×
prof. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.
banner

Grants

Specifikace transportní vzdálenosti potravního detritu do míst výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), šíření perlorodek pomocí hostitele v podélném profilu toku

Technologická agentura ČR, 2014-2016

Psychoactive compounds in the aquatic environment and their effects on exposed organisms

Grantová agentura ČR, 2016-2018

Vývoj technického opatření k zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno za účelem podpory obnovy populace pstruha obecného a perlorodky říční

Technologická agentura ČR, 2017-2020

„Živá“ voda – komplexní odpověď vodních živočichů na přítomnost psychoaktivních látek komunálního znečištění

Grantová agentura ČR, 2020-2022