×
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
děkan, zástupce vedoucího katedry
banner

Publications

     Se svými kolegy a doktorandy publikuje v prestižních mezinárodních impaktovaných časopisech, je spoluautorem knih a kapitol v odborných knihách, článků v odborných časopisech a řady konferenčních sdělení. O jeho aktivitách svědčí níže uvedený výčet k 31.12. 2012:

- Počet vědeckých prací citovaných ve Web of Science …….. 146

- Počet citací dle Science Citation Index  (bez autocitací) ……. 778

- Hirschův index ……………………………………………………   16

- Počet přijatých patentů ………………………………………    2

Article in a professional periodical

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Modifikace standardizované evropské metody postupné extrakce půdy pro hodnocení podílů vybraných prvků přijatelných rostlinou. Chemicke listy, 2005, roč. 99, č. 0, s. 502 - 508. ISSN: 0009-2770.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – SÝKORA, K. – ČERNÝ, J. The fluctuation of molybdenum content in oilseed rape plants after application of nitrogen and sulphur fertilizers. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 7, s. 301 - 307. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Úloha vápníku v půdě a biochemický význam Ca v rostlině. Agrochémia, 2006, roč. 46, č. 1, s. 10 - 14. ISSN: 1335-2415.

BALÍK, J. – WISNIOWSKA, K. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. The content of Mo, Mn, and Zn in oilseed rape plants and quality of seeds after application of different forms of nitrogen and sulphur fertilizers. Chemia i inžynieria ekologiczna, 2006, roč. 13, č. 12, s. 1 - 6. ISSN: 1231-7098.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. The response of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) to different concentrations of inorganic and organic compounds of arsenic. Biologia, 2006, roč. 61, č. 1, s. 91 - 96. ISSN: 0006-3088.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KOŘÍNEK, K. – PAVLÍKOVÁ, D. – HANČ, A. – BALÍK, J. The effect of liming on cadmium, lead, and zinc uptake reduction by spring wheat grown in contaminated soil. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 1, s. 16 - 24. ISSN: 1214-1178.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HRUBÝ, J. – HARTMAN, I. – NAJMANOVÁ, J. – NEDĚLNÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – BATYSTA, M. Removal of As, Cd, Pb, and Zn from contaminated soil by high biomass producing plants . Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 9, s. 413 - 423. ISSN: 1214-1178.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Accumulation capacity and remediation potential of several plant species on soils with different level of cadmium and zinc contamination. Chemia i inžynieria ekologiczna, 2006, roč. 13, č. 12, s. 7 - 12. ISSN: 1231-7098.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The Cd mobility in incubated sewage sludge after ameliorative materials additions. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 2, s. 64 - 71. ISSN: 1214-1178.

FUKSOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ŠICHOROVÁ, K. A Comparison of Phytoremediation Capability of Selected Plant Species for Given Trace Elements. Environmental Pollution, 2006, roč. 144, č. 1, s. 93 - 100. ISSN: 0269-7491.

RICHTROVÁ, E. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. Arsenic, Cadmium, Lead and Zinc Uptake by Pteris cretica L. and Mentha aquatica L.. Chemia i inžynieria ekologiczna, 2006, roč. 13, č. 12, s. 13 - 18. ISSN: 1231-7098.

KOMÁREK, M. – CHRASTNÝ, V. – ETTLER, V. – TLUSTOŠ, P. Evaluation of extraction/digestion techniques used to determine lead isotopic composition in forest soils. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2006, roč. 385, č. 0, s. 1109 - 1115. ISSN: 1618-2642.

CHRASTNÝ, V. – KOMÁREK, M. – TLUSTOŠ, P. – ŠVEHLA, J. Effects of flooding on lead and cadmium speciation in sediments from a drinking water reservoir. Environmental Monitoring and Assessment, 2006, roč. 118, č. 1, s. 113 - 123. ISSN: 0167-6369.

MÜHLBACHOVÁ, G. – TLUSTOŠ, P. Effects of liming on the microbial biomass and its activities in soils long-term contaminated by toxic elements. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 8, s. 345 - 352. ISSN: 1214-1178.

KOMÁREK, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – CHRASTNÝ, V. – ETTLER, V. The use of maize and poplar in chelant-enhanced phytoextraction of lead from contaminated agricultural soils. Chemosphere, 2007, roč. 67, č. 4, s. 640 - 651. ISSN: 0045-6535.

