×
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
děkan, zástupce vedoucího katedry
banner

Tlustoš Pavel

Pedagogická činnost

DAWA31Y Odborný seminář Zemědělská specializace I.
DAWA32Y Odborný seminář Zemědělská specializace II.
AHA10E Výživa a hnojení zahradních plodin

Kontaktní adresa:

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21 Praha – Suchdol