×
prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Je garantem a přednášejícím předmětů vyučovaných pro studenty FAPPZ, jako jsou Fyziologie rostlin, Základy fyziologie rostlin a Základy růstu a vývoje rostlin pro bakalářské obory, Speciální fyziologie rostlin a Plant Physiology pro navazující magisterské obory a Fyziologie rostlin pro doktorandy, který je zároveň vyučován i pro studenty doktorského studia na Fakultě tropického zemědělství.
Na FAPPZ je garantem bakalářského, profesně zaměřeného studijního programu a oboru Veřejná správa v zemědělství a krajině.
Školitel doktorandů v oboru Obecná produkce rostlinná. Pod jeho vedením bylo úspěšně obhájeno 11 disertačních prácí se zaměřením na fyziologii rostlin nebo zemědělskou botaniku.

 

Garantované předměty

ABA03E Fyziologie rostlin - Bc., Mgr.
ABA11E Speciální fyziologie rostlin - Mgr.
ABA26E Environmental Physiology of Plant
ABA70E Základy růstu a vývoje rostlin - Bc.
DABA01Y Botanika
DABX02Y Fyziologie rostlin

Garantované studijní obory

4131R014 Veřejná správa v zemědělství a v péči o krajinu

Garantované studijní programy

B4155 Veřejná správa v zemědělství a v péči o krajinu