×
Ing. Tamara Fedorova, Ph.D.
banner

Studentské práce

Obhájené studentské práce pod mým vedením:

Bakalářské práce:

 • Význam koní a oslů v rozvojových zemích tropů (2016)
 • Vliv socializace na agresivní chování ryb (2016)
 • Divocí velbloudi Austrálie a jejich význam pro vědu (2016)
 • Vliv krmení na biorytmy kopytníků chovaných v zoologických zahradách (2015)
 • Adaptace velbloudů k životu v extrémních podmínkách (2014)
 • Vliv krmení na biorytmy kopytníků chovaných v zoologických zahradách (2014)
 • Sociální chování afrických kopytníků a jejich mezidruhové interakce (2014)
 • Vývojové poruchy pulců a žab chovaných v lidské péči (2014)
 • Parazitózy velbloudů (2013)
 • Virová a bakteriální onemocnění velbloudů (2013)
 • Moderní technologie v chovu a reprodukci velbloudů (2012)
 • Řeč těla sudokopytníků (2012)

Diplomové práce (v AJ):

 • Social behaviour of captive American bison (2017)
 • Effect of social isolation on aggressive behaviour of fish (2017)
 • Effects of magnetic field and solar radiation on body axis alignment in water buffalo (2017)
 • Noninvasive Fecal Monitoring of Hormones in Female Cheetahs (2016)
 • Reproduction and pregnancy diagnosis in donkeys (2015)
 • Factors affecting saliva crystallization (2015)
 • Pregnancy diagnosis from urine in even-toed ungulates (2014)

Dizertační práce (konzultant):

 • Non-invasive pregnancy diagnosis in even-toed ungulates: The usage of urine examination by seed germination, Cuboni reaction and barium chloride test and saliva crystallization (Iva Skálová, školitel: prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.)

Diplomové práce (konzultant):

 • Ethology of ungulates kept in mixed species exhibits. (dr.Koláčková)
 • Saliva Crystallization in Cattle. (dr.Koláčková)