×
Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D.
banner

Publication

Article in a professional periodical

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – **LINN, A. – SEN, M. – MIKULKA, J. – ŠUK, J. – SOUKUP, J. Apera spica-venti in the Czech Republic develops resistance to three herbicide modes of action. Weed Research, 2021, roč. 61, č. 5, s. 420-429. ISSN: 0043-1737.

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – VENCLOVÁ, V. – KOŠNAROVÁ, P. Cross-resistance to three frequently used sulfonylurea herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Weed Research, 2011, roč. 51, č. 2, s. 113-122. ISSN: 0043-1737. Odkaz

**LINN, A. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. – **GERHARDS, R. Detecting herbicide-resistant Apera spica-venti with a chlorophyll fluorescence agar test. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 8, s. 386-392. ISSN: 1214-1178.

SEN, M. – HAMOUZOVÁ, K. – MIKULKA, J. – BHARATI, R. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – ROY, A. – SOUKUP, J. Enhanced metabolism and target gene overexpression confer resistance against acetolactate synthase-inhibiting herbicides in Bromus sterilis. PEST MANAGEMENT SCIENCE, 2021, roč. 77, č. 4, s. 2122-2128. ISSN: 1526-498X.

SEN, M. – HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – ROY, A. – SOUKUP, J. Herbicide resistance in grass weeds: Epigenetic regulation matters too. Frontiers in Plant Science, 2022, roč. 13, č. NOV 10 2022, s. 0-0. ISSN: 1664-462X.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – ŠUK, J. – SOUKUP, J. Herbicidní rezistence u merlíku bílého a laskavce ohnutého v ČR. Úroda, 2019, roč. 67, č. 4, s. 77-80. ISSN: 0139-6013.

SEN, M. – HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – ROY, A. – SOUKUP, J. Identification of the most suitable reference gene for gene expression studies with development and abiotic stress response in Bromus sterilis. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SALAVA, J. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Mechanisms of resistance to acetolactate synthase-inhibiting herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. PEST MANAGEMENT SCIENCE, 2014, roč. 70, č. 4, s. 541-548. ISSN: 1526-498X. Odkaz

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – PATEROVÁ, L. – SOUKUP, J. Posouzení výskytu a obtížnosti regulace plevelných druhů. Úroda, 2015, roč. 63, č. 12, s. 14-16. ISSN: 0139-6013.

KOŠNAROVÁ, P. – ŠUK, J. – HAMOUZOVÁ, K. – MIKULKA, J. – SOUKUP, J. První případy herbicidní rezistence u heřmánkovce nevonného v ČR. Úroda, 2021, roč. 69, č. 4, s. 82-86. ISSN: 0139-6013.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Vývoj herbicidní rezistence u chundelky metlice v ČR. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 10-14. ISSN: 0139-6013.

Chapters in technical book

HAMOUZOVÁ, K. – SALAVA, J. – SOUKUP, J. – CHODOVÁ, D. – KOŠNAROVÁ, P. Herbicides - Mechanisms and mode of action. Rijeka, Croatia: InTech - Open Access Publisher, 2011. 204s. ISBN 978-953-307-744-4. Weed resistance to herbicides in the Czech Republic: History, occurrence, detection and management, s. 83-102. Odkaz

Certified methodologies

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VALIČKOVÁ, V. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. Biologické vlastnosti a regulace sveřepu jalového a příbuzných druhů na orné půdě, The biology and regulation of Bromus sterilis and related species on arable land, Bromus sterilis; regulation; biological characteristic; chemical control; tillage, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), regulace sveřepu jalového, Komaspol s.r.o., Vchynice 33, 410 02 Lovosice 2, IČO: 490 96346, 21.12.2017, ing. Zdeněk Scháno, tel. 602 286 769, schano@seznam.cz, snížení nákladů na regulaci sveřepů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 26.01.2018,