KOMÁREK, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – CHRASTNÝ, V. – BALÍK, J. The role of Fe- and Mn-oxides during EDTA-enhanced phytoextraction of heavy metals. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 5, s. 216 - 224. ISSN: 1214-1178.

KOMÁREK, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – CHRASTNÝ, V. The role of chloride salts in chemically enhanced phytoextraction of heavy metals from a contaminated agricultural soil. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2007, roč. 78, č. 2, s. 166 - 170. ISSN: 0007-4861.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – JAKL, M. – KULHÁNEK, M. – SZÁKOVÁ, J. Influence of ammonium nitrate sulphate fertilizer on iron uptake and removal by oilseed rape plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 2, s. 53 - 57. ISSN: 1211-3174.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – JAKL, M. The fluctuation of copper content in oilseed rape (Brassica napus L.), plants after the application of nitrogen and sulphur fertilizers. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 4, s. 143 - 148. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – STASZKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The effect of potentially toxic elements and sewage sludge on the activity of regulatory enzyme glutamate kinase. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 5, s. 201 - 206. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Faktory ovlivňující změny pH rhizosféry. Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 1, s. 9 - 15. ISSN: 1335-2415.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Možnosti využití rostlin pro fytoextrakci toxických prvků z kontaminovaných půd (Revue) – část 1. . Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 3, s. 22 - 26. ISSN: 1335-2415.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. Změna pohyblivosti kadmia a zinku v čistírenských kalech. Chemicke listy, 2007, roč. 101, č. 10, s. 807 - 810. ISSN: 0009-2770. Stáhnout soubor

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Možnosti využití rostlin pro fytoextrakci toxických prvků z kontaminovaných půd (Revue) – část 2. . Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 4, s. 20 - 26. ISSN: 1335-2415.

FINŽGAR, N. – TLUSTOŠ, P. – LEŠTAN, D. Relationship of soil properties to fractionation, bioavailability and mobility of lead and zinc in soil. Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 5, s. 225 - 238. ISSN: 1214-1178.

KUŽEL, S. – CÍGLER, P. – HRUBÝ, M. – VYDRA, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The effect of simultaneous magnesium application on the biological effects of titanium. . Plant, Soil and Environment, 2007, roč. 53, č. 1, s. 16 - 23. ISSN: 1214-1178.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – PAVLÍKOVÁ, D. – SCHMEISSER, E. The response of pepper plants (Capsicum annum, L.) on soil amendment by inorganic and organic compounds of arsenic. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2007, roč. 52, č. 0, s. 38 - 46. ISSN: 0090-4341.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – HANČ, A. – BATYSTA, M. Effect of Addition of Ameliorative Materials on the Distribution of As, Cd, Pb, and Zn in Extractable Soil Fractions . Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2007, roč. 61, č. 4, s. 276 - 281. ISSN: 0366-6352.

SZÁKOVÁ, J. – MIHALJEVIČ, M. – TLUSTOŠ, P. Mobilita, transformace a základní metody stanovení sloučenin arsenu v půdě a rostlinách. Chemicke listy, 2007, roč. 101, č. 0, s. 397 - 405. ISSN: 0009-2770.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – VYSLOUŽILOVÁ, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – WEGER, J. – JAVORSKÁ, H. Variation in the uptake of Arsenic, Cadmium, Lead, and Zinc by different species of willows Salix spp. grown in contaminated soils. Central European Journal of Biology - Online version, 2007, roč. 2, č. 2, s. 254 - 275. ISSN: 1895-104X.

UNTERBRUNNER, R. – PUSCHENREITER, M. – SOMMER, P. – WIESHAMMER, G. – TLUSTOŠ, P. – ZUPAN, M. – WENZEL, W. Heavy metal accumulation in trees growing on contaminated sites in Central Europe. Environmental Pollution, 2007, roč. 148, č. 0, s. 107 - 114. ISSN: 0269-7491.

KOMÁREK, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – CHRASTNÝ, V. The use of poplar during a two-year induced phytoextraction of metals from contaminated agricultural soils. Environmental Pollution, 2008, roč. 151, č. 1, s. 27 - 38. ISSN: 0269-7491.

