×
prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
banner

Profesní životopis a odborné zaměření

Vzdělání a profesní životopis:

1987 – Ing.       : AF VŠZ v Praze, obor Fytotechnika
1987 – 1993    : ZD Kostelní Hlavno, agronom
1993 –  Ph.D.  : Petrohradská státní zemědělská univerzita, obor Zemědělství
1993 – 2003    : FAPPZ ČZU, odborný asistent na katedře botaniky a fyziologie rostlin
2000 – dosud  : FAPPZ ČZU, vedoucí katedry botaniky a fyziologie rostlin
2003 – doc.     : FAPPZ ČZU, obor Obecná produkce rostlinná
2003 – dosud  : FAPPZ ČZU, docent na katedře botaniky a fyziologie rostlin
2010 – dosud  : FAPPZ ČZU, proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

 

Členství ve vědeckých společnostech v ČR:

Česká společnost experimentální biologie rostlin.

 

Členství ve vědeckých společnostech v zahraničí:

Federation of European Societies of Plant Physiology (FESPP),
European Society for Agronomy (ESA),
Crop Science Society of America (CSSA),
American Society of Agronomy (ASA),
Soil Science Society of America (SSSA),
Crop Science Society of Japan (CSSJ).

 

Členství v oborových a vědeckých radách:

VR Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze;
VR Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze;
VR odboru systémů hospodaření na půdě VÚRV, v.v.i Praha–Ruzyně;
VR odboru genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. Praha–Ruzyně;
OR Obecná produkce rostlinná, FAPPZ ČZU v Praze;
OR Zemědělství tropů a subtropů, FTZ ČZU v Praze;
OR Speciální produkce rostlinná, ZF Jihočeské univerzity České Budějovice.

 

Odborné zaměření:

Fyziologie rostlin

 

Zaměření vědeckovýzkumné činnosti:

Studium fyziologických zákonitostí produkčního procesu zemědělských plodin, fyziologie fotosyntézy, vodního režimu a stresu u rostlin.