SOUKUP, J. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – **HAVEL, J. Mapa výskytu rezistentních hospodářsky významných populací plevelů, Maps of resistant populations of economically important weeds, weed mapping; herbicide resistance; Czech Republic; Apera spica-venti; Amaranthus retroflexus; Chenopodium album; Tripleurospermum inodorum; Papaver rhoeas , 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), mapa rezistentních plevelů, Smlouva o uplatnění specializované mapy s odborným obsahem - uživatel mapy: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, IČO: 00020338, Ing. Daniel Jurečka, tel. 543 548 271, e-mail: daniel.jurecka@ukzuz.cz, datum uzavření smlouvy: 8.12.2020, Přímé ekonomické přínosy plynoucí z cílenější aplikace herbicidů a zvýšení výnosů předcházením ztrát způsobených selháním účinků herbicidů v důsledku rezistence. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno, 21.12.2020,

SOUKUP, J. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. Monitoring herbicidní rezistence a antirezistentní strategie, Herbicide resistance monitoring and anti-resistance strategies, resistance; monitoring; herbicides; management strategy, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), monitoring herbicidní rezistence, Smlouva o uplatnění metodiky - Uživatel: Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, IČO:00020338, 10.2.2021, Ing. Daniel Jurečka, tel. 543 548 271, e-mail: daniel.jurecka@ukzuz.cz, snížení nákladů na regulaci plevelů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 15.02.2021,

Research report containing classified information

SOUKUP, J. – KOŠNAROVÁ, P. – MIKULKA, J. Analýza současného stavu a návrh opatření pro systematické uplatňování systémů integrované ochrany proti obtížně hubitelným a rezistentním plevelům v obilninách. Periodická zpráva 2016 projektu QJ1310128.. Praha: NAZV, 2016, 30s. ISBN: neuveden,

SOUKUP, J. – KOŠNAROVÁ, P. – **MIKULKA, J. Analýza současného stavu a návrh opatření pro systematické uplatňování systémů integrované ochrany proti obtížně hubitelným a rezistentním plevelům v obilninách. Závěrečná zpráva projektu QJ1310128. Praha: NAZV, 2017, 46s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides and growth regulators in winter wheat, winter barley, winter rape, spring barley, oat, winter rye, maize and sugar beet in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2020, 584s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides and growth regulators in winter wheat, winter barley, winter rape, spring barley, potatoes, sunflower, maize, sugar beet and onion in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2019, 386s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides and growth regulators in winter wheat, winter barley, winter rye, spring barley, field pea, potatoes, sunflower and maize in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2018, 559s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides and growth regulators in winter wheat, winter oil seed rape, winter barley, spring barley, field pea and potatoes in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2017, 327s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in maize, winter barley, winter rye, winter wheat, potato and sugarbeet in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2016, 274s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter rape, maize and sunflower in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2022, 777s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter wheat, winter rape and maize in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2021, 327s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Citlivost lokálních populací sveřepu jalového (Bromus sterilis) k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Corteva Agriscience Czech s.r.o.. Praha: Corteva Agriscience Czech s.r.o., 2021, 7s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Determination of the efficacy and optimal dose of Tramat 500 SC applied pre-emergent and early post-emergent in the sensitive and resistant Apera spica-venti population to ALS inhibitors. Final report for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2019, 13s. ISBN: neuveden,

SOUKUP, J. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. Determination the sensitivity of alleged resistant population Conyza canadensis to glyphosate. Final report for Bayer Agriculture BVBA. Praha: Bayer Agriculture BVBA, 2020, 16s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Efficacy of GF-1343, GF-2007 and GF-3313 on annual BLWs with alleged ALS resistance. MEAF, 2016. Final report on the results from small pot greenhouse experiment for Dow AgroSciences Export S.A.S.. Praha: Dow AgroSciences Export S.A.S., 2016, 61s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Efficacy of pyroxsulam containing formulations on populations of grass weeds with suspected ALS resistance. MEAF, 2016. Final report on the results from small pot greenhouse experiment for Dow AgroSciences Export S.A.S.. Praha: Dow AgroSciences Export S.A.S., 2016, 44s. ISBN: neuveden,

**KOCOUREK, F. – **SEIDENGLANZ, M. – SOUKUP, J. – **HRUDOVÁ, E. – **HAVEL, J. – **KOLAŘÍK, P. – **ERBAN, T. – **STARÁ, J. – **MIKULKA, J. – **HLAVJENKA, V. – **ŠAFÁŘ, J. – **HORÁČEK, J. – **LUDVÍKOVÁ, M. – KOŠNAROVÁ, P. Metody monitorování rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie. Výroční zpráva 2018 projektu QK 1820081.. Praha: NAZV, 2018, 34s. ISBN: neuveden,

