×
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
děkan, zástupce vedoucího katedry
banner

Education

     Garantuje předměty bakalářského a magisterského studia na FAPPZ a PEF vyučované v českém a anglickém jazyce, je garantem bakalářského oboru Udržitelné využívání přírodních zdrojů, v angličtině vyučovaného oboru Sustainable Use of Natural Resources a magisterského oboru Odpady a jejich využití. Studenti pod jeho vedením úspěšně obhájili více než 50 bakalářských, 120 diplomových a 15 doktorských (z toho 3 zahraniční) prací.

Supervised courses

AHA09E Agrochemistry
AHA10E Nutrition and Fertilisation of Horticultural Crops
AHA29E Agricultural Systems
AHA43E Remediation
AHA46E Plant Nutrition and Protection
AHA71E Agrochemistry
AHA76E Nutrition and Fertilisation of Horticultural Crops
AHA7EE Remediation
AHA85E Environmental Contamination and Remediation
AHAX3E Nauka o přírodě a rostlinách VI.
AUP1 Uznaný předmět 1
AUP10 Uznaný předmět 10
AUP11 Uznaný předmět 11
AUP12 Uznaný předmět 12
AUP13 Uznaný předmět 13
AUP14 Uznaný předmět 14
AUP15 Uznaný předmět 15
AUP16 Uznaný předmět 16
AUP17 Uznaný předmět 17
AUP18 Uznaný předmět 18
AUP19 Uznaný předmět 19
AUP2 Uznaný předmět 2
AUP20 Uznaný předmět 20
AUP21 Uznaný předmět 21
AUP22 Uznaný předmět 22
AUP23 Uznaný předmět 23
AUP24 Uznaný předmět 24
AUP25 Uznaný předmět 25
AUP3 Uznaný předmět 3
AUP4 Uznaný předmět 4
AUP5 Uznaný předmět 5
AUP6 Uznaný předmět 6
AUP7 Uznaný předmět 7
AUP8 Uznaný předmět 8
AUP9 Uznaný předmět 9
AWA13Z Internship Project
DAHX04Y Special Seminar Agricultural Chemistry I
DAHX05Y Special Seminar Agricultural Chemistry II
DAWA31Y Special Seminar Special Agricultural Science I.
DAWA32Y Special Seminar Special Agricultural Science II.

Study fields

4102R006 Crop Production
4106R014 Sustainable Use of Natural Resources
4106T015 Sustainable Biosphere Development

Study programmes

B4102 Crop Science
B4147 Sustainable Use of Natural Resources
N4151 Care for the Biosphere