×
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
děkan, zástupce vedoucího katedry
banner

Pedagogika

     Garantuje předměty bakalářského a magisterského studia na FAPPZ a PEF vyučované v českém a anglickém jazyce, je garantem bakalářského oboru Udržitelné využívání přírodních zdrojů, v angličtině vyučovaného oboru Sustainable Use of Natural Resources a magisterského oboru Odpady a jejich využití. Studenti pod jeho vedením úspěšně obhájili více než 50 bakalářských, 120 diplomových a 15 doktorských (z toho 3 zahraniční) prací.

Garantované předměty

AHA06E Agronomické využití odpadů - Mgr.
AHA09E Agrochemie - Bc.
AHA10E Výživa a hnojení zahradních plodin
AHA17E Soil and Plant Relationship - Mgr.
AHA32E Hnojení trávníků a okrasných rostlin - Bc.
AHA38E Plant Nutrition - Bc.
AHA49E Agronomical Utilization of Waste Materials
AHA76E Výživa a hnojení zahradních plodin
AHA90E Hnojení trávníků a okrasných rostlin - Bc.
AHA92E Agronomické využití odpadů - Mgr.
AHI02E Soil and Plant Relationship - Mgr.
DAHX04Y Odborný seminář Zemědělská chemie I
DAHX05Y Odborný seminář Zemědělská chemie II
DAWA31Y Odborný seminář Zemědělská specializace I.
DAWA32Y Odborný seminář Zemědělská specializace II.

Garantované studijní obory

4102R006 Rostlinná produkce
4106R014 Udržitelné využívání přírodních zdrojů
4106T015 Udržitelný rozvoj biosféry

Garantované studijní programy

B4102 Fytotechnika
B4147 Sustainable Use of Natural Resources
N4151 Péče o biosféru