**KOCOUREK, F. – **SEIDENGLANZ, M. – SOUKUP, J. – **HRUDOVÁ, E. – **HAVEL, J. – **KOLAŘÍK, P. – **ERBAN, T. – **STARÁ, J. – **MIKULKA, J. – **HLAVJENKA, V. – **ŠAFÁŘ, J. – **HORÁČEK, J. – **LUDVÍKOVÁ, M. – KOŠNAROVÁ, P. Metody monitorování rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie. Výroční zpráva 2019 projektu QK 1820081. Praha: NAZV, 2019, 31s. ISBN: neuveden,

**KOCOUREK, F. – **SEIDENGLANZ, M. – SOUKUP, J. – **HRUDOVÁ, E. – **HAVEL, J. – **KOLAŘÍK, P. – **ERBAN, T. – **STARÁ, J. – **MIKULKA, J. – **HLAVJENKA, V. – **ŠAFÁŘ, J. – **HORÁČEK, J. – **LUDVÍKOVÁ, M. – KOŠNAROVÁ, P. Metody monitorování rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie. Závěrečná zpráva za období 2018-20 projektu QK 1820081. Praha: NAZV, 2020, 32s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Occurrence and mechanisms of resistance to ALS inhibitors and synthetic auxins in problematic dicot weed in the Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited. Praha: Syngenta Limited, 2021, 18s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Occurrence and mechanisms of resistance to ALS inhibitors and synthetic auxins in problematic dicot weed in the Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited.. Praha: Syngenta Limited, 2020, 21s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M. – KOŠNAROVÁ, P. Porovnání biologické účinnosti a selektivity herbicidních přípravků v řepce. Závěrečná zpráva pro FMC Agro Česká republika s.r.o.. Praha: FMC Agro Česká republika s.r.o., 2019, 13s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Prevalence and mechanism of resistance to PSII inhibitors in Chenopodium album, Solanum nigrum and Amaranthus retroflexus in Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited. Praha: Syngenta Limited, 2018, 62s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Prevalence and mechanism of resistance to PSII inhibitors in Chenopodium album, Solanum nigrum and Amaranthus retroflexus in Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited. Praha: Syngenta Limited, 2019, 22s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Prevalence and mechanism of resistance to PSII inhibitors in Chenopodium album, Solanum nigrum and Amaranthus retroflexus in Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited.. Praha: Syngenta Limited, 2017, 26s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti chundelky metlice k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Corteva Agriscience Czech s.r.o.. Praha: Corteva Agriscience Czech s.r.o., 2021, 11s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti chundelky metlice k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Corteva Agriscience Czech s.r.o.. Praha: Corteva Agriscience, 2022, 11s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti chundelky metlice k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Corteva Agriscience s.r.o.. Praha: Corteva Agriscience s.r.o., 2020, 11s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti chundelky metlice k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2020, 19s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti chundelky metlice k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2021, 26s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti chundelky metlice k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2021, 3s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti chundelky metlice k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Syngenta Ltd.. Praha: ČZU v Praze, 2015, 35s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti chundelky metlice k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Syngenta Slovakia s.r.o.. Praha: Syngenta Slovakia s.r.o., 2016, 31s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti chundelky metlice, sveřepu jalového, psárky polní a pýru plazivého k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2018, 31s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti Festulolia k vybraným herbicidům s různými mechanismy účinku. Závěrečná zpráva pro BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o. Czech Republic, 2022, 7s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti ovsa hluchého k vybraným herbicidům na bázi inhibitorů ACCázy. Závěrečná zpráva z pokusu pro Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: ČZU v Praze, 2015, 13s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti pýru plazivého (Elytrigia repens) k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2021, 3s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Alopecurus myosuroides to herbicides with different modes of action. Final report for IdentXX GmbH. Praha: IdentXX GmbH, 2016, 7s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Alopecurus myosuroides to herbicides with different modes of action. Final reports on the results of small pot experiment for IdentXX GmbH. Praha: IdentXX GmbH, 2017, 13s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Apera spica-venti to herbicides with different modes of action. Final report on the results of small pot experiment for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2017, 22s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Apera spica-venti to herbicides with different modes of action. Final report on the results of small pot experiment for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2016, 20s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Apera spica-venti to herbicides with different modes of action. Final report on the results of small pot experiment for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2017, 20s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Apera spica-venti to herbicides with different modes of action. Final report on the results of small pot experiment for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2018, 15s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Apera spica-venti to herbicides with different modes of action. Final reports for Dow AgroSciences s.r.o.. Prague: CULS Prague, 2015, 45s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Papaver rhoeas to herbicides with different modes of action. Final report on the results of small pot experiment for IdentXX GmbH. Praha: IdentXX GmbH, 2018, 21s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Susceptibility of Papaver rhoeas to herbicides with different modes of action. Final reports on the results of small pot experiment for IdentXX GmbH. Praha: IdentXX GmbH, 2017, 16s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Testing on herbicide resistance. Final report for IDENTXX GmbH.. Prague: CULS Prague, 2015, 14s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Testování vzorku ježatky kuří nohy (Echinochloa crus-galli) na rezistenci. Závěrečná zpráva pro Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2022, 3s. ISBN: ,

