×
prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
banner

Grants

Geochemical, pedological, and biological aspects of bioavailability of arsenic and arsenic compounds for plants

Grantová agentura ČR, 2006-2008

Assessment of species and bioavailable forms of selected risk elements in soil with crop production exposed to particulate matter near highway

Grantová agentura ČR, 2009-2011

Hodnocení rizik příjmu a kumulace arsenu a jeho sloučenin rostlinnými společenstvy na půdách významně kontaminovaných důlní činností

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2010-2011

Transformation and speciation of selenium in the food chain: the effect of selenium fortified diet

Grantová agentura ČR, 2013-2016

Vliv různých systémů orby na vertikální distribuci živin v zemědělské půdě v douhodobém experimentu s důrazme na problematiku fosforu a síry

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014-2015

Environmental impact assessment and possible pathways and transformations of selected toxic

Grantová agentura ČR, 2017-2019

Stanovení vlivu způsobu orby osevního postupu a hnojení na obsah živin v půdě a plodinách ve dvou dlouhodobých polních pokusech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017-2018

Implementace agronomických selenizačních postupů při výrobě mléka a mléčných výrobků jako funkčních potravin

Technologická agentura ČR, 2022-2025

Interakce parazitů a kovů (metaloidů) v drobných zemních savcích

Grantová agentura ČR, 2023-2025