NEUGSCHWANDTNER, R. – TLUSTOŠ, P. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. Phytoextraction of Pb and Cd from a contaminated agricultural soil using different EDTA application regimes: Laboratory versus field scale measures of efficiency. Geoderma, 2008, roč. 144, č. 0, s. 446 - 454. ISSN: 0016-7061.

DYTRTOVÁ, R. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. The efficiency of activity-aided teaching using an E-learning program in agrochemistry as a bachelor degree subject. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2008, roč. 1, č. 2, s. 1 - 11. ISSN: 1803-1617.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – ŠESTÁKOVÁ, I. – JAKL, M. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The use of differential pulse anodic stripping voltammetry and diffusive gradient in thin films for heavy metals speciation in soil solution. Central European Journal of Chemistry, 2008, roč. 6, č. 1, s. 71 - 79. ISSN: 1895-1066.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The influence of organic fertilizers application on phosphorus and potassium bioavailability. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 6, s. 247 - 254. ISSN: 1214-1178. Stáhnout soubor

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – STASZKOVÁ, L. – MOTYKA, V. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Glutamate kinase as a potential biomarker of heavy metal stress in plants. . Ecotoxicology and Environmental Safety, 2008, roč. 70, č. 0, s. 223 - 230. ISSN: 0147-6513.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – FRKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – BALÍK, J. Effect of soil sample treatment on an evaluation of trace element (Cu, Fe, Mn, Zn) mobility in soils. Transactions of the Universities of Košice, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 137 - 144. ISSN: 1335-2334.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. – GONDEK, K. Direct and subsequent effect of compost and poultry manure on the bioavailability of cadmium and copper. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 7, s. 271 - 278. ISSN: 1214-1178. Stáhnout soubor

JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – KOMÁREK, M. – LEŠTAN, D. – KALISZOVÁ, R. – SZÁKOVÁ, J. Effect of ozonation on polychlorinated biphenyl degradation and on soil physico-chemical properties. Journal of Hazardous Materials, 2009, roč. 161, č. 0, s. 1202 - 1207. ISSN: 0304-3894.

KOMÁREK, M. – ETTLER, V. – SZÁKOVÁ, J. – ŠEBEK, O. – TLUSTOŠ, P. Bioavailability of lead and cadmium in soils artificially contaminated with smelter fly ash. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2009, roč. 83, č. 2, s. 286 - 290. ISSN: 0007-4861.

NEUGSCHWANDTNER, R. – TLUSTOŠ, P. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. Nutrient mobilization and nutrient contents of Zea mays in response to. Journal of Plant Nutrition and Soil Science - Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 2009, roč. 172, č. 0, s. 520 - 527. ISSN: 1436-8730.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – DYTRTOVÁ, R. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. Efektivita výuky chemie na univerzitách s využitím kombinace výuky prezenční a elektronické (tzv. blended learning). Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 4, s. 320 - 324. ISSN: 0009-2770.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Vliv přítomnosti nízkomolekulárních organických kyselin na stanovení kadmia technikou difuzního gradientu v tenkém filmu. Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 5, s. 401 - 406. ISSN: 0009-2770.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Passive diffusion assessment of cadmium and lead accumulation by plants in hydroponic systems. Chemical Speciation and Bioavailability, 2009, roč. 21, č. 2, s. 111 - 120. ISSN: 0954-2299.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – FINDENIG, S. – RICHTROVÁ, E. – BALÍK, J. A comparison of arsenic mobility in Phaseolus vulgaris, Mentha aquatica, and Pteris cretica rhizosphere. Central European Journal of Biology - Online version, 2009, roč. 4, č. 1, s. 107 - 116. ISSN: 1895-104X.

ČÁSOVÁ, K. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Cadmium balance in soils under different fertilization managements including sewage sludge applications. . Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – ŠREK, P. – TLUSTOŠ, P. The Rengen Grassland Experiment: soil contamination by trace elements after 65 years of Ca, N, P and K fertiliser application . Nutrient cycling in agroecosystems, 2009, roč. 83, č. 1, s. 39-50. ISSN: 1385-1314.

JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – KALISZOVÁ, R. Degradation of polychlorinated biphenyls in the rhizospere of rape, Brassica napus L.. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2009, roč. 82, č. 0, s. 727 - 731. ISSN: 0007-4861.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Changes in cadmium mobility during composting and after soil application. Waste Management, 2009, roč. 29, č. 0, s. 2282 - 2288. ISSN: 0956-053X. Stáhnout soubor

UPRETY, D. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – KUNZOVÁ, E. – TLUSTOŠ, P. Concentration of trace elements in arable soil after long-term application of organic and inorganic fertilizers. Nutrient cycling in agroecosystems, 2009, roč. 85, č. 3, s. 241-252. ISSN: 1385-1314.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – FRKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. Mobility of arsenic and its compounds in soil and soil solution: The effect of soil pretreatment and extraction methods. Journal of Hazardous Materials, 2009, roč. 172, č. 0, s. 1244 - 1251. ISSN: 0304-3894.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Použití jednoduché a postupné extrakce ke zhodnocení chování zinku v kompostech a v půdě. Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 0, s. 931 - 934. ISSN: 0009-2770. Stáhnout soubor

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Effects of co-cropping on bioaccumulation of trace elements in Thlaspi caerulescens and Salix dasyclados.. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 11, s. 461 - 467. ISSN: 1214-1178.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Phytoextraction of cadmium, copper, zinc and mercury mercury by selected plants.. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 7, s. 295 - 304. ISSN: 1214-1178.

ONWUBUYA, K. – CUNDY, A. – PUSCHENREITER, M. – KUMPIENE, J. – BONE, B. – GREAVES, J. – TEASDALE, P. – MENCH, M. – TLUSTOŠ, P. – MIKHALOVSKY, S. – WAITE, S. – FRIESL-HANL, W. – MARSCHNER, B. – MÜLLER, I. Developing decision support tools for the selection of “gentle”. Science of the Total Environment, 2009, roč. 407, č. 0, s. 6132 - 6142. ISSN: 0048-9697.

SZÁKOVÁ, J. – HAVLÍK, J. – VALTEROVÁ, B. – TLUSTOŠ, P. – GOESSLER, W. The contents of risk elements, arsenic speciation, and possible interactions of elements and betalains in beetroot (Beta vulgaris, L.) growing in contaminated soil. Central European Journal of Biology - Online version, 2010, roč. 5, č. 5, s. 692 - 701. ISSN: 1895-104X.

KALISZOVÁ, R. – JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere-soil-plant system. The root uptake role and consequences. . Fresenius Environmental Bulletin, 2010, roč. 19, č. 3, s. 406 - 416. ISSN: 1018-4619.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – ŠREK, P. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. The Rengen Grassland experiment: bryophytes biomass and element concentrations after 65 years of fertilizer application. Environmental Monitoring and Assessment, 2010, roč. 166, č. 1-4, s. 653-662. ISSN: 0167-6369.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Growth and metal uptake by plants grown in mono- and Dual culture in metal–contaminated soils. Soil & Sediment Contamination, 2010, roč. 19, č. 0, s. 188 - 203. ISSN: 1532-0383.

KRÁLOVÁ, L. – SZÁKOVÁ, J. – KUBÍK, Š. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. The variability of arsenic and other risk element uptake by individual plant species growing on contaminated soil. Soil & Sediment Contamination, 2010, roč. 19, č. 0, s. 617 - 634. ISSN: 1532-0383.

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Comparison of willow and sunflower for uranium phytoextraction induced by citric acid. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2010, roč. 285, č. 2, s. 279 - 285. ISSN: 0236-5731.

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – STASZKOVÁ, L. – NEUBERG, M. – KALISZOVÁ, R. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The effect of arsenic contamination on amino acids metabolism in Spinacia oleracea L.. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2010, roč. 73, č. 6, s. 1309 - 1313. ISSN: 0147-6513.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – TLUSTOŠ, P. The Rengen Grassland Experiment: relationship between soil and biomass chemical properties, amount of elements applied, and their uptake. Plant and Soil, 2010, roč. 333, č. 1-2, s. 163-179. ISSN: 0032-079X.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – VÁŇA, J. – TLUKA, P. – JELÍNEK, F. The role of aeration intensity, temperature regimes and composting mixture on gaseous emission during composting . Compost Science & Utilization, 2010, roč. 18, č. 3, s. 194 - 200. ISSN: 1065-657X.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení možného vlivu rizikových prvků obsažených v půdě na organismus člověka . Chemicke listy, 2010, roč. 104, č. 0, s. 349 - 352. ISSN: 0009-2770.