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Účinnost herbicidů proti spektru problémových trav. Závěrečná zpráva pro Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2022, 9s. ISBN: neuveden,

Other results

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M.A decade of monitoring herbicide resistance in Apera spica-venti in the Czech Republic. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 78. ISBN: 978-80-213-2648-4.

Alopecurus myosuroides resistant to ALS-inhibiting herbicides found in the Czech Republic Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Pavlína Košnarová, 2010

Apera spica-venti - the most important weedy grass in the Czech Republic is resistant to ALS-inhibiting herbicides Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Košnarová Pavlína; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

KOŠNAROVÁ, P. – JURSÍK, M. – VALIČKOVÁ, V. – SOUKUP, J.Biologie a možnosti regulace sveřepu jalového. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 2, s. 20-22. ISSN 1801-7673.

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chemical control of Conyza canadensis on railways is failing. 2015, In: Proceedings Resistance 2015, Rothamsted Research, Harpenden, Hertfordshire, UK 14.-16. September 2015, s. 56.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Chundelka metlice - rezistence vůči sulfonylmočovinám. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 8, s. 16-17. ISSN 1801-7673.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Herbicidní rezistence u trávovitých plevelů v České republice. 2012, Rostlinolékař, roč. 23, č. 6, s. 18-20. ISSN: 1211-3565.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – ŽĎÁRKOVÁ, V. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Investigating the extent of herbicide resistance in problematic grass weeds in the Czech Republic. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 321. ISBN: 978-80-213-2648-4.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mechanismy rezistence trávovitých plevelů v České republice. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 125.

PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR-GENETIC BASIS OF HERBICIDE RESISTANCE IN GRASS WEEDS IN THE CZECH REPUBLIC Ing. Pavlína Košnarová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Dr. Ing. Jaroslav Salava, 2010

SOUKUP, J. – ADAMCZEWSKI, K. – MASSA, D. – MATHIASSEN, S. – PETERSEN, J. – TSCHUY, F. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Resistance status of Silky bent grass [Apera spica-venti (L.) P. Beauv.)] in Europe. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Resistance Working Group meeting - Herbicide resistance in Europe: Challenges, opportunities and threats, Frankfurt am Main, Germany 19.-20.5.2014, s. 8-9.

Resistance to ALS inhibiting herbicides in Apera spica-venti Ing. Pavlína Košnarová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Dr. Ing. Jaroslav Salava, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

HAMOUZOVÁ, K. – JURSÍK, M. – KOŠNAROVÁ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rezistence plevelů vůči herbicidům. 2012, Agrotip, roč. 14, č. 9, s. 6-7.

The resistance mechanisms of Apera spica-venti to sulfonylureas Ing. Košnarová Pavlína; Dr. Ing. Salava Jaroslav; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj herbicidní rezistence v České republice v posledních 10 letech. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 120.

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J.Vznik herbicidní rezistence v ČR a vývoj v posledních letech. 2016, Agromanuál 2/2016, s. 30-32.