×
doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.
banner

Education

Je garantem studijního oboru Pěstování rostlin. Je garantem a přednášejícím předmětů vyučovaných pro obory navazujícího magisterského studia pro studenty FAPPZ, jako jsou Ekofyziologie rostlin a Fyziologie nemocné rostliny a předmětu Speciální botanika a fyziologie rostlin pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty tropického zemědělství. V rámci bakalářského studia je garantem a přednášejícím předmětu Fyziologie rostlin pro studenty Fakulty tropického zemědělství. Vede praktická cvicčení z Obecné botaniky, Botaniky, Základů fyziologie rostlin, Fyziologie rostlin pro řádnou formu studia studijních oborů FTZ a FAPPZ. V distanční formě studia přednáší a vede praktická cvičení pro předmět Botanika. Dále přednáší a vede praktická cvičení v předmětu Botanika a fyziologie vodních rostlin - část botanika v bakalářské formě studia.

Supervised courses

ABA09E Botany
ABA10E Pathophysiology of Plants
ABA13E Physiological Ecology of Plants
ABA15E Plant Physiology
ABA74E Botany
ABA77E General Botany
ABA80E Systematic Botany
AUA35Z Professional Training
AUA85Z Professional Training