×
doc. Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS.
Moje osobní stránky
banner

Produkční akvaristika - pro Mgr.

Z DŮVODU MALÉHO POČTU ZAPSANÝCH STUDENTŮ BUDE TENTO SEMESTR PROBÍHAT VÝUKA INDIVIDUÁLNĚ


Blokový kurz s názvem „Produkční akvaristika“ se bude konat 14.-15. 11. v zasedačce ve čtvrtém patře FAPPZ B. První den od 9.00 do 16.00, druhý den od 9.00 do 15.00. Přednášet bude Dr. Jindřich Novák a doc. Jiří Patoka. Pro studenty magisterského předmětu je blok povinný, pro doktorandy KZR (především pro hydro-doktorandy, ale nejen pro ně) je účast dobrovolná a doporučená. Jedná se o poměrně unikátní příležitost získat informace o akvaristice a akvariologii zasazené do širšího kontextu. Vítáni jsou samozřejmě i kmenoví zaměstnanci KZR a další zájemci. Na případné dotazy rád odpovím. Účast mi potvrďte emailem, prosím.

Program kurzu:

1. Historie a právní rámec

2. Akvárium jako ekosystém – voda a její složení, voda pro tření a vývoj, koloběhy látek v akváriu, akvárium sladkovodní versus mořské, optimalizace provozu akvária

3. Reprodukce ryb – individuální vývoj z pohledu akvaristy, základy etologie ryb, klasifikace hlavních typů rozmnožovacího chování, vybrané rozmnožovací strategie, umělá reprodukce

4. Hlavní skupiny akvarijních ryb – chov, odchov, příklady druhů

5. Genetika – určení pohlaví u ryb, šlechtění, soutěže a výstavnictví, geneticky modifikované ryby

6. Bezobratlí v akvaristice, určování pohlaví, umělé odchovy a sociální deprivace

7. Obchod s okrasnými vodními organizmy

8. Akvaristika jako zdroj nepůvodních druhů


Témata esejí na Produkční akvaristiku

Esej na vybrané téma v rozsahu cca 5 normostran včetně použité literatury citované v textu zašlete na můj e-mail nejpozději do začátku zkouškového období. Zvolené téma mi pošlete co nejdříve, potvrdím vám, že již není zabrané. Obrazové a další přílohy jsou žádoucí, ale nepočítají se do celkového rozsahu.


 1. Hlavní typy akvarijních nádrží z konstrukčního hlediska a jejich využití v praxi
 2. Světlo a jeho význam v akvaristice
 3. Vzduchování, filtrace a topení v akváriích
 4. Sladkovodní vs. mořská akvaristika z technického a chovatelského aspektu
 5. Voda v akváriu, hlavní fyzikálně-chemické parametry a jejich význam pro chov ryb
 6. Typy akvárií „od množíren ryb po holandské akvárium“
 7. Pohlavní dimorfismus u ryb
 8. Péče o potomstvo u ryb
 9. Hejnové chování ryb
 10. Teritoriální chování ryb
 11. Domestikace ryb, jak se projevuje, u kterých druhů můžeme mluvit o domestikaci (akvarijní i hospodářsky významné druhy)
 12. Tlamovci
 13. Labyrintky
 14. Živorodky
 15. Sumci
 16. Kaprovité ryby
 17. Halančíci
 18. Tetry
 19. Cichlidy
 20. Krmení ryb a dalších akvarijních živočichů
 21. Jak zařídit dekorační akvárium vyžadující minimální údržbu
 22. Rostliny v akváriu – význam, podmínky pro jejich dobrý růst
 23. Ekosystém akvárium
 24. Základní sortiment ryb nabízených v akvaristických prodejnách a jeho zdůvodnění
 25. Jak vypadá „ideální“ ryba pro laického akvaristu
 26. Odkud (zoogeograficky) pocházejí běžně chované akvarijní ryby, příklady
 27. U kterých druhů ryb se o jikry (larvy) stará výlučně samec, naše volně žijící i akvarijní druhy
 28. Stres u ryb, faktory, které ho mohou vyvolat (abiotické, biotické), příklady
 29. Potravní specialisté mezi rybami, příklady a problémy jejich chovu
 30. Vyšlechtěné formy ryb, které v přírodě nenajdeme, ani by tam neobstály – proč
 31. Epigamní chování – co ryby dělají před třením, příklady
 32. Akvaristika sladkovodní a mořská vs. ochrana přírodních populací
 33. Jak se ryby brání před predátory, příklady
 34. Barvoměna u ryb (ontogenetická, okamžitá), čím je způsobena a její význam, příklady
 35. Teplovodní vs. studenovodní akvárium
 36. Nemoci a paraziti ryb, prevence, léčení
 37. Desetinozí korýši v akváriích
 38. Měkkýši v akváriích
 39. Stres u akvarijních ryb, faktory, které ho mohou vyvolat a jejich důsledky
 40. Rozmnožování a odchov plůdku na příkladech hlavních chovaných skupin ryb (živorodky, kaprovití, tetry, labyrintky, cichlidy)
 41. Biologické invaze spojené s akvaristikou
 42. Významné vědecké objevy učiněné v souvislosti s akvaristikou (včetně nových druhů)
 43. Obchod s akvarijními organizmy a související legislativní předpisy
 44. Chirurgická kosmetika, tetování vs. etika a legislativa
 45. GLO-fish, geneticky modifikované ryby v akvaristice
 46. Metody umělého odchovu akvarijních ryb, hormonální stimulace, separace mláďat od rodiče, výhody a nevýhody
 47. Živočichové neúmyslně transportovaní společně s akvarijními druhy
 48. Zahradní a parková jezírka
 49. Aquascaping
 50. Výstavy akvarijních organizmů, standardy, etika