×
Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Research Projects

Co-researcher:

2013
- 2014
National Agency for Agricultural Research of the Czech Republic - NAZV (QI102A207) - The use of ashes from biomass combustion and its conversion to the easily applicable fertilizer - the complex study of advantages and risks.


2015
-
2017 
Technology Agency of the Czech Republic - TAČR (TA04020329) - Research and Development of Production Technology of Substrates for Growing Edible and Medicinal Mushrooms Using Waste Materials and Waste  Heat from Biogas Plants.


2017
- 2021
National Agency for Agricultural Research of the Czech Republic - NAZV (QK1710379) - Safe utilization of sewage sludge on agricultural land using torrefaction technology


2018    -
2023       
European Regional Development Fund (ERDF) - Center for the investigation of synthesis and transformation of nutritional substances in the food chain in interaction with potentially harmful substances of athropogenic origin: comprehensive assessment of soil contamination risks for the quality of agricultural products (NutRisk Center, Reg. No. CZ.02.1.01 / 0.0 / 0.0 / 16_019 / 0000845)


2019
-
2023 
National Agency for Agricultural Research of the Czech Republic - NAZV (QK1910095) - Use of Vermicomposting to Eliminate Micropollutants for Safe Application of Sewage Sludge on Agricultural Land


2021
- 2025
National Agency for Agricultural Research of the Czech Republic - NAZV (QI102A207) - Diversification and strengthening the competitiveness of aquaculture by promoting aquaponics as an innovative technology for agricultural food production

Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) přítomných v úletovém popelu po spalování biomasy a ověření účinnosti využitím vzorkovacích standardů PAH pomocí rostlin

GA FAPPZ, 2013-2013

Vliv kompostu a vermikompostu na účinnost fytoremediace úletového popele z biomasy.

GA FAPPZ, 2014-2014

Zvýšená bioremediace půdy kontaminované polycyklickými aromatickými uhlovodíky pomocí kompostování, vermikompostování a systému půda-rostlina

CIGA, 2015-2016

Výzkumná činnost studentů v oblasti sledování polutantů v životním prostředí a jejich odstraňování

GA FAPPZ, 2023-2024