×
doc. Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS.
Moje osobní stránky
banner

Akvaristika - pro Bc.

Česká republika dlouhodobě patří k předním producentům, exportérům a importérům akvarijních živočichů. Předmět akvaristika nabídne studentům základní informace o nejvýznamnějších druzích ryb, korýšů a měkkýšů, které nacházejí uplatnění v komerčních a hobby chovech. Kurz je koncipován jako souhrn aktuálních teoretických a praktických poznatků týkajících se zařízení chovné nádrže a zásad chovu, ošetřování daných druhů akvarijních živočichů včetně manipulace s nimi. Ke každému taxonu jsou doplněny důležité informace o jeho biologii, ekologii, etologii, zoogeografickém rozšíření a klasifikaci ohroženosti podle červené knihy IUCN. Zmíněny jsou i legislativní předpisy upravující chov a prodej akvarijních živočichů.