×
Ing. David Bečka, Ph.D.
banner

Životopis

Ing. David Bečka, Ph.D.

 Osobní údaje           

Adresa bydliště (ulice, číslo domu, PSČ, obec, stát)

Erbenova 711, 25264 Velké Přílepy, ČR

Telefon

608171805

E-mail

becka@af.czu.cz

Státní příslušnost

česká


Pracovní zkušenosti a odborná aktivita 


Název a adresa zaměstnavatele

Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol

Funkce a období jejího výkonu

odborný asistent na katedře rostlinné výroby od r. 2001, nyní na katedře agroekologie a rostlinné produkce

Obory činnosti, hlavní pracovní náplň a odpovědnost

výuka, vědecká práce, přednášková činnost


Odborná a vědecká činnost

Počet a charakter publikací

10 článků s impaktem (autor či spoluautor)

11 článků recenzovaných (autor či spoluautor)

2 kapitoly v knize

38 článků ve sborníku (autor či spoluautor)

2 certifikované metodiky

12 výzkumných zpráv (autor či spoluautor)

cca 300 odborných publikací

hlavní organizátor konference „Prosperující olejniny“ se sborníkem na WOS

organizátor či spoluorganizátor cca 20 polních dnů ročně

každoročně cca 40 vystoupení před odbornou veřejností

Další výsledky vědecké činnosti

Řešitel a spoluředitel grantů NAZV

 

Zkušenosti s hodnocením

Počet a povaha programů

Oponent grantu VEGA

Období hodnocení

2016

Předsedání hodnotících panelů

ne


Vzdělání

Dosažená kvalifikace, datum udělení titulu

2004 - Obhajoba disertační práce na téma „Pěstitelské technologie geneticky modifikované řepky ozimé“.

Název a typ organizace, která vzdělání poskytla      

Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol

Obor vzdělání

Speciální produkce rostlinná

 

Cizí jazyky a jiné znalosti a dovednosti

Mateřský jazyk

český

Znalost cizího jazyka a dosažená úroveň

AJ – úroveň střední

Znalost práce s počítačem (speciální programy)

Word, Excel, Power point, Statgraphics