×
Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Vyučované předměty:

Zoo2 - Bc.
Chov hospodářských zvířat- Bc.
Chov prasat I - Bc.
Chov prasat II - Mgr.
Základy chovu hospodářských zvířat - Bc.
Zemědělské systémy II.
Chov zvířat - PAA, PAE
Inseminace hospodářských zvířat - Mgr.
Základy reprodukce zvířat - Bc.
Reprodukce hospodářských zvířat se základy biotechnologických metod - Mgr.
Chov zvířat a prostředí -Bc.
Chov malých hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství