×
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
děkan, zástupce vedoucího katedry
banner

Členství

Vědecké a oborové rady

 • VR FAPPZ ČZU v Praze 

 • VR VÚRV Praha-Ruzyně

 • VR FAPZ SPU v Nitře

 • VR ZF JU České Budějovice

 • OR Využívání a ochrana přírodních zdrojů FAPPZ ČZU v Praze

 • OR Zemědělská chemie FAPPZ ČZU v Praze - předseda

 

Redakční rady vědeckých časopisů

 • Plant, Soil and Environment - místopředsednictví

 

Hodnotitelské komise

 • Národní agentura pro zemědělský výzkum ČR

 • Národní akreditační úřad

 

Vědecké společnosti

 • Česká akademie zemědělských věd, odbor rostlinné výroby (komise výživy rostlin)

 

Mezinárodní vědecké organizace

 • European Society for Agronomy

 • International Fertiliser Society

 • International Union of Pure and Applied Chemistry

 • International Society of Trace Element Biogeochemistry

 

Mezinárodní spolupráce

 • Universität für Bodenkultur Wien

 • Humboldt Universität Berlin

 • Universitad Politechnica de Valencia

 • Univerza v Ljubljani

 • Karl-Franzens-Universität Graz

 • Akademia Rolnicza w Krakowie