×
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Výuka v Českém jazyce

V rámci pedagogické práce garantuji předměty zaměřené na šlechtění rostlin pro bakalářské a magisterské obory, konkrétně Šlechtění a semenářství pro bakalářské programy (AGA15E a AGA82E) a magisterský program zahradnictví (AGA32E) a Šlechtění rostlin pro magisterské programy (AGA23E a AGA91E). Dále spolupracuji na výuce předmětů Obecná genetika a Cytologie a karyologie.

Výuka v Anglickém jazyce

Od roku 2010 jsem do svého repertoáru zařadil předmět Fundamentals of Genetics (AGA44E) a od roku 2014 se pravidelně otevírá předmět Plant Breeding and Seed Production (AGA48E) o jehož výuku se dělíme s Ing. Kateřinou Pazderů, Ph.D. z Katedry rostlinné výroby.

Garantované předměty

AGA44E Fundamentals of Genetics - Bc.
AGA82E Šlechtění a semenářství - Bc.