×
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
děkan, zástupce vedoucího katedry
banner

Pedagogická činnost

AHA09E Agrochemie - Bc.
AHA71E Agrochemie - Bc.
AHA97E Agrochemie - HU - Bc.

Kontaktní adresa:

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21 Praha – Suchdol