×
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
děkan, zástupce vedoucího katedry
banner

Tlustoš Pavel

Pedagogická činnost

811357 Biology, chemistry and microbiology for civil engineering
811354 Case studies in sanitary engineering
819332 Computer based river modelling

Kontaktní adresa:

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21 Praha – Suchdol