×
doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.
banner

Grants

Stabilizující a omezující faktory tvorby výnosu a jakosti produkce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1999–2004, člen řešitelského kolektivu výzkumného záměru na katedře

Vliv abiotických stresů na fyziologické charakteristiky a tvorbu výnosu vybraných odrůd pšenice ozimé.

GA ČR, 2001–2003, hlavní řešitel

Komplexní inovace pěstitelské technologie perspektivních odrůd a novošlechtění českých chmelů

NAZV, 2003–2007, člen řešitelského kolektivu

Inovace laboratoře pro výuku botanických disciplín v nových studijních oborech

FRVŠ, 2004, řešitel

Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005–2011, člen řešitelského kolektivu výzkumného záměru na katedře

Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu

NAZV, 2008–2012, člen řešitelského kolektivu

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů

CRP, MŠMT, 2015, řešitel

Seed vitality, planting quality and their significance by chosen advanced traditional and nontraditional crops for plant breeding, seed management and producers.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2003-2006

Multimediální text: "Cvičení z fyziologie nemocné rostliny" pro nový magisterský obor Rostlinolékařství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Drought-induced modulation of heterosis in maize: why hybrids behave differently from their parents?

Grantová agentura ČR, 2007-2009

Šlechtění ovocných druhů na odolnost k abiotickým vlivům v kombinaci s vysokým obsahem antioxidačních látek v plodech

Ministerstvo zemědělství ČR, 2021-2025