×
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
děkan, zástupce vedoucího katedry
banner

CV

Vzdělání:

1974 – 1979  Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích,

inženýr (obor anorganická chemie)

1984 – 1989  Vysoká škola zemědělská v Praze, Agronomická fakulta,

kandidát zemědělsko-lesnických věd (obor obecná produkce rostlinná)                

1984 – 1986  Ústav rozvoje vysokých škol při ČVUT v Praze,

postgraduální studium pro učitele na VŠ

1999  Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta,

docent  (obor agrochemie a výživa rostlin)

2002  Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta,

profesor (obor agrochemie a výživa rostlin)

 

Zaměstnání:

1980 – 1981  Chirana, Nové Město na Moravě, vývojový technolog

1981 – 1984  Vysoká škola zemědělská v Praze, technik

1984 – 1999  Vysoká škola zemědělská v Praze, odborný asistent

1999 – 2002  Česká zemědělská univerzita v Praze, docent

2000 – 2010  proděkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

pro studijní a pedagogickou činnost

od  2001        zástupce vedoucího KAVR FAPPZ ČZU v Praze

od  2002        Česká zemědělská univerzita v Praze, profesor

od  2010        děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 

Vybrané zahraniční dlouhodobé stáže:

- Visiting scientist Iowa State University, Ames, Iowa, USA - Fulbright Scholarship 1990;

- Visiting scientist IACR Rothamsted, Harpenden,UK-International EFMA Scholarship 1995.

 

Odborné zaměření:

  • remediace kontaminovaných ploch, zejména pak fytoremediace,
  • využití odpadních materiálů,
  • pěstování rychle rostoucích dřevin, obnovitelná energie z biomasy,
  • pozvolna působící hnojiva, výživa zahradních rostlin.