×
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání:

1991 – 1995: Střední zemědělská a rodinná škola Havlíčkův Brod, obor pěstitelsko-chovatelský

1996 – 2001: Agronomická fakulta ČZU v Praze obor Rostlinolékařství (diplomová práce na téma Identifikace patotypů háďátka bramborového Globodera rostochiensis a G. pallida pomocí DNA analýzy polymerázovou řetězovou reakcí)

2006: dokončil PDS v oboru Speciální produkce rostlinná, téma disertační práce Využití DNA markerů v rezistentním šlechtění bramboru

Profesní zařazení:

Od roku 2002: Katedra genetiky a šlechtění, FAPPZ ČZU v Praze, odborný asistent.

Pedagogická činnost:

V rámci zařazení na KGŠ garantuji výuku předmětů zaměřených na šlechtění rostlin. Zajišťuji výuku cvičení odborných předmětů s genetickou tématikou v rámci akreditovaných studijních programů FAPPZ ČZU. Bakalářská a diplomová témata orientuji do oblasti aplikace molekulární analýzy DNA rostlin a fytopatogenních organismů.

Výzkumná činnost:

Dlouhodobě spolupracuji s předními ústavy zajišťujícími plodinový výzkum jako spoluřešitel a řešitel výzkumných projektů NAZV orientovaných na aplikaci molekulární analýzy DNA do oblasti šlechtění zemědělsky významných druhů rostlin, konzervace genetických zdrojů a fytopatologické diagnostiky.

Zahraniční zkušenosti:

V roce 2008 jsem absolvoval workshop pořádaný Čínskou akademií zemědělských věd zaměřený na molekulární detekci významných patogenů bramboru, jako PSTVd, CMS, PVS aj. Workshop se uskutečnil v Harbinu, hlavním městě severočínské provincie Heilongjiang a účastnilo se jej 15 odborníků z celkem 5 zemí.