×
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
děkan, zástupce vedoucího katedry
banner

Pedagogika

     Garantuje předměty bakalářského a magisterského studia na FAPPZ a PEF vyučované v českém a anglickém jazyce, je garantem bakalářského oboru Udržitelné využívání přírodních zdrojů, v angličtině vyučovaného oboru Sustainable Use of Natural Resources a magisterského oboru Odpady a jejich využití. Studenti pod jeho vedením úspěšně obhájili více než 50 bakalářských, 120 diplomových a 15 doktorských (z toho 3 zahraniční) prací.

Garantované předměty

AHA09E Agrochemie - Bc.
AHA10E Výživa a hnojení zahradních plodin
AHA17E Soil and Plant Relationship - Mgr.
AHA29E Agricultural systems I - Bc., Mgr.
AHA43E Remediace a sanace
AHA46E Výživa a ochrana rostlin
AHA71E Agrochemie - Bc.
AHA7EE Remediace a sanace
AHA85E Kontaminace prostředí a remediace - Mgr.
AHAX3E Nauka o přírodě a rostlinách VI.
AUP1 Uznaný předmět 1
AUP10 Uznaný předmět 10
AUP11 Uznaný předmět 11
AUP12 Uznaný předmět 12
AUP13 Uznaný předmět 13
AUP14 Uznaný předmět 14
AUP15 Uznaný předmět 15
AUP16 Uznaný předmět 16
AUP17 Uznaný předmět 17
AUP18 Uznaný předmět 18
AUP19 Uznaný předmět 19
AUP2 Uznaný předmět 2
AUP20 Uznaný předmět 20
AUP21 Uznaný předmět 21
AUP22 Uznaný předmět 22
AUP23 Uznaný předmět 23
AUP24 Uznaný předmět 24
AUP25 Uznaný předmět 25
AUP3 Uznaný předmět 3
AUP4 Uznaný předmět 4
AUP5 Uznaný předmět 5
AUP6 Uznaný předmět 6
AUP7 Uznaný předmět 7
AUP8 Uznaný předmět 8
AUP9 Uznaný předmět 9
AWA13Z Internship Project
DAHX04Y Odborný seminář Zemědělská chemie I
DAHX05Y Odborný seminář Zemědělská chemie II
DAWA31Y Odborný seminář Zemědělská specializace I.
DAWA32Y Odborný seminář Zemědělská specializace II.

Garantované studijní obory

4102R006 Rostlinná produkce
4106R014 Udržitelné využívání přírodních zdrojů
4106T015 Udržitelný rozvoj biosféry

Garantované studijní programy

B4102 Fytotechnika
B4147 Sustainable Use of Natural Resources
N4151 Péče o biosféru