×
Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D.
banner

Publikace

Article in a professional periodical

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – **STRATIL, A. – ČÍTEK, J. – VEHOVSKÝ, K. – LEBEDOVÁ, N. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. Association analysis of SNPs in the porcine CYP2E1 gene with skatole, indole, and androstenone levels in backfat of a crossbred pig population. Meat Science, 2017, roč. 131, č. 2017, s. 68-73. ISSN: 0309-1740.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – STRATIL, A. – ČÍTEK, J. – VEHOVSKÝ, K. – URBANOVÁ, D. Boar taint – the effects of selected candidate genes associated with androstenone and skatole levels – a review. Animal Science Papers and Reports, 2016, roč. 2016, č. 34, s. 107-128. ISSN: 0860-4037.

LEBEDOVÁ, N. – NEEDHAM, T. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – ZADINOVÁ, K. – POKORNÁ, K. – STUPKA, R. Comparison of two muscle fibre staining techniques and their relation to pork quality traits. Czech Journal of Animal Science, 2020, roč. 65, č. 6, s. 193-204. ISSN: 1212-1819.

ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ZADINOVÁ, K. Economic aspect of growing pigs with respect to sex and immunocastration. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2019, roč. 11, č. 2, s. 95-102. ISSN: 1804-1930.

VEHOVSKÝ, K. – STUPKA, R. – ZADINOVÁ, K. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – LEBEDOVÁ, N. – **MLYNEKOVÁ, E. – ČÍTEK, J. Effect of dietary rapeseed and soybean oil on growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of pigs. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 2019, roč. 2019, č. 48, s. 1-8. ISSN: 1516-3598.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – LEBEDOVÁ, N. – ZADINOVÁ, K. Effect of duration of dietary rapeseed and soybean oil feeding on physical characteristics, fatty acid profile, and oxidative stability of pig backfat. Animals, 2018, roč. 8, č. 11, s. 1-11. ISSN: 2076-2615.

LEBEDOVÁ, N. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – ZADINOVÁ, K. Effect of feed restriction on muscle fibre characteristics and meat quality traits in pigs. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 1, s. 176-185. ISSN: 1406-894X.

VEHOVSKÝ, K. – ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – LEBEDOVÁ, N. – ŠPRYSL, M. EFFECT OF THE SER638ARG VARIATION IN THE CAST GENE AND CAUSAL SNP G.1843C > T IN THE RYR1 GENE ON CARCASS TRAITS IN CROSBREED PIGS. GENETIKA-BELGRADE, 2019, roč. 51, č. 1, s. 61-68. ISSN: 0534-0012.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – VEHOVSKÝ, K. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – URBANOVÁ, D. – STÁDNÍK, L. Effects of immunocastration on growth performance, body composition, meat quality, and boar taint. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 6, s. 249-258. ISSN: 1212-1819.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – LEBEDOVÁ, N. – OKROUHLÁ, M. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – VEHOVSKÝ, K. Fatty acid composition in pork fat: De-novo synthesis, fatty acid sources and influencing factors - a review . Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 5, s. 2211-2228. ISSN: 1406-894X.

ZADINOVÁ, K. – **HOVORKOVÁ, I. – ČÍTEK, J. – POKORNÁ, K. – STUPKA, R. Genetická variabilita výskytu kančího pachu. Náš chov, 2020, roč. 80, č. 6, s. 34-35. ISSN: 0027-8068.

**STRATIL, A. – **HORÁK, P. – **NESVADBOVÁ, M. – **VAN POUCKE, M. – **DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – **PEELMAN, L. – **KNOLL, A. Genomic structure and expression of the porcine ACTC1 gene. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 9, s. 371-378. ISSN: 1212-1819.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – STRATIL, A. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – URBANOVÁ, D. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Genomická selekce jako nástroj k odstranění kančího pachu?. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 1, s. 60-61. ISSN: 0027-8068.

POKORNÁ, K. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – LEBEDOVÁ, N. – **KOMOSNÝ, M. – STUPKA, R. Influence of the use of nurse sows on their lifetime performance. Czech Journal of Animal Science, 2020, roč. 65, č. 3, s. 97-103. ISSN: 1212-1819.

ZADINOVÁ, K. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – OKROUHLÁ, M. – URBANOVÁ, D. – KLUZÁKOVÁ, E. Jak ovlivňuje práce ošetřovatelů reprodukci prasnic?. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 3, s. 32-33. ISSN: 0027-8068.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. Kvalita masa a ukazatele svalových vláken prasat genotypu Danbred. Maso, 2017, roč. 28, č. 5, s. 8-13. ISSN: 1210-4086.

LEBEDOVÁ, N. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – KUDRNÁČOVÁ, E. – OKROUHLÁ, M. – **DUNDÁČKOVÁ, P. Muscle Fibre Types and Their Relation to Meat Quality Traits in Pigs. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 3, s. 164-170. ISSN: 1211-3174.

URBANOVÁ, D. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – ČÍTEK, J. – VEHOVSKÝ, K. – ZADINOVÁ, K. Nutritional effects on boar taint in entire male pigs: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 4, s. 154-163. ISSN: 1211-3174.

