×
doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
banner

Trakal Lukáš

Education

ZOZ101Z Environmental Hydrogeology
ZOZ104Z Environmental Hydrogelogy
ZOZ108E Environmental Hydrogeology

Publications

Kontakt

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí
Katedra geoenvironmentálních věd (MCEV, kanc. 327)
Kamýcká 1176
165 21 Praha 6 - Suchdol
 
 

Odborné zaměření

  • Hydrogeologie a hydrogeochemie v životním prostředí
  • Transportní procesy v půdách a podzemních vodách
  • Chemická stabilizace a fytostabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách
  • Modelování toku vody a transportu polutantů v půdě
  • Měření fyzikálních a chemických vlastností půdy