×
prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
banner

Grantové projekty

Interakce mezi cytokininy a kyselinou abscisovou při stomatální regulaci výměny plynů

GA ČR, 2002–2004, člen řešitelského kolektivu

Fyziologické základy genotypových rozdílů v suchovzdornosti vybraných zemědělských plodin

NAZV 2001–2004, člen řešitelského kolektivu

Komplexní inovace pěstitelské technologie perspektivních odrůd a novošlechtění českých chmelů

NAZV, 2003–2007, člen řešitelského kolektivu

Stabilizující a omezující faktory tvorby výnosu a jakosti produkce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1999–2004, vedoucí řešitelského kolektivu výzkumného záměru na katedře

Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005–2011, vedoucí řešitelského kolektivu výzkumného záměru na katedře

Zavedení nové informační technologie do výuky botaniky a fyziologie rostlin

FRVŠ, 2001, řešitel

Genotypové rozdíly v reakcích jarního ječmene na dusík a vodní stres

FRVŠ, 2001, spoluřešitel

Inovace studijních programů pro předmět Fyziologie rostlin

FRVŠ, 2002, řešitel

Fyziologická podstat rozdílů mezi ozdraveným a neozdraveným chmelem

FRVŠ, 2002, spoluřešitel

Inovace laboratoře pro výuku botanických disciplín v nových studijních oborech

FRVŠ, 2004, řešitel

Inovace výuky předmětu Ekofyziologie rostlin a Plant Physiology

FRVŠ, 2005, spoluřešitel

Studium stomatální výměny plynů při vodním stresu u rodu Hordeum

FRVŠ, 2005, spoluřešitel

Vliv cytokininů a kyseliny abscisové na stomatální a nestomatální limitace fotosyntézy v průběhu vodního stresu a následné rehydratace

FRVŠ, 2005, spoluřešitel

Podpora tvůrčí práce studentů při výuce fyziologie rostlin v bakalářských studijních programech

FRVŠ, 2006, spoluřešitel

Inovace laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na alternativní využití pícních plodin v rámci třístupňového studijního systému FAPPZ ČZU v Praze

FRVŠ, 2006, spoluřešitel

Inovace laboratoří pro praktickou výuku předmětů katedry botaniky a fyziologie rostlin

FRVŠ, 2008, řešitel

Inovace laboratoře pro výuku botanických disc. v nových studijních oborech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2004-2004

Podpora společného výzkumu studentů DSP a akademických pracovníků na katedře botaniky a fyziologie rostlin

GA FAPPZ, 2011-2011

Podpora specifického vysokoškolského výzkumu studentů MgrSP a akademických pracovníků na katedře botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ.

GA FAPPZ, 2012-2012

Podpora společného výzkumu studentů MgrSP a akademických pracovníků na katedře botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ.

GA FAPPZ, 2013-2013

Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů MgrSP při přípravě diplomových prací zaměřených na zemědělství a rozvoj venkovského prostoru.

GA FAPPZ, 2014-2014

Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů MgrSP při přípravě diplomových prací zaměřených na zemědělství a rozvoj venkovského prostoru.

GA FAPPZ, 2015-2015

Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů MgrSP při přípravě diplomových prací zaměřených na zemědělství a rozvoj venkovského prostoru.

GA FAPPZ, 2016-2016

Kancelář pro podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru III

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020-2023