×
prof. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.
banner

CV

1986 - 1991    Studium na Přírodovědecké fakultě Karlovy University v Praze, zakončené titulem Mgr

•  Téma diplomové práce - " Početnost a aktivita juvenilních ryb ve volných vodách".     Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. O. Oliva, CSc.

1994 - 1999•     Postgraduální studium na Přírodovědecké fakultě Karlovy University v Praze zakončené titulem Ph. D.

• Téma disertační práce. „ Charakter společenstva ryb v kanalizovaném úseku řeky Vltavy". Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. K. Pivnička, Csc.,

2013-2014         habilitační řízení zakončené titulem Doc.

• Téma habilitace „Behaviorální charakteristiky sumce velkého Silurus glanis v přírodních podmínkách a akvakultuře“

Členství v organizacích a komisích

  • 2010 American Fisheries Society
  • 2010 Předseda hospodářského výboru Republikové rady Českého rybářského svazu
  • 2009 Fisheries Society of the British Isles
  • 2006 Člen výboru Územního svazu města Prahy ČRS
  • 2006 Člen výboru ichtyologické sekce České zoologické společnosti
  • 2005 Komise pro rybí přechody při AOPK MŽP (do 2008)
  • 2002 Mezinárodní komise pro ochranu Labe
  • 1995 Česká zoologická společnost