×
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
banner

Grantové projekty

Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016

Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint)

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2011

Vývoj metod identifikace a charakterizace donorů rezistence plísně bramborové v genofondu bramboru pomocí DNA markerů a biologického testu v in vitro podmínkách

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2007

Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2006

Multimedializace výuky šlechtění rostlin a semenářství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2004-2004

Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint)

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2011

Studium variability vlka šedého a psích plemen československý a Saarloosův vlčák s využitím DNA markerů charakterizujících gonozómy X a Y

GA FAPPZ, 2008-2008

Využití kapilární elektroforézy při řešení diplomových prací studentů magisterského studia zaměřených na genetické polymorfismy vybraných organismů

GA FAPPZ, 2011-2011