SMOLA, J. – VAŠEK, J. – VAŇHARA, J. – ZADINOVÁ, K. – VEHOVSKÝ, K. Osutina sajících selat v chovech prasat jako aktuální choroba. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 12, s. 56-59. ISSN: 0027-8068.

POKORNÁ, K. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. REPRODUCTIVE PARAMETERS OF SOWS IN TWO DIFFERENT TYPES OF HERDS. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2019, roč. 13, č. 1, s. 14-19. ISSN: 1802-7547.

ZADINOVÁ, K. – ČÍTEK, J. – BUREŠ, D. – POKORNÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. SENSORY PERCEPTION OF PORK MEAT FROM BOARS PROCESSED BY DIFFERENT COOKING METHODS. . Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2019, roč. 13, č. 2, s. 0-0. ISSN: 1802-7547.

KOUŘIMSKÁ, L. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – PANOVSKÁ, Z. – **KHATRI, Y. – STUPKA, R. Sensory quality of meat from crossbred boars in relation to their age and slaughter weight. Czech Journal of Food Sciences, 2018, roč. 36, č. 5, s. 415-419. ISSN: 1212-1800.

OKROUHLÁ, M. – ČÍTEK, J. – ŠVEJSTIL, R. – ZADINOVÁ, K. – POKORNÁ, K. – URBANOVÁ, D. – STUPKA, R. The Effect of Dietary Helianthus tuberosus L. on the Populations of Pig Faecal Bacteria and the Prevalence of Skatole. Animals, 2020, roč. 10, č. 4, s. 1-9. ISSN: 2076-2615.

POKORNÁ, K. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – LEBEDOVÁ, N. – STUPKA, R. The Effect of Farming System Type on Piglet Production. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 3, s. 567-572. ISSN: 1211-8516.

Article in collection of an event

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – NĚMEČKOVÁ, D. – ZADINOVÁ, K. – VEHOVSKÝ, K. – OKROUHLÁ, M. – STÁDNÍK, L. Boar semen quality determination using thermoresistant test. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 48-48.

VEHOVSKÝ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – ŠPRYSL, M. – STÁDNÍK, L. Effect of the gilts body condition on their lifetime reproduction potential. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 17.09.2015, Albena, BULGARIA. NJ USA: WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA, 2015. s. 35-35.

LEBEDOVÁ, N. – OKROUHLÁ, M. – ZADINOVÁ, K. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Muscle fibre composition and meat quality in pigs with different nutrition level. In 2nd Nommensen International Conference on Technology and Engineering 19.07.2018, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-7.

Certified methodologies

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. Vliv řízení chovu prasnic na ekonomickou efektivnost produkce, The effect of management of sows breeding on economic effectivity of pig production, sows breeding; economy; calculation, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), algoritmy pro zlešení ekonomiky , ČZU v Praze, zlešení ekonomiky produkce selat, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, QJ 1510191, 25.01.2019,

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – BAHELKA, I. – ZADINOVÁ, K. Výkrm kanečků s eliminací složek kančího pach - skatol, THE ELIMINATION OF THE BOAR TAINT COMPOUNDS IN FEEDING ENTIRE MALES - SKATOLE, Boar; akatole; metabolism, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), eliminace kančího pachu - skatol, ČZU v Praze, Výkrm kanečků s eliminací složek kančího pach - skatol, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZE-18142, č. 4013/2020, 29.11.2017,

Research report containing classified information

ZADINOVÁ, K. – LEBEDOVÁ, N. – VANĚK, R. – STUPKA, R. Studie rozměrových parametrů prasat. Praha: N, 2016, 17s. ISBN: N,

Other results

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DUCHÁČEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NEUMANN, C. – NOHEJLOVÁ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. – STÁDNÍK, L. – STAROSTOVÁ, L. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. – ZITA, L.Atlas plemen hospodářských zvířat. 2016, ČZU, FAPPZ, KSZ, Praha, Powerprint, 267 s. ISBN: 978-80-213-2651-4.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – LEBEDOVÁ, N.Effect of CYP2E1 gene polymorphism and nutrition on skatole level in crossbred pig. 2018, Advances in animal Biosciences, 8th february, Oeiras, Portugal, vol. 9, issure S1, pp.s07.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – LEBEDOVÁ, N.Effect of the method of castration on growth performance and boar taint. 2018, Advances in animal Biosciences, 8th february, Oeiras, Portugal, vol. 9, issure S1, pp.s18. ISSN 2040-4700.

ZADINOVÁ, K. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Inovace technologií v chovu prasat. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 39, s. 16-17.

VAŇHARA, J. – VAŠEK, J. – ZADINOVÁ, K. – VEHOVSKÝ, K. – SMOLA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Řešení zdravotní problematiky odstavovaných selat v produkčních chovech prasat. 2014, Sborník: Mezinárodní konference DPS studentů, 2.10.2014, VFU Brno, s. 115-118. ISSN:978-80-7305-740-4.

BUREŠ, D. – ČÍTEK, J. – BARTOŇ, L. – LEBEDOVÁ, N. – ZADINOVÁ, K. – KUDRNÁČOVÁ, E. – STUPKA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of feeding Jerusalem artichoke on sensory properties of meat from musculus longissimus lumborum of entire male pigs. 2016, Eurosence, 7th European conference on sensory and consumer research, 11-14th September, Dijon-France, s. 1.