×
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
děkan, zástupce vedoucího katedry
banner

Education

     Garantuje předměty bakalářského a magisterského studia na FAPPZ a PEF vyučované v českém a anglickém jazyce, je garantem bakalářského oboru Udržitelné využívání přírodních zdrojů, v angličtině vyučovaného oboru Sustainable Use of Natural Resources a magisterského oboru Odpady a jejich využití. Studenti pod jeho vedením úspěšně obhájili více než 50 bakalářských, 120 diplomových a 15 doktorských (z toho 3 zahraniční) prací.

Supervised courses

AHA06E Agronomical Use of Waste
AHA09E Agrochemistry
AHA10E Nutrition and Fertilisation of Horticultural Crops
AHA17E Soil and Plant Relationship
AHA32E Fertilization of Lawns and Ornamental Plants
AHA38E Plant Nutrition
AHA49E Agronomical Utilization of Waste Materials
AHA76E Nutrition and Fertilisation of Horticultural Crops
AHA90E Fertilization of Lawns and Ornamental Plants
AHA92E Agronomical Use of Waste
AHI02E Soil and Plant Relationship
DAHX04Y Special Seminar Agricultural Chemistry I
DAHX05Y Special Seminar Agricultural Chemistry II
DAWA31Y Special Seminar Special Agricultural Science I.
DAWA32Y Special Seminar Special Agricultural Science II.

Study fields

4102R006 Crop Production
4106R014 Sustainable Use of Natural Resources
4106T015 Sustainable Biosphere Development

Study programmes

B4102 Crop Science
B4147 Sustainable Use of Natural Resources
N4151 Care for the Biosphere