×
doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
banner

CV

Vzdělání:

2010 - habilitace docentem v oboru Speciální zootechnika, téma práce Druhotné vlastnosti skotu významné pro úroveň užitkových vlastností a využitelné k selekci a šlechtění

2003 - obhajoba disertační práce na téma Činitelé ovlivňující plodnost skotu

1997 - 2003 kombinované postgraduální studium, katedra speciální zootechniky ČZU v Praze

 1992 - 1997 FAPPZ, ČZU v Praze

 

Průběh zaměstnání:

2013 - dosud ČZU v Praze, katedra speciální zootechniky, zástupce vedoucího katedry

2010- dosud ČZU v Praze, katedra speciální zootechniky, docent

1998 - 2010 ČZU v Praze, katedra speciální zootechniky, odborný asistent

1997 - 1998 ČZU v Praze, katedra speciální zootechniky, interní doktorand

 

Odborné zaměření:

  • speciální zootechnika
  • chov skotu
  • reprodukce skotu
  • šlechtění skotu