×
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
banner

Education

Výuka v Českém jazyce

V rámci pedagogické práce garantuji předměty zaměřené na šlechtění rostlin pro bakalářské a magisterské obory, konkrétně Šlechtění a semenářství pro bakalářské programy (AGA15E a AGA82E) a magisterský program zahradnictví (AGA32E) a Šlechtění rostlin pro magisterské programy (AGA23E a AGA91E). Dále spolupracuji na výuce předmětů Obecná genetika a Cytologie a karyologie.

Výuka v Anglickém jazyce

Od roku 2010 jsem do svého repertoáru zařadil předmět Fundamentals of Genetics (AGA44E) a od roku 2014 se pravidelně otevírá předmět Plant Breeding and Seed Production (AGA48E) o jehož výuku se dělíme s Ing. Kateřinou Pazderů, Ph.D. z Katedry rostlinné výroby.

Supervised courses

AGA15E Plant Breeding and Seed Production
AGA23E Plant Breeding
AGA44E Fundamentals of Genetics
AGA48E Plant Breeding and Seed Production
AGA82E Plant Breeding and Seed Production
AGA91E Plant Breeding