×
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
děkan, zástupce vedoucího katedry
banner

phone +420 22438 4572
phone +420 22438 2733

Kontaktní adresa:

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21 Praha – Suchdol