×
Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání

2013 – 2017 – Doktorské studium Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, katedra speciální zootechniky

Studijní program: Zootechnika
Obor: Speciální zootechnika
DisP.: Testace mutací vybraných kandidátních genů asociovaných s hladinami androstenonu a skatolu.

2011 – 2013 – Magisterské studium
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, 

Studijní program: Zootechnika
Obor: Živočišná produkce

2009 – 2011 – Magisterské studium
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, 

Studijní program: Genové technologie a šlechtění
Obor: Reprodukční biotechnologie

2006 – 2009 – Bakalářské studium
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, 

Studijní program: Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova
Obor: Chovatelství

2002 – 2006 
Gymnázium Kolín

Odborné kurzy

2015
Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací: Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u prasat

2011
Inseminační kurz (" inseminace a vpravování embryí technikou umělé inseminace u skotu, ovcí a koz, stupeň 1 - Inseminace ")

Studijní stáž

2016 říjen - listopad
Department of Nutrition, Genetics and Ethology Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Belgie