×
prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
banner

Education

Je garantem a přednášejícím předmětů vyučovaných pro studenty FAPPZ, jako jsou Fyziologie rostlin, Základy fyziologie rostlin a Základy růstu a vývoje rostlin pro bakalářské obory, Speciální fyziologie rostlin a Plant Physiology pro navazující magisterské obory a Fyziologie rostlin pro doktorandy, který je zároveň vyučován i pro studenty doktorského studia na Fakultě tropického zemědělství.
Na FAPPZ je garantem bakalářského, profesně zaměřeného studijního programu a oboru Veřejná správa v zemědělství a krajině.
Školitel doktorandů v oboru Obecná produkce rostlinná. Pod jeho vedením bylo úspěšně obhájeno 11 disertačních prácí se zaměřením na fyziologii rostlin nebo zemědělskou botaniku.

 

Supervised courses

ABA03E Plant Physiology
ABA06E Fundamentals of Plant Physiology
ABA25E Botany
DABA01Y Botany

Study fields

4131R014 Public Administration in Agriculture and Landscape Management

Study programmes

B4155 Public Administration in Agriculture and Landscape Management