×
doc. Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS.
Moje osobní stránky
banner

Produkční akvaristika - pro Mgr.

Blokový kurz s názvem „Produkční akvaristika“ se bude konat 14.-15. 11. v zasedačce ve čtvrtém patře FAPPZ B. První den od 9.00 do 16.00, druhý den od 9.00 do 15.00. Přednášet bude Dr. Jindřich Novák a doc. Jiří Patoka. Pro studenty magisterského předmětu je blok povinný, pro doktorandy KZR (především pro hydro-doktorandy, ale nejen pro ně) je účast dobrovolná a doporučená. Jedná se o poměrně unikátní příležitost získat informace o akvaristice a akvariologii zasazené do širšího kontextu. Vítáni jsou samozřejmě i kmenoví zaměstnanci KZR a další zájemci. Na případné dotazy rád odpovím. Účast mi potvrďte emailem, prosím.

Program kurzu:

1. Historie a právní rámec

2. Akvárium jako ekosystém – voda a její složení, voda pro tření a vývoj, koloběhy látek v akváriu, akvárium sladkovodní versus mořské, optimalizace provozu akvária

3. Reprodukce ryb – individuální vývoj z pohledu akvaristy, základy etologie ryb, klasifikace hlavních typů rozmnožovacího chování, vybrané rozmnožovací strategie, umělá reprodukce

4. Hlavní skupiny akvarijních ryb – chov, odchov, příklady druhů

5. Genetika – určení pohlaví u ryb, šlechtění, soutěže a výstavnictví, geneticky modifikované ryby

6. Bezobratlí v akvaristice, určování pohlaví, umělé odchovy a sociální deprivace

7. Obchod s okrasnými vodními organizmy

8. Akvaristika jako zdroj nepůvodních druhů