×
doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.
banner

Education

Je garantem studijního oboru Pěstování rostlin. Je garantem a přednášejícím předmětů vyučovaných pro obory navazujícího magisterského studia pro studenty FAPPZ, jako jsou Ekofyziologie rostlin a Fyziologie nemocné rostliny a předmětu Speciální botanika a fyziologie rostlin pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty tropického zemědělství. V rámci bakalářského studia je garantem a přednášejícím předmětu Fyziologie rostlin pro studenty Fakulty tropického zemědělství. Vede praktická cvicčení z Obecné botaniky, Botaniky, Základů fyziologie rostlin, Fyziologie rostlin pro řádnou formu studia studijních oborů FTZ a FAPPZ. V distanční formě studia přednáší a vede praktická cvičení pro předmět Botanika. Dále přednáší a vede praktická cvičení v předmětu Botanika a fyziologie vodních rostlin - část botanika v bakalářské formě studia.

Supervised courses

ABA09E Botany
ABA10E Pathophysiology of Plants
ABA74E Botany
ABI06E Plant Physiology