MALIŠOVÁ, K. – MESTEK, O. – KOMÍNKOVÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Frakcionace stopových prvků v listech vrby (Salix spp.). Chemicke listy, 2010, roč. 104, č 0, s. 172-176. ISSN: 0009-2770.

TRAKAL, L. – NEUBERG, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. Dolomite limestone application as a chemical immobilization of metal contaminated soil. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 4, s. 173-179. ISSN: 1214-1178.

TRAKAL, L. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. – ZEMANOVÁ, V. – TLUSTOŠ, P. Biochar application to metal-contaminated soil: Evaluating of Cd, Cu, Pb and Zn sorption behavior using single- and multi-element sorption experiment. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 8, s. 372-380. ISSN: 1214-1178.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GOESSLER, W. – POKORNÝ, T. – FINDENIG, S. – BALÍK, J. The effect of soil contamination level and plant origin on contents of arsenic, cadmium, zinc, and arsenic compounds in Mentha aquatica L.. Archives of Environmental Protection, 2011, roč. 37, č 2, s. 109-121. ISSN: 0324-8461.

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The Impact of an Abandoned Uranium Mining Area on the Contamination of Agricultural Land in its Surroundings. Water Air and Soil Pollution, 2011, roč. 215, č. 1-4, s. 693 - 700. ISSN: 0049-6979.

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The influence of citric acid on mobility of radium and metals accompanying uranium phytoextraction. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 11, s. 526-531. ISSN: 1214-1178.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Organic salts enhanced soil risk elements leaching and bioaccumulation in Pistia stratiotes. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 4, s. 166-172. ISSN: 1214-1178.

JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – KALISZOVÁ, R. Distribution of polychlorinated bifenyl congeners in root vegetables. Polish Journal of Environmental Studies, 2011, roč. 20, č 1, s. 93-99. ISSN: 1230-1485.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. The uptake of persistent organic pollutants by plants. Central European Journal of Biology -Print version, 2011, roč. 6, č 2, s. 223-235. ISSN: 1895-104X.

KAŠPAROVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Vliv dopravy na obsah vybraných rizikových prvků v půdě a vegetaci v blízkosti dálnice D1. Ochrana ovzduší, 2011, roč. 23, č 3, s. 12-17. ISSN: 1211-0337.

KOTALOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Obsahy vybraných polutantů v půdě a vegetačním pokryvu v ostravském městském obvodu zatíženém emisemi z průmyslové výroby. Ochrana ovzduší, 2011, roč. 23, č. 3, s. 24-31. ISSN: 1211-0337.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The use of water lettuce (Pistia atratiotes L.) for rhizofiltration of a highly polluted solution by cadmium and lead. International Journal of Phytoremediation, 2011, roč. 13, č 9, s. 859-872. ISSN: 1522-6514.

TRAKAL, L. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. Sorption behavior of Cd, Cu, Pb, and Zn and their interactions in phytoremediated soil. International Journal of Phytoremediation, 2012, roč. 14, č. 8, s. 806-819. ISSN: 1522-6514.

VESELÝ, T. – NEUBERG, M. – TRAKAL, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Water Lettuce Pistia stratiotes L. Response to Lead Toxicity. Water Air and Soil Pollution, 2012, roč. 223, č. 4, s. 1847-1859. ISSN: 0049-6979.

VESELÝ, T. – TRAKAL, L. – NEUBERG, M. – SZÁKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – BALÍKOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Removal of Al, Fe and Mn by Pistia stratiotes L. and its stress response. Central European Journal of Biology - Online version, 2012, roč. 7, č. 6, s. 1037-1045. ISSN: 1895-104X.

NEUGSCHWANDTNER, R. – TLUSTOŠ, P. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. – JAKOUBKOVÁ, L. Chemically Enhanced Phytoextraction of Risk Elements from a Contaminated Agricultural Soil Using Zea Mays and Triticum Aestivum: Performance and Metal Mobilization Over a Three Year Period. International Journal of Phytoremediation, 2012, roč. 14, č. 8, s. 754-771. ISSN: 1522-6514.

HEJCMAN, M. – VONDRÁČKOVÁ, S. – MÜLLEROVÁ, V. – ČERVENÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of quick lime and superphosphate additives on emergence and survival of Rumex obtusifolius seedlings in acid and alkaline soils contaminated by As, Cd, Pb, and Zn. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 12, s. 561-567. ISSN: 1214-1178.

