×
doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
banner

Členství

Vědecké rady

VR Výzkumný ústav chovu skotu Rapotín

 

Oborové rady doktorských studijních programů

OR DSP FAPPZ ČZU "Speciální zootechnika"

 

Grantové komise

OK G4 FRVŠ MŠMT

Hodnotitelská komise OP Rozvoj venkova, MZe ČR

 

Redakční rady vědeckých časopisů

Výzkum v chovu skotu

 

Odborné a vědecké společnosti

ČAZV Odbor Speciální zootechnika

European Federation of Animal Science

European Society for Domestic Animal Reproduction

American Society of Animal Science