×
doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.
banner

Grants

Energy plantations technology on contaminated land

Spoluřešitel projektu EEA Grants (Norwegian Financial Mechanism, CZ0092), 4/2008 – 3/2011

Vliv mykorhizní symbiózy na sledování pohybu těžkých kovů

GA FAPPZ, 2009-2009

Sledování transportu vybraných těžkých kovů půdním profilem a jejich příjmu rostlinami

CIGA, 2010-2011

Vliv dolomitického vápence jako sorbentu na sledování pohybu těžkých kovů půdním profilem

GA FAPPZ, 2010-2010

Vývoj a aplikace hydrogeochemických modelů v půdách kontaminovaných kovy a ošetřených aplikací Biocharu (BIOCHAR)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013-2016

The use of biochar and synthetic mangan oxide (AMO) as sorbent for zinc and lead transport reduction in soil profile in metal contaminated area of Příbram

GA FZP, 2014-2014

Simulation of metal transport in innovatively remediated soils using hydropedological and complex hydrogeochemical modelling

Grantová agentura ČR, 2014-2016

Dlouhodobý test aplikace biocharu vyrobeného z odpadní biomasy do zemědělské půdy za účelem řešení problematiky sucha v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech České republiky

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2023

MyBioGrow: Výrobní postup komplexního půdního aditiva na bázi Mykorrhizní symbiózy a Biocharu

Technologická agentura ČR, 2021-2022