SZÁKOVÁ, J. – NOVOSADOVÁ, Z. – ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – ZÍDKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Effect of the diet amended with risk elements contaminated soil on risk elements content in tissues and hematological parameters of rats. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 9, s. 430-441. ISSN: 1212-1819.

VALTEROVÁ, B. – SZÁKOVÁ, J. – KOPLÍK, R. – HAVLÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – MESTEK, O. Frakcionace a speciace As, Cd, a Zn v nadzemní biomase penízku modravého (Thlaspi cearulescens J. & C. Presl). Chemicke listy, 2012, roč. 106, č. 5, s. 392-397. ISSN: 0009-2770.

ŽALUD, P. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Factors influencing uptake of contaminated particulate matter in leafy vegetables. Central European Journal of Biology -Print version, 2012, roč. 7, č. 3, s. 519-530. ISSN: 1895-104X.

MODLINGEROVÁ, V. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The effect of intensive traffic on soil and vegetation risk element contents as affected by the distance from a highway. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 8, s. 379-384. ISSN: 1214-1178.

MRNKA, L. – KUCHÁR, M. – CIESLAROVÁ, Z. – MATĚJKA, P. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – VOSÁTKA, M. Effects of endo- and ectomycorrhizal fungi on physiological parameters and heavy metals accumulation of two species from the family Salicaceae. Water Air and Soil Pollution, 2012, roč. 223, č. 1, s. 399-410. ISSN: 0049-6979.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Organic acid enhanced soil risk element (Cd, Pb and Zn) leaching and secondary bioconcentration in water lettuce (Pistia stratiotes L.) in the rhizofiltration process. International Journal of Phytoremediation, 2012, roč. 14, č. 4, s. 335-349. ISSN: 1522-6514.

LEBEDA, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení účinnosti odlučování emisí Cr(VI) z technologických zdrojů pokovování. Ochrana ovzduší, 2012, roč. 24, č. 1, s. 4-8. ISSN: 1211-0337.

MÜHLBACHOVÁ, G. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The heavy metal availability in long-term polluted soils as affected by EDTA and alfalfa meal treatments. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 12, s. 551-556. ISSN: 1214-1178.

LEBEDA, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Obsah chromu a dalších rizikových prvků v půdě v závislosti na vzdálenosti od technologických zdrojů pokovování. Ochrana ovzduší, 2012, roč. 24, č. 2, s. 10-13. ISSN: 1211-0337.

PUPÍKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – MESTEK, O. – TLUSTOŠ, P. Direct and subsequent effects of contaminated urban particulate matter on risk element mobility and plant-availability in soil. Polish Journal of Environmental Studies, 2012, roč. 21, č. 6, s. 1807-1815. ISSN: 1230-1485.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část - živiny). Waste Forum, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 204-210. ISSN: 1804-0195.

TRAKAL, L. – NEUBERG, M. – SZÁKOVÁ, J. – VOHNÍK, M. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – TLUSTOŠ, P. Phytoextraction and Assisted Phytoextraction of Metals from Agriculture Used Soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2013, roč. 44, č. 12, s. 1862-1872. ISSN: 0010-3624.

VONDRÁČKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of quick lime and dolomite application on mobility of elements (Cd, Zn, Pb, As, Fe and Mn) in contaminated soils. Polish Journal of Environmental Studies, 2013, roč. 22, č. 2, s. 577-589. ISSN: 1230-1485.

SZÁKOVÁ, J. – OCHECOVÁ, P. – HANZLÍČEK, T. – PERNÁ, I. – TLUSTOŠ, P. Variability of total and mobile element contents in ash derived from biomass combustion. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2013, roč. 67, č. 11, s. 1376-1385. ISSN: 0366-6352.

KAŠPAROVSKÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – SVOBODA, P. In-vitro biologická dostupnost rizikových prvků z inhalovaného městského sedimentujícího prachu. Chemicke listy, 2013, roč. 107, č. 4, s. 313-317. ISSN: 0009-2770.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Bioavailability of arsenic, cadmium, iron and zinc in leafy vegetables amended with urban particulate matter suspension . Journal of the Science of Food and Agriculture, 2013, roč. 93, č. 6, s. 1378-1384. ISSN: 0022-5142.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The changes of contents of selected free amino acids associated with cadmium stress in Noccaea caerulescens and Arabidopsis halleri. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 417-422. ISSN: 1214-1178.