×
doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
banner

Grants

Zabudování druhotných - funkčních vlastností do selekčních indexů a systému šlechtění

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Level of progesterone in milk as indicator of the ovary functions start after calving

GA FAPPZ, 2008-2008

Inovace zpracování ejakulátu býků a technologických postupů výroby inseminačních dávek vedoucí ke zvýšení jejich oplozovací schopnosti

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016

Koordinace a technická asistence projektu Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2013-2016

Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2023

Podpora vědecké práce doktorandů KCHHZ při ověřování potenciálu selekce dojnic na vhodné morfologické vlastnosti struku pro zlepšení zdraví mléčné žlázy a zvýšení přirozené rezistence organismu vůči mastitidě

GA FAPPZ, 2020-2021

Vývoj metod redukce průniku antibiotik do prostředí v chovu dojnic jako podpora prevence vzniku antibiotické rezistence mikroorganismů

Ministerstvo zemědělství ČR, 2021-2025

Optimalizace řízení individuální reprodukční výkonnosti dojeného skotu

Technologická agentura ČR, 2022-2025