80-213-2464-0.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zemědělství Jižní Afriky a společnosti BRICS. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č. 10, s. 56-59. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – BOKOR, P. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zhodnocení odrůdových pokusů s řepkou ozimou v roce 2011/12 na Slovensku. 2012, Poradca pestovatela, 2012, roč. 2, č. 8, s. 3-6.

LIČKOVÁ, S. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D.Zimní nitratace pšenice ozimé a Akademik Emil Špaldon. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 94-97 ISSN: 1801-7673.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zlepšení ochrany řepky ozimé proti hlízence obecné. 2011. Farmář, 2011, roč. 17, č 5, s. 22-25. ISSN: 1210-9789.