×
doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.
banner

Granty

Stabilizující a omezující faktory tvorby výnosu a jakosti produkce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1999–2004, člen řešitelského kolektivu výzkumného záměru na katedře

Vliv abiotických stresů na fyziologické charakteristiky a tvorbu výnosu vybraných odrůd pšenice ozimé.

GA ČR, 2001–2003, hlavní řešitel

Komplexní inovace pěstitelské technologie perspektivních odrůd a novošlechtění českých chmelů

NAZV, 2003–2007, člen řešitelského kolektivu

Inovace laboratoře pro výuku botanických disciplín v nových studijních oborech

FRVŠ, 2004, řešitel

Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005–2011, člen řešitelského kolektivu výzkumného záměru na katedře

Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu

NAZV, 2008–2012, člen řešitelského kolektivu

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů

CRP, MŠMT, 2015, 2016, 2017 řešitel

Vymezení fyziologických metabolických a adaptačních procesů u kapradiny Pteris cretica rostoucí na půdách kontaminovaných arsenem. 

GA ČR, 2017-2019; člen řešitelského kolektivu

Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce.

Excelentní výzkum,  2018-2023, hlavní řešitel etapy

Vitalita osiva,kvalita sadby a jejich význam u tradičních a vybraných netradičních perspektivních plodin pro šlechtění, semenářství a pěstitele

Ministerstvo zemědělství ČR, 2003-2006

Multimediální text: "Cvičení z fyziologie nemocné rostliny" pro nový magisterský obor Rostlinolékařství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Změny v projevu heteróze u kukuřice v důsledku sucha: proč kříženci reagují odlišně než rodiče?

Grantová agentura ČR, 2007-2009