×
doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
banner

CV

2001 – 2006 Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze; studijní obor: Geologie, specializace: Hydrogeologie

2006 – 2008 Roční pobyt v USA; zaměstnání v soukromé firmě Symbio-m s.r.o.    

2008 – 2012 Doktorské studium na katedře Agroenvironmentální chemie a výživy rostlin České zemědělské univerzity v Praze; specializace: Využití a ochrana přírodních zdrojů; Téma disertační práce: "Sledování a modelování transportu vybraných rizikových prvků půdním profilem a vliv různých remediačních opatření na jejich chování v půdě"

2012 – 2017 Vědeckovýzkumný pracovník post-doc; Katedra geoenvironmentálních věd

2014 Zahraniční stáž CEBAS, Murcia, Španělsko

2015 Zahraniční stáž the James Hutton Institute, Aberdeen, UK

2017 Docent v oboru aplikovaná a krajinná ekologie na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze; Název habilitační práce: Inovativní přístupy k odstraňování kovů a metaloidů z